Simon Malkenes er lektor ved Ulsrud videregående skole. Nå får han Fritt Ords honnørpris på 100.000 kroner for å ha ytret seg kritisk om hvordan Osloskolen drives, og om ordningen med fritt skolevalg. Foto: Privat

Lærer Simon Malkenes får Fritt Ord-pris på 100.000 kroner. Hedres for å ha avdekket fryktkultur i Osloskolen

� Gjennom aktiv deltakelse i offentligheten fremstår Simon Malkenes som en av de skarpeste og tydeligste stemmene i norsk skole, mener stiftelsen Fritt Ord.

Publisert

Fritt Ords honnørpris består av 100.000 kroner og en krystallvase. Prisen er en påskjønnelse til den eller de som bidrar til "verdifullt virke i det frie ords tjeneste", skriver organisasjonen i en pressemelding. Simon Malkenes vil motta prisen fredag 1. juni i Fritt Ords hus i Uranienborgveien i Oslo.

Bakgrunnen er at ledelsen ved Ulsrud videregående skole og utdanningsetaten i Oslo innledet en personalsak mot Malkenes etter at han ytret seg kritisk i media.

Elevers leserinnlegg stammet fra skoleleders pc

Saken mot lektoren ved Ulsrud videregående skole startet etter at Malkenes i NRKs Dagsnytt 18 uttalte seg kritisk til systemet med fritt skolevalg ved Oslos videregående skoler.

Det såkalte leserinnlegget fra elever ved Ulsrud videregående skole til Aftenposten, viste seg å stamme fra en PC tilhørende skoleledelsen. Foto: Wikipedia

Den 44 år gamle lektoren brukte anonymiserte eksempler fra egen klasse i radiodebatten. Kort tid etter mottok Aftenposten et "leserinnlegg" som angivelig var fra elevene i klassen Malkenes hadde beskrevet. Elevene hevdet de følte seg krenket av Malkenes i radiodebatten.

Uklart hvem som skrev innlegget?

Aftenposten publiserte innlegget først uten å sjekke om elevene faktisk sto bak innlegget. Etter hvert fant avisen ut at innlegget stammet fra PCen til en avdelingsleder ved skolen. Samtidig benektet rektor ved Ulsrud videregående skole kategorisk at ledelsen hadde "hjulpet" elevene med innlegget.

Rektor og den øvrige skoleledelsen ved Ulsrud fikk også støtte fra Oslo utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Fortsatt benekter skoleledelsen å ha noe med det angivelige leserinnlegget.

Konferanse om fryktkultur blant skoleansatte i Oslo

Parallelt med dette innledet rektoren en personalsak mot Malkenes fordi han angivelig skulle ha krenket elevene ved å omtale dem anonymt i radiodebatten. Personalsaken mot Simon Malkenes skal nå være avsluttet.

Men oppstyret rundt Malkenes-saken ble så stort at Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, krevde en åpen høring for å komme til bunns i påstandene om en fryktkultur blant ansatte i Osloskolen. Evenrud fortalte om fortvilte lærere som tok kontakt fordi de opplevde å bli refset når de ytret seg kritisk om Osloskolen.

Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) arrangerer konferanse om ytringskultur i Osloskolen i kjølvannet av Malkenes-saken.

Powered by Labrador CMS