Bakgården på Kulturhuset 2.0. Foto: Jan Khur

Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget får Oslo bys arkitekturpris 2018

Den vrimlende møteplassen Kulturhuset 2.0, rundt hjørnet fra Youngstorget, imponerer juryen med det de har klart å få til med en Oslo-gård fra 1800-tallet.

Publisert

En verneverdig murgård med tre bygninger fra 1885 er totalrehabilitert og har fått nytt innhold.

Kulturhuset er et vrimlende utested og en kulturell møteplass åpent fra tidlig til sent med bar, kafé, dansegulv, spill og et mangfold av kulturaktiviteter på programmet, inkludert debatter, konserter og konferanser. I tillegg har de syv møte- og eventrom.

Kulturhuset 2.0. Foto: Jonas Adolfsen

Kulturhuset 2.0 er det "nye" Kulturhuset etter at de flyttet rundt hjørnet fra Youngstorget til Youngs gate 6 i fjor. Spesifikt er det Tuvalu arkitekter AS, byggherre Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon som mottok prisen for Kulturhuset 2.0.

Et sted for gode opplevelser

Her er et utdrag fra juryens begrunnelse:

I Kulturhuset finner juryen et svært levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider og alle ukens dager. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk Oslo-bygård og bakgård. Kreftene bak har sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen og de romlige sammenhengene, og det er på en måte gjort «minst mulig».

Det som er gjort er gjort med stor kjærlighet til eksisterende materialkvaliteter, materialbruk, og på en måte slik at selv tidligere tiders bruk, slitasje og til dels forfall har funnet sin plass i den endelige opplevelsen.

Bygget er også demokratifremmende og en arena for ytringer, debatter og seminarer, i tillegg til å være en møteplass og et sted for gode opplevelser.

Hedrende omtale

Utover prisvinner fikk to andre byggeprosjekter i Oslo hedrende omtale:

Førstehjemsboliger Ulsholtveien 31. Foto: Are Carlsen

Førstehjemsboliger i Ulsholtsveien 31 på Furuset ved Haugen/Zohar Arkitekter AS, landskapsarkitekt Dronning Landskap AS og stiftelsen Betanien Oslo.  «Det realiserte prosjektet er basert på en klar ide om å skape et samspill mellom eksisterende hus og ny bebyggelse, åpne utearealene mot Furuset kulturpark i sør og utvikle en hage som inviterer til et sosialt fellesskap.»

Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna (Kryssing av Ytre Ringvei) ved Landskapsfabrikken AS, arkitekt SAAHA AS, broingeniør Degree of Freedom AS og byggherre Oslo kommune, Bymiljøetaten.

«Prosjektet har realisert en manglende turveiforbindelse i et ulendt område som del av byens satsning på et viktig lavterskeltilbud for alle. Prosjektets høye standard og gode stedstilpasning styrker de eksisterende landskapskvalitetene og tilfører et ellers trafikkutsatt område helt nye stedskvaliteter.»

Jungelbru på Alna. Foto: Sophia Ruff

Om Oslo bys arkitekturpris

Med arkitekturprisen vil Oslo kommune hedre ny og god arkitektur.

Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale.  Oslo bystyres byutviklingskomité avgir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen.

De nominerte presenteres i en utstilling som kan sees på Rådhusplassen fram til 28. oktober.

Prisen ble delt ut av ordfører Marianne Borgen og byutviklingskomiteens leder Victoria Marie Evensen i Oslo rådhus. Den består av 50.000 kroner, i tillegg til en plakett og diplom.

Kulturhuset-vinnerne viser frem diplom og plakett i rådhuset i dag. Fra venstre: ordfører Marianne Borgen, Runar S. Eggesvik, Kulturhuset, Jarle Jensen, Kulturhuset, Jeppe Sandov, Kulturhuset, Frode Jacobsen, Kulturhuset, Mari Smørgrav, Tuvalu arkitekter, Stian Kolsrud som representerer Olav Thon, Anette Kjelland-Apold, Tuvalu arkitekter, Alexander Funk, NP Bygg, Camilla N. Waldal, Tuvalu arkitekter, Victoria Marie Evensen, leder i byutviklingskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Powered by Labrador CMS