Skar leir inngang
Oslo kommune kjøpte Skar leir i 2007, men tok aldri i bruk bygget.

Oslo kommune selger Skar leir ved Maridalsvannet. – Rett og slett et fryktelig dårlig kjøp

– Dette var rett og slett et fryktelig dårlig kjøp fra det tidligere bystyret. Nå selger vi Skar leir, slik at kommunen kan bruke pengene til å investere i andre bygg vi ønsker å beholde, sier byutviklingsbyråd Hermstad.

Publisert

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) vil selge Skar leir. Det er strenge restriksjoner knyttet til bruk av leiren og Oslo kommune har ikke lenger bruk for den.

– Da er det bedre at noen andre kan overta og utvikle Skar videre, sier byråd for byutvikling Hermstad.

Kommunen kjøpte Skar leir av Forsvarsbygg i 2007. Det viste seg raskt at man ikke kunne bruke området slik man hadde håpet fordi leiren ligger i nedbørsfeltet til Maridalsvannet som er kommunens drikkevannskilde.

Rett og slett et fryktelig dårlig kjøp, sier byråd Arild Hermstad nå.

Det er veldig strenge utslippsbegrensninger rundt Maridalsvannet, blant annet en streng grense for hvor mange personer som kan oppholde seg i leiren til enhver tid.

Et dårlig kjøp

– Dette var rett og slett et fryktelig dårlig kjøp fra det tidligere bystyret. I det nye prosjektet med ledige bygg-porteføljen har vi startet med å selge unna bygg kommunen ikke har bruk for, slik at vi kan bruke pengene til å investere i de byggene vi ønsker å beholde, sier Hermstad.

Det er i dag store investeringsbehov og årlige underskudd knyttet til Skar leir.

– Pengene vi sparer på vedlikehold, og det vi eventuelt tjener på salg av Skar, kommer veldig godt med til andre bygg kommunen trenger og som må rehabiliteres, sier Hermstad i en pressemelding.

Skar leir
Disse byggene vil Oslo kommune nå selge.

Skogen vil forbli i kommunens eie, mens leirområdet vil fradeles og legges ut for salg. Varmestuen ved inngangen til leiren som er utleid til Den norske turistforening vil fortsatt bli liggende på kommunens areal som ikke foreslås solgt.

Fakta om Skar leir

  • Tidligere militærleir innerst i Maridalen med 21 bygninger med bygningsareal på ca. 10 840 m2.
  • Eiendommen er ca. 225 dekar og består av et skogareal og et bebygd leirområde.
  • Det er leirområdet på ca. 60 dekar som foreslås solgt fradelt som egen eiendom.
  • Fire bygninger er fredet av Riksantikvaren, og ytterligere ti er definert som verneverdige (gul liste).
  • Militærleir fra 1910. Ble blant annet brukt til ski- og sommerøvelser for militære skoler i Oslo-området og som øvelsesplass for automobilkorpset.
  • Flere store bygninger ble oppført av tyskerne under krigen for reparasjon av luftvernskyts.
Powered by Labrador CMS