Artikkelforfatteren ønsker NRK hjertelig velkommen til Ensjø. Foto: NRK

Arkitekter slakter NRKs Marienlyst-oppdrag: — Uhørt

Publisert

— Uhørt av NRK å legge fram et slikt prosjekt og tilby et slikt honorar, mener arkitektenes fagforbund.

NRK vurderer å flytte fra tomten på Marienlyst.

I forbindelse med flytteplanene holdt rikskringkasteren for et par uker siden en pressekonferanse hvor de presenterte et oppdrag for arkitektkontorer.

Dette såkalte parallelloppdraget går ut på at to eller flere arkitekter skal finne ut hvordan tomten skal brukes hvis NRK velger å flytte. NRK vil på denne måten finne ut hvor mye tomten er verdt. Men for en rekke arkitektkontorer er både betalingen og selve oppdraget alt for puslete.

– Med utgangspunkt i hvordan fremtredende arkitekter i bransjen vurderer dette parallelloppdraget, har vi i Afag vurdert det som uhørt av NRK å legge fram et slikt prosjekt og tilby et slikt honorar, sier generalsekretær i Arkitektenes landsforbund (Afag), Per Christian Opsahl, til arkitektnytt.no.

— Må forvente at de betaler for arbeidet

En del av kritikken går altså ut på honoraret som arkitektene skal få.

– NRK er en betydelig samfunnsaktør og har fått et samfunnsoppdrag av det norske folk for å drive med allmennkringkasting. Man må forvente at de i en slik situasjon betaler for det arbeidet de ønsker utført. NRKs samfunnsoppdrag tilsier at alle som utfører kvalifisert arbeid for dem skal ha fullt betalt for det de leverer, sier Opsahl.

Ifølge NRK skal hvert av arkitektteamene som får oppdraget motta 350 000 kroner i betaling. Til sammenligning fikk arkitektkontorene som jobbet med Regjeringskvartalet etter 22. juli-angrepet i 2011 betydelig mer. Der fikk hvert team 1,2 millioner kroner i honorarer.

– De gikk foran med et godt eksempel, og vi som deltok håpet at dette nå skulle sette normen for bransjen, sier en skuffet avdelingsleder i arkitektfirmaet Urban Link, Sissel Engblom, til magasinet.

— Honoraret burde vært doblet

Engblom er også misfornøyd med at arkitektene kun skal lage en mulighets- og volumstudie for tomten. En studie som kun skal gi en indikasjon på tomtens verdi. Arkitekter får vanligvis langt mer omfattende oppdrag og utviklingskontrakter i etterkant.

– Dersom man velger den nåværende modellen, vil den økonomiske gevinsten gå til utbygger og arkitektarbeidet i parallelloppdraget reduseres til «illustrerte prospekter».

I tillegg til Engblom var partner og arkitekt Eskild Andersen i arkitektfirmaet Nordic blant mange arkitekter på pressekonferansen. Han er også sterkt kritisk til NRK-tilbudet.

I en annen artikkel om saken i arkitektnytt.no, trekker også Andersen frem at et av premissene for oppdraget er at arkitektene ikke kommer til å få jobbe videre med prosjektet i etterkant.

– I og med at det er et parallelloppdrag som ikke fører til noen jobb i etterkant, og som i tillegg skal svare ut mange gode intensjoner, er det egentlig umulig å gjøre det innenfor den rammen som er satt. Honoraret burde vært doblet, hvis jeg skal være litt ublu, sier Andersen.

– NRK ønsker utført et mulighetsstudie for å finne ut hvor mange penger tomten er verdt. Og dette er  en særdeles verdifull tomt, eid av NRK som jo faktisk er staten. Og så ber de private aktører sponse denne verdibetraktningen, slik at NRK kan vise omverdenen og eiendomsinvestorer hva eiendommen deres er verdt. Det er rett og slett ikke greit, sier arkitekten.

NRKs illustrasjon av tomten med informasjon om områder som foreslås fredet. Men mange arkitekter mener at både planer og betaling er alt for puslete. Illustrasjon: NRK

Mener at NRK har for puslete ambisjoner

I tillegg til det de ser på som alt for dårlig betaling, er mange av arkitektene som ble invitert til pressekonferansen skuffet over ambisjonsnivået i prosjektet.

Det pekes på at NRK, til tross for at kringkasteren er en statlig og stor aktør, virker mer opptatt av hvor mye de kan tjene på å selge tomten enn hvilken byutvikling de kan få til der.

Flere mener Marienlyst-tomten er en kremplassering i Oslo som kan bli en av hovedstadens mest attraktive "nye" områder. Nyutviklede og prestisjefylte områder som Sørenga og Tjuvholmen trekkes frem som eksempler på potensialet i slike tomter.

Engblom i Urban Link ser ikke slike visjoner i planene til NRK, som altså er fokusert på tomtens verdi. Hun peker på at indre deler av byen, borte fra fjorden, også trenger utviklingsprosjekter med et høyt ambisjonsnivå.

– En attraktiv urbanisering her vil kunne legge premisser langt utover selve tomten. NRK bør ha et sammensatt og bærekraftig målbilde for parallelloppdraget, mener Engblom.

NRK avfeier kritikken

En innleid konsulent og prosjektleder hos NRK sier at mange arkitekter ønsker å få oppdraget for å vise interesse ovenfor NRK. Samtidig bedyrer han at han ikke synes det er greit at folk jobber gratis.

– Jeg er jo ikke tilhenger av at noen jobber gratis, selvfølgelig ikke. Derfor har jeg sagt til alle jeg har snakket med at de må være presise på hva de blir bedt om å levere. Dette er kun en konsept- og volumkonkurranse, sier prosjektlederen, Ole Falk Fredriksen, til arkitektmagasinet.

Fredriksen sier også at han har ringt rundt til 10 store arkitektkontorer for å høre deres mening, og fått beskjed om å ikke høyne honoraret og "ha is i magen".

Men nettopp muligheten for at kun store arkitektfirmaer vil ha råd til å takke ja til et prosjekt til den prisen, er noe av det som de kritiske arkitektene advarer mot.

– Det er trist dersom det ender med at bare de arkitektkontorene med stor lommebok har anledning til å delta, og at de unge og interessante ikke har råd, sier partner og arkitekt i arkitektfirmaet Dark, Arne Reisegg Myklestad, til arkitektnytt.no.

 

 

Powered by Labrador CMS