– Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, og de ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier Veronicha Angell Bergli.

Bibliotekarforbundet saksøker Oslo kommune

Skal ansatte ha medbestemmelse når arbeidstidsordninger endres? Det ber Bibliotekarforbundet om en avklaring på, når de i november møter Oslo kommune i Arbeidsretten.

Publisert

Bibliotekarforbundet har tatt ut søksmål mot Oslo kommune for Arbeidsretten. Bakgrunnen er en mangeårig uenighet om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan bestemme at ansatte skal jobbe utenfor ordinær arbeidstid, som i henhold til tariffavtalen i Oslo kommune er klokka 7–17.

– Etter flere år med uro og konflikt rundt spørsmålet ser vi at vi ikke kommer videre uten å få en avklaring fra en tredjepart. Uavhengig av utfall, håper jeg kjennelsen vil føre til at vi kan sette strek for det som har vært, og at det vil gi grunnlag for en ny start, sier Veronicha Angell Bergli, forbundsleder i Bibliotekarforbundet, i en pressemelding.

Ønsker å bli hørt

Uenigheten mellom partene har vart siden 2012, men spørsmålet ble aktualisert da politikerne i Oslo kommune ba om utvidede åpningstider i det nye hovedbiblioteket. Det førte til store endringer i de ansattes arbeidstid, med flere vakter på kveld, helg og helligdager.

Endringen ble fastsatt ensidig av arbeidsgiver og Bibliotekarforbundet mener at dette er et brudd på tariffavtalen.

– Bibliotekarforbundet er ikke motstander av at bibliotekarer skal måtte jobbe kveld og helg, men vi er opptatt av gode arbeidstidsordninger med medbestemmeselsprosesser. Skillet mellom fritid og arbeidstid er viktig for våre medlemmer, og de ønsker naturlig nok å bli tatt med på råd når mengden ubekvem arbeidstid øker, sier Angell Bergli.

Saken vil gå i Arbeidsretten 3. og 4. november.

Powered by Labrador CMS