Brudd på arbeidsmiljøloven ved energigjenvinningsetaten ble kjent for byråd Lan Marie Berg (MDG) i oktober 2018. Bystyrets organer ble først infomert om mulige brudd i april i år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

— Vi har ryddet opp i bruddene på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten

— Energigjenvinningsetaten er i ferd med å bli en foregangsetat i Oslo kommune når det gjelder oppfølging av arbeidsmiljøloven, skriver fungerende byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Hanna Marcussen.

Publisert

NRK har igjen satt fokus på utfordringene som har vært i energigjenvinningsetaten og oppfølging av dette fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Det er positivt og viktig med offentlig oppmerksomhet rundt styringen av kommunene. NRKs oppslag krever imidlertid nyansering av de faktiske forholdene. Energigjenvinningsetaten er arbeidsplassen til svært mange mennesker, og det har derfor vært viktig for oss å unngå spekulasjoner og feilinformasjon.

Høsten 2019 åpnet Arbeidstilsynet tilsyn med energigjenvinningsetaten og deretter hele Oslo kommune etter at NRK avslørte flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven.

For å få alle fakta på bordet, engasjerte vi det eksterne selskapet PwC til å undersøke overtidspraksis og brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og andre påstander om forhold i etaten.

— Byråden visste ikke om antallet lovbrudd

Tirsdag 17. desember publiserte NRK en sak knyttet til et brev fra etaten i februar i år til byrådsavdelingen, med oversikt over foreløpige tall på brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Etatsdirektøren har selv understreket at disse tallene måtte kvalitetssikres før de ble gjort offentlige. Og siden dokumentet inneholdt informasjon om mulige lovbrudd, har det vært unntatt offentlighet fram til undersøkelsen var ferdig.

Det er overhodet ikke riktig som NRK hevder, at byrådsavdelingen eller byråden «visste» hvor mange brudd det hadde vært. Så snart vi mottok den uavhengige undersøkelsen fra PwC, ble den lagt frem for offentligheten på en pressekonferanse. PwC konkluderte med at tallene fra februar i all hovedsak var riktige, men det kunne vi altså ikke vite i februar.

— Vi har ikke hemmelighold PwC-rapporten

Onsdag 18. desember hevdet NRK at byrådsavdelingen har hemmeligholdt det overvente brevet. Det er stemmer heller ikke. Det har siden vi mottok det i februar, ligget informasjon på kommunens nettsider om at dette dokumentet eksisterer, altså på den offentlige postjournalen.

Men da NRK ba om innsyn i alle dokumenter fra etaten som inneholdt opplysninger om antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene, burde også dette dokumentet vært behandlet etter loven om innsyn i dokumenter. Som jeg også sa til NRK 18. desember, informerte byrådsavdelingen om denne feilen til NRK for snart tre måneder siden, den 27. september.

Samtidig hører det med til historien at byrådsavdelingen på dette tidspunktet ville ha avslått innsyn i dette dokumentet, fordi det inneholdt informasjon om mulige straffbare forhold, som måtte undersøkes nærmere.

Da PwC-rapporten forelå 25. oktober, kunne vi gi innsyn i det meste av dokumentet. NRK fikk derfor også innsyn i dokumentet 5. november.

— PwC-rapporten ble delt med bystyret kort tid etter at den var ferdig

Byrådet har hele tiden vært opptatt av å dele informasjon med bystyret i denne saken. Som byråd har vi et ansvar for å gi korrekt og kvalitetssikret informasjon til byens fremste folkevalgte.

10. april ble Oslos bystyret informert om at det var satt i gang en ekstern undersøkelse av energigjenvinningsetaten. Samme dag informerte etatsdirektøren bystyrekomiteen om at det var registrert brudd på arbeidstidsbestemmelsene i etaten.

Opprinnelig skulle den endelige rapporten fra PwC foreligge før sommeren, men fordi oppdraget var mer omfattende enn antatt, ba PwC om utsatt frist flere ganger. Kort tid etter at undersøkelsen var ferdig, ble den delt med bystyret og lagt frem for offentligheten på en pressekonferanse.

— Arbeidstid-brudd nærmer seg null

Vi har hele veien vært opptatt av å få alle fakta på bordet, og parallelt ta grep for å rydde opp i etaten. Det tror jeg også Oslos innbyggere er opptatt av.

Jeg kunne ønsket meg at opposisjonen med Høyre, Frp og Bompengepartiet i spissen, kunne vært litt mindre opptatt av politisk spill, og litt mer interesserte i hva som faktisk skjer i etaten.

Jeg er stolt av alle medarbeiderne i energigjenvinningsetaten som det siste året har jobbet hardt med å rydde opp, og hvor antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene nå nærmer seg null.

Det er et godt utgangspunkt når renovasjonsetaten og energigjenvinningsetaten slås sammen fra nyttår, og får det nye navnet «renovasjons- og gjenvinningsetaten».

Powered by Labrador CMS