Tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven kommer nå for en dag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Opposisjonen i bystyret kvesser knivene: – Varsellampe blinker for Lan Marie Berg

Etter avsløringen av 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven, må både opposisjon og posisjon vurdere om man har tillit til Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg, mener Høyre.

Publisert

– Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere takt, sier Øystein Sundelin, nestleder i Høyres bystyregruppe.

– Nå skal vi avvente de nærmeste dagene, gå grundig gjennom de fakta vi har og se på det som kommer fra PwC og kommunerevisjonen. Men jeg tror både posisjon og opposisjon er nødt til å vurdere dette nøye i tiden som kommer, sier Sundelin til NTB.

Også Venstres gruppeleder i Oslo Hallstein Bjercke viser til de pågående undersøkelsene i spørsmålet om mistillit.

Øystein Sundelin (H) mener at opposisjonen nå må vurdere mistillitsforslag mot MDG. Foto: Privat

– Disse vil være en viktig del av grunnlaget for bystyrets behandling av saken, men det er ikke tvil om at denne saken er svært alvorlig for byråden.

– Stor skandale

Siden 2016 har det vært over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i etatene under Bergs byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Bjercke sier Berg (MDG) snarest må svare på alle spørsmål om saken.

– Dette vil være avgjørende for spørsmålet om tillit framover, fremholder han.

– Dette er en stor skandale, og saken svekker Oslo kommunes omdømme som en seriøs arbeidsgiver, sier han videre.

Venstre-toppen legger til at det i Oslo alltid er byrådet og den ansvarlige byråden som har det øverste ansvaret.

Rødt tar tenkepause

Rødt, som har samarbeidet med det rødgrønne byrådet de fire siste årene, jobber nå med å få oversikt over hva slags brudd på arbeidsmiljøloven det er snakk om, og omfanget av de ulike typene.

– 15.000 er uansett et høyt tall, og 7. oktober sendte Rødt inn skriftlig spørsmål til byrådet om å få oversikt over brudd i andre etater, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

Byråden sitter med ansvaret, fastslår Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud. Foto: Christian Boger

– Det er byråden som har det øverste ansvar for sine underliggende etater, slår hun fast.

Evenrud vil imidlertid ikke svare direkte på om partiet vurderer mistillit mot Berg.

– Vi må gå grundig gjennom hvilken situasjon vi har her før jeg kan si noe om det.

Tusenvis av brudd i to etater

Berg fremholdt fredag at hun har bedt alle etatsdirektørene om å redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene.

– Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier hun.

Flest brudd har det vært i brann- og redningsetaten med 6.616 lovbrudd fra januar 2016 til september 2019.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt NRK en oversikt som viser at arbeidsmiljøloven er blitt brutt 5.616 ganger siden 2016.

– Fagforbundet sa ok

Fagforbundet organiserer mange av de ansatte i etatene hvor lovbruddene har forekommet. Forbundets leder i Oslo, Roger Dehlin, sier til Dagsavisen at det flere steder har vært avtaler mellom partene som bryter med norsk lov, og at Fagforbundets tillitsvalgte til dels har godtatt dette.

Fagforbundet har i en rekke tilfeller visst om bruddene på arbeidsmiljøloven uten å gjøre noe. Her med leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Foto: Fagforbundet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det er viktig for byrådet å sikre at ansatte i kommunen har ryddige arbeidsforhold.

– Det har byråd Lan Marie Berg tatt grep om i sin sektor, og denne uken har hun forsikret seg om at etatsdirektørene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket. Det er den enkelte virksomhetsleder som har ansvaret for at regler overholdes. Dette følger av virksomhetsstyringsinstruksen, sier han i en epost til NTB.

Byrådslederen opplyser at han har tatt initiativ til en større gjennomgang av kommunens systemer.

Powered by Labrador CMS