Fra tidligere er det kjent at energigjenvinningsetaten EGE granskes for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i tillegg til påstander om brudd på innkjøpsregler og ureglementerte ansettelser. Foto: Oslo kommune
Fra tidligere er det kjent at energigjenvinningsetaten EGE granskes for omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i tillegg til påstander om brudd på innkjøpsregler og ureglementerte ansettelser. Foto: Oslo kommune

Kommunal etat brukte 18 millioner på garderober som aldri ble bygget

I 2015 ble det bestemt at ansatte ved energigjenvinningsetaten på Haraldrud skulle få nye garderober. Flere år senere er nær 18 millioner kroner brukt opp uten at det er tatt et eneste spadetak.

Publisert

I 2015 fikk energigjenvinningsetaten bevilget 15 millioner kroner til å bygge nye garderober til 50 ansatte. Det ble presisert at arbeidet måtte starte samme år, skriver NRK.

I stedet for å bygge garderobene på Haraldrud, begynte energigjenvinningsetaten (EGE) å utvide prosjektet til å også omfatte nytt møterom, lager, renholdssentral, IT-kontrollrom og nye kontorer.

— Komplisert prosjekt

De omfattende planene, som kom i tillegg til det planlagte garderobene, førte til at pengesummen økte med 2,7 millioner kroner. Tilsammen er det nå brukt 17,7 millioner kroner på garderober som aldri er blitt bygget.

— Etaten holder til på et område som er arealknapt. Her hadde man et prosjekt med utfordrende grunnforhold, hvor det skal pågå døgnkontinuerlig drift på et område som er under utvikling. Så det var et komplisert prosjekt, sier konstituert direktør Hans Petter Karlsen til NRK.

Pengebruken på nær 18 millioner kroner skal ha vært kjent for byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel. Tidligere har det blitt kjent at kommunale energigjenvinningsetaten er under ekstern gransking av revisjonsselskapet PricewaterhouseCooper (PwC) for omfattende brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

— Ba direktøren rydde opp

Sist bystyremøte måtte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) redegjøre for Oslos folkevalgte. I forkant av redegjørelsen fikk miljøbyråden kraftig kritikk for å ikke ha informert bystyret skikkelig om lovbruddene, uregelmessigheter ved etatens innkjøp og påstander om ureglementerte ansettelser.

— Jeg har gitt konstituert direktør klar beskjed om å rydde opp. Før jeg kan svare på detaljer om hvordan situasjonen i energigjenvinningsetaten har vært, må PwC få gjøre ferdig sin undersøkelse. Det må vi komme tilbake til når rapporten foreligger, sa Lan Marie Berg fra bystyrets talerstol.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) erkjente i bystyret at hennes byrådsavdeling kjente til omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved energigjenvinningsetaten. Men fastholder at hun har overholdt sin informasjonsplikt. Foto: Arnsten Linstad
Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) erkjente i bystyret at hennes byrådsavdeling kjente til omfattende brudd på arbeidsmiljøloven ved energigjenvinningsetaten. Men fastholder at hun har overholdt sin informasjonsplikt. Foto: Arnsten Linstad

Miljøbyråden og hennes byrådsavdeling skal ha blitt kjent med at det hadde forekommet 557 brudd på arbeidsmiljøloven ved den kommunale etaten i fjor høst. Men først i april i år fikk bystyrets miljø- og samferdselskomite et notat der lovbruddene er nevnt.

«Detkan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser», står det i notatet til bystyrepolitikerne omlag et halvt år etter at byrådsavdelingen skal ha blitt kjent med de omfattende bruddene på arbeidsmiljøloven.

Men miljøbyråd Lan Marie Berg fastholdt likevel i sin redegjørelse at hun hadde informert bystyret godt nok.

Garderober ble til bygg

— PwC har hentet inn en stor mengde dokumentasjon og har gjennomført flere intervjuer. PwC har bedt om utsatt frist med rapporten. Det skyldes den store mengden dokumenter og intervjuer og at de som er intervjuet skal kunne verifisere opplysningene sine og ha mulighet for kontradiksjon. Dette er hensyn vi må ta, sa miljøbyråd Lan Marie Berg.

— Undersøkelsen må være faglig forsvarlig gjennomført. Enkeltpersoner og et helt arbeidsmiljø er berørt. De det gjelder har rett til å uttale seg om rapporten, avsluttet MDG-byråden.

Men redegjørelsen inneholdt ikke informasjon om garderobeanlegget NRK nå omtaler, som hittil skal ha kostet nær 18 millioner kroner uten å være i nærheten av å ha blitt påbegynt.

Etter tre år på tegnebrettet hadde EGEs fremtidige garderober blitt et to etasjer høyt bygg. Det strakte seg over 1.100 kvadratmeter. Og det skulle bygges så høyt over bakken at søppelbiler kunne passere under, skriver NRK.

Powered by Labrador CMS