Nav Oslo: Uendret arbeidsledighet etter lettelser av tiltak

Lettelsene i noen av smitteverntiltakene har hittil vist liten effekt i arbeidsledighetstallene, ifølge Nav Oslo. Tallene er uendret sammenlignet med forrige uke.

Publisert

– Innføringen av nasjonal skjenkestopp i midten av desember førte til at mange ansatte innen restaurant og servering ble permitterte. Lettelsene i smitteverntiltakene vil føre til at mange permitterte kommer tilbake i jobb innen denne bransjen. Vi ser imidlertid liten effekt av dette i ledighetstallene denne uken, sier fungerende direktør Thone M. Nordlund i Nav Oslo.

19.783 personer har nå blitt registrert som helt eller delvis arbeidsledige hos Nav i Oslo, noe som er 56 personer færre enn på samme tidspunkt forrige uke.

Flere delvis ledige

Det er blitt noen få færre helt ledige, mens det er en svak økning i antall delvis ledige, og til sammen utjevnes det totale tallet til å være på omtrent samme nivå som forrige uke.

Oslo er fylket med den høyeste andelen helt og delvis ledige. Til sammen står 3,7 prosent av arbeidsstyrken i hovedstaden oppført som helt arbeidsledige, mens tallet er 1,3 prosent for delvis ledige.

Powered by Labrador CMS