Både mobbeombud Kjerstin Owren og utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener skolene i Oslo er blitt bedre til å takle mobbing. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Færre klager på osloskolens arbeid mot mobbing. – Skolen er flinkere, mener mobbeombud

Til nå dette skoleåret har Fylkesmannen mottatt 30 færre klager på skolenes behandling av mobbesaker. � Ledelsen ved hver enkelt skole gjør en stadig bedre jobb, mener mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren.

Publisert

I første halvdel av dette skoleåret ble det meldt inn 653 mobbesaker fra skoler til fylkesmennene rundt om i landet, mot 565 saker i samme periode i fjor. Dette er saker hvor foreldre mener skolene ikke tar mobbesakene på alvor. I 80 prosent av de ferdigbehandlede klagene mener fylkesmennene at skolene ikke har gjort nok for å ta tak i mobbeproblemet.

Nedgang i Oslo og Akershus

I Oslo er trenden stikk motsatt. Til nå, dette skoleåret, er det meldt inn 145 klagesaker til Fylkesmannen i Oslo og VikenDet er nedgang på 30 saker fra i fjor. Dette gjelder saker både fra Oslo og kommunene i Akershus. Nedgangen til tross, Oslo og Akershus ligger fortsatt på toppen av klagestatistikken. Deretter følger Trøndelag, Rogaland og Hordaland.

— Dette er en veldig gledelig nedgang. Jeg tror mye skyldes at det nå jobbes mer systematisk med mobbeproblemet i osloskolen enn noen gang, sier mobbeombud, Kjerstin Owren, til VårtOslo.

Fra osloskolene har Fylkesmannen mottatt 48 klagesaker. Fra skolene i Akershus 86 saker.

Ny lov mot mobbing

Mobbeombudet mener hun det siste året har sett en klar holdningsendring blant rektorer og andre i skoleledelsen når det gjelder hvordan det jobbes med slike saker ute på skolene.

Mobbeombud Kjerstin Owren mener det jobbes bedre med mobbeproblemet i osloskolen enn noen gang tidligere. Foto: Oslo kommune / Sturlasson

— Mitt inntrykk er at det har skjedd en stor endring i hvordan det jobbes med mobbesaker. Tidligere var det en tendens til at skolen bare så på enkelteleven og ikke det større bildet i slike saker. I dag har skoleledere blitt mye flinkere til også å se på andre faktorer som skolemiljøet når de skal forhindre at det oppstår mobbesaker, forklarer hun.

Hun mener utviklingen klart må sees i sammenheng med innføringen av den nye opplæringsloven. Her ble det innført som et krav at enhver elev som meldte om mobbing skulle bli tatt på alvor. Skolene ble gjennom den nye loven også pålagt å sette igang tiltak ved mistanke om at mobbing fant sted.

— Jeg ser at mange rektorer synes dette er utfordrende, men alt i alt løser de det på en veldig god måte, understreker Owren.

Streng tolkning hos Fylkesmannen

Av de 145 klagesakene som ble innmeldt til Fylkesmannen første halvår er ni saker til nå ferdigbehandlet. I samtlige av disse har klageren fått medhold i at skolene har brutt hele eller deler av aktivitetsplikten. I fjor ga Fylkesmannen klager medhold i 90 prosent av klagesakene.

— I de sakene jeg har fått innsyn i, er det helt klart at Fylkesmannen har lagt seg på en streng linje i klagebehandlingen. Det er veldig bra, konstaterer mobbeombud Owren.

Slik fordelte klagesakene i mobbesaker seg i skoleåret 2017/18. Grafikk: Kunnskapsdepartementet

Men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), er langt fra fornøyd med den framlagte statistikken.

— Vi ser at tallene på saker som meldes inn til Fylkesmannen fortsatt er høye, og jeg er bekymret for barna det gjelder. Altfor mange barn har en klump i magen når de går til skolen og opplever at de voksne ikke gir dem den tryggheten de skal ha i skolehverdagen, sier Sanner til NTB.

Sanner ber nå skolene skjerpe seg når det gjelder å følge opp aktivitetsplikten, slik at langt færre mobbesaker havner til klagebehandling.

— Unødvendig av Sanner

Som byråd for oppvekst og kunnskap er Inga Marte Thorkildsen (SV) den øverste ansvarlig for å følge opp osloskolen. Hun reagerer sterkt på statsrådens vifting med pekefinger mot skolene.

� Kampen mot mobbing i osloskolen må aldri stoppe, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stig Jensen

— Jeg synes det er veldig unødvendig av statsråden å komme med pekefingeren mot skolenes behandling av mobbesakene. Det vi må gjøre er å hjelpe skolene til å bli gode til å håndtere dette. Ikke peke på hvem som har skylda, understreker Thorkildsen overfor VårtOslo.

Byråden er svært stolt og glad over hvordan arbeidet mot mobbing ved skolene her i byen har utviklet seg de siste årene.

— Det gjøres et utrolig godt arbeid der ute hver dag. Vi har et team i utdanningsetaten som hver eneste dag er ute på skolene og gjør en fantastisk jobb med å hjelpe dem til å bli flinkere til å håndtere slike saker, slår Inga Marte Thorkildsen fast.

Hun mener også at det å ha et eget mobbeombud for osloskolen gjør kampen enklere.

Ønsker tettere samarbeid mellom skoler

Den positive utviklingen til tross. Byråden innser at det fortsatt er et godt stykke arbeid igjen å gjøre før alt er optimalt. Hun savner blant annet et tettere samarbeid skolene imellom.

— Det skal ikke være skamfullt å innrømme at en sliter med å håndtere et problem. Derfor må vi bli flinkere til å lære av hverandre og trekke veksler på ulike erfaringer skolene har gjort seg, mener skolebyråden.

Rektor Elisabeth Dullum og miljøarbeider Kamal Saaliti har lykkes med å snu Apallløkka skole fra en verstingskole til å bli et foregangseksempel. Nå etterlyser skolebyråd Inga Marte Thorkildsen flere slike skoler. Arkivfoto: Christian Boger / VårtOslo

Hun tror et viktig steg i kampen mot mobbing vil være å åpne skolene mer mot nærmiljøet. Hun advarer samtidig mot å bare se på skolen som en årsak til mobbeproblemet.

— Bare se på hva de har fått til på Apalløkka skole, som en gang var en skole med store utfordringer. Der har de gjennom det å åpne skolen og involvere nærmiljøet klart å forvandle skolen til en virkelig suksesshistorie. Dette er jeg ikke i tvil om at vi kan få til andre steder i byen også, påpeker hun.

Et annet viktig tiltak byråden trekker fram er en fornyet satsing på ungdomstrinnet. Her bruker byrådet 74 millioner for å forsterke kvaliteten på ungdomsskolen.

Powered by Labrador CMS