Ruseløkka skole. Foto: Wikipedia

Sivilombudsmannen avviser klagen på riving av Ruseløkka skole. Få hindre gjenstår før gravemaskinene kommer

Fortidsminneforeningens forsøk på å stoppe rivingen av Ruseløkka skole har, etter dagens vedtak hos sivilombudsmannen, høyst sannsynlig mislyktes. Den gamle skolen blir revet og en ny blir bygget i dens sted.

Publisert

Sivilombudsmannen brukte nøyaktig åtte uker på å behandle Fortidsminneforeningens klage saksbehandlingen i forbindelse med Ruseløkka skole. Nå gjenstår det bare at plan- og bygningsetaten gir sin endelige tillatelse til å rive.

Saken handler om fremtiden for skoleelevene ved Ruseløkka skole. Skal de fortsette under taket til dagens tradisjonsrike skole? Eller, som bystyret ønsker, på en nybygget skole? Mange skoleforeldre har vært sterke tilhengere av beslutningen om å rive dagens skole og bygge en ny. Andre har vært sterkt misfornøyde. Den sistnevnte gruppen klaget kommunens vedtak inn for fylkesmannen, deretter til sivilombudsmannen. Ingen steder fikk de medhold.

Finner ikke noe som skurrer

– Vi fikk en klage på vedtaket om å rive Ruseløkka skole den 8. januar, fra Anine Ung på vegne av Fortidsminneforeningen. Oslo kommune anmodet oss skriftlig om å gi saken prioritert behandling, sier Annette Dahl, kontorsjef hos sivilombudsmannen.

Vi skrev tilbake til kommunen at vi ville se på saken innen åtte uker. Nå har vi gått gjennom saken og konkludert med at vi ikke har merknader til fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen har gjort en konkret og grundig vurdering av om rivingen krever en reguleringsplan. De synes å ha sett og vurdert relevante momenter ved vurderingen av tillatelsen til rivning.

Sivilombudsmannen har heller ingen merknader til fylkesmannens saksbehandling.

– Vi finner ikke noe som skurrer og har derfor avvist saken. Vi ser heller ikke noen grunn til å gjennomføre ytterligere undersøkelser, sier Dahl.

Tror saken er ved veis ende

Sivilombudsmannens jobb er å kontrollere at forvaltningen har fulgt gjeldende regelverk i saksbehandling. Ombudsmannens avvisning av saken betyr at den siste muligheten for å stoppe rivningen av Ruseløkka skole er oppbrukt i forvaltningen.

– Skulle motstanderne av rivning ønske å gå videre, måtte det i så fall være i form av en sivil rettsak. Men jeg tror ikke dette ville føre frem. Da måtte det i så fall komme nye opplysninger i saken, sier kontorsjefen.

I dag står Ruseløkka skole tom. Barneskolebarna busses til Vollebekk skole, mens elevene på ungdomsskolen holder til i et nabobygg som kommunen leier.

Avventer tillatelse til riving

– Vi tar nå Sivilombudsmannens avgjørelse til etterretning og avventer en såkalt tillatelse til igangsetting av riving fra plan og bygg, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen, i Undervisningsbygg.

– Er det ikke kritikkverdig at dere ikke har skaffet tillatelse til å rive allerede? Nå er det jo kommunen, ikke sivilombudsmannen eller ankemyndighetene, fremdriften står på.

Plan- og bygningsetaten har avventet svar fra Sivilombudsmannen som jo først kom i dag. Vi forholder oss nå til plan og byggs vurdering av rivningssøknaden og regner med at deres svar kommer ganske raskt. Nå må vi jobbe med å lage en ny fremdriftsplan, sier Thorsen.

Vet ikke om tidsskjema holder

– Når kommer den nye fremdriftsplanen?

– Det tør jeg ikke si her og nå.

– Tar det dager, uker eller måneder før denne er klar?

– Det kan jeg ikke si, men det skal ikke stå på fremdriftsplanen at vi kommer i gang. Så snart rivningstillatelsen er klar, er planen at vi setter i gang med å rive Ruseløkka skole.

– Vil kommunens plan om å gi skolebarna på Ruseløkka en ny skole innen 2020 holde?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier kommunikasjonsdirektøren.

Trist utvikling

Venstre-politikere i bydel Frogner, Tore Wilken Nitter Walaker, er skuffet over utviklingen i saken. Han minner om at byggesøknaden for den nye skolen ennå ikke er godkjent.

– Det er trist at den gamle skolen fra 1871 ikke kunne rehabiliteres. Arkitektur og kunst må tas vare på. Det er det som gjør at vi har en historie. Dette var et symbolbygg fra den tiden da barn fra fattige og rike familier skulle integreres inn i samme samfunn. Det er utrolig at et Arbeiderparti-byråd, med Tone Tellevik Dahl i bresjen, vil fjerne noe sånt, sier Walaker.

Powered by Labrador CMS