Foto: Oslo havn
Foto: Oslo havn

Oslo havns oppsigelse av avdelingsdirektør kjent ugyldig av tingretten

Publisert

Verken havna eller kommunen gjorde nok for å skaffe den avskjedigede ny jobb heter det i en dom fra Oslo tingrett. Nå får hun jobben tilbake.

Den tidligere avdelingsdirektøren gikk til sivil sak mot Oslo havn etter at hun i februar i år fikk beskjed om at hun var overtallig. Det var da personen kom tilbake fra en sykmelding, hun fikk beskjed om at avdelingen hun ledet skulle slås sammen med en annen. Etter en periode med forefallende arbeid fikk den ansatte nok og gikk til retten for å få jobben tilbake.

Fredag falt dom i saken. Flertallet konkluderte med at beslutningen om overtallighet var ugyldig.

Retten finner ikke saklig begrunnelse

I dommen kommer det fram at retten var delt når det gjaldt spørsmålet om Oslo havn opptrådte ulovlig ved oppsigelsen. Flertallet, bestående av administrator og en av meddommerne, mener dette var tilfellet.

"At Oslo havn sannsynligvis hadde behov for personens arbeidskapasitet og kompetanse etter sammenslåingen, tilsier at de endinger som ble foretatt i dennes ansvars – og
arbeidsoppgaver ikke var rimelige og saklig begrunnet i sammenslåingen.

Flertallet har vektlagt at kommunen ikke har godtgjort at beslutningen om å gjøre
personen overtallig bygger på en betryggende prosess. Utvelgelsen av personen som overtallig synes å ha vært en automatisk konsekvens av at personens stilling ble avviklet.

Ikke bevist at oppsigelsen skyldes hevn

Rettens flertall har likevel komet fram til at oppsigelsen ikke skyldtes hevn fra tidligere havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Den tidligere avdelingsdirektørens advokat, Jane Veivåg Ulset, hevdet under hovedforhandlingene at oppsigelsen var et direkte resultat av at hennes klient hadde opptrådt som varsler mot den tidligere havnedirektøren.

Advokat Jane Veivåg Ulset fikk ikke medhold i at oppsigelsen var hevnrelatert. Foto: Christian Boger
Advokat Jane Veivåg Ulset fikk ikke medhold i at oppsigelsen var hevnrelatert. Foto: Christian Boger

"Rettens flertall finner at kommunen har sannsynliggjort at det ikke har funnet sted en gjengjeldelse. Flertallet finner at det er sannsynlighetsovervekt for at beslutningen om at lederen ikke lenger skulle utføre arbeid som avdelingsleder og i stedet gjøres overtallig..., var begrunnet i andre forhold enn varslingen", heter det.

Får økonomisk oppreisning

Fredagens dom fører ikke til at den tidligere avdelingsdirektøren får jobben tilbake. Derimot mener rettens flertall at hun har krav på en økonomisk kompensasjon som følge av at oppsigelsen er ugyldig.

Retten legger til grunn at den tidligere lederen ikke har lidd økonomisk tap som følge av oppsigelsen. Dette grunnet at hun under hele perioden er utbetalt såkalt "overtallighetslønn". Rettens flertall finner likevel å kunne dømme Oslo havn til å betale 25.000 i såkalt ikke-økonomisk erstatning til den oppsagte.

Usikkert om dommen ankes

—  Det er gledelig at vi har vunnet frem i hovedspørsmålet i saken, at dette var en usaklig oppsigelse fra Oslo Havns side. Rettens mindretall har dessuten kommet til at det foreligger en gjengjeldelse, men rettens flertall fant ikke å gi medhold i dette. Vi vil nå lese dommen grundig før vi kan si noe mer om saken, sier den oppsagte avdelingsdirektøren til Dagbladet.

Havnedirektør i Oslo havn, Ingvar M. Mathisen, opplyser at Oslo havn nå vil gå gjennom dommen sammen med kommuneadvokaten før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre i saken.

Powered by Labrador CMS