— Dette handler om bekymrede foreldre som skal sende ungene sine ut på skolevei ved anleggsplasser, det handler om de som skal bo i bråk, støy og støv i opp til kanskje 10 år fremover, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad
— Dette handler om bekymrede foreldre som skal sende ungene sine ut på skolevei ved anleggsplasser, det handler om de som skal bo i bråk, støy og støv i opp til kanskje 10 år fremover, sier Hallstein Bjercke (V). Foto: Arnsten Linstad

Borgerlige partier opprørt da vannforsyning ble vedtatt: - Forferdelig arrogant overfor tusenvis av mennesker

Tusenvis av beboere ved Huseby, Sollerudstranda og Makrellbekken vil i årevis måtte leve med støv, støy og ubehag fra anleggplasser når Oslos reservevannløsning skal bygges.

Publisert

— Jeg trodde jeg var valgt inn i et folkevalgt organ, sukket Høyres Anne Rygh fra talerstolen da gigantprosjektet ny vannforsyning til 12.5 milliarder kroner ble behandlet.

Merk deg tallene 27 mot 32. De to tallene kom igjen og igjen da de rødgrønne byrådspartiene Ap, MDG og SV sammen med Rødt, stemte ned forslag etter forslag fra de borgerlige partiene.

— Gidder ikke lese forslagene

— En ting er at det rødgrønne flertallet behandler forslagene fra oss på borgerlig side arrogant. Det virker nesten ikke som de har giddet å lese forslagene våre, sier Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke.

— Men dette er først og fremst forferdelig arrogant overfor de flere tusen menneskene som kommer til å få nærmiljøet og bomiljøet sitt ødelagt i sju til 10 år fremover, sier Bjercke.

Trusselen om en million kroner i bot til Oslo kommune hver eneste dag, inntil bystyret har vedtatt å bygge ut en reserveløsning for drikkevann til Oslos 634.000 innbyggere, førte til at det rødgrønne byrådet hadde dårlig tid til å forberede en sak for bystyret.

Bruker friområde til driftsbygning

Nå ble reservevannløsningen vedtatt onsdag kveld. Også de borgerlige partiene stemte motvillig på løsningen der vannet skal hentes i Holsfjorden i Buskerud.

Deretter skal reservevannet gå i tunnel under Nordmarka. Før det ledes frem til et anlegg på friområdet Blomsterjordet ved Huseby.

Slik ser vann- og avløpsetaten for seg reservevannsløsningen for Oslo, som ble vedtatt av bystyret. Illustrasjon: Oslo kommune
Slik ser vann- og avløpsetaten for seg reservevannsløsningen for Oslo, som ble vedtatt av bystyret. Illustrasjon: Oslo kommune

Prislappen er foreløpig svimlende 12.5 milliarder kroner. Men det er ikke he uenigheten mellom borgerlige og rødgrønne ligger. Uenigheten går først og fremst på hvor stort hensyn det skal tas til lokalbefolkningen ulike steder som blir berørt av årevis med anleggsarbeid.

— Byrådets sak er grundig

— Det er ikke mulig å bygge ny vannforsyning uten at det blir en belastning for noen av byens innbyggere. Særlig i anleggsperioden. Fra byrådets side vil jeg understreke at byrådets sak er grundig begrunnet. Vi vil gjøre det vi kan for avbøtende tiltak for de som blir berørt av utbyggingen, sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) fra talerstolen.

Blomsterjordet på Huseby blir ofret som friområde for å gi plass til driftsbygning for Oslos nye reservevannløsning. Illustrasjon: Oslo kommune
Blomsterjordet på Huseby blir ofret som friområde for å gi plass til driftsbygning for Oslos nye reservevannløsning. Illustrasjon: Oslo kommune

—  I Oslo og Norge tar vi det for gitt at vi har rent drikkevann. Vi vil ikke ha samme situasjon som på Askøy. Vi som vedtar dette i dag skal være litt stolte over at vi fatter en beslutning om å skaffe reserveløsning for rent vann, sa Line Oma (Ap) i bystyredebatten.

Og den ene rødgrønne representanten etter den andre forsikret fra samme talerstol at de er for å skåne folk på Huseby, Sollerudstrand og Makrellbekken så mye som mulig.

Deretter stemte de rødgrønne ned en lang rekke forslag fra Venstre og de andre borgerlige partiene.

Lite forpliktende

Ett av forslagene de borgerlige ønsket å få med de rødgrønne på er at vann- og avløpsetaten skal forplikte seg til å ha halvårige faste møter med lokalbefolkningen i nærmiljøene som blir berørt.

Men de rødgrønne nøyer seg med en formulering om at vann- og avløpsetaten skal ha "jevnlige møter".

— De rødgrønnes vedtak betyr i praksis at de skal ha møter når det passer etaten. Og ikke når det passer nærmiljøet, sier Hallstein Bjercke (V).

— Dette handler om bekymrede foreldre som skal sende ungene sine ut på skolevei ved anleggsplasser, det handler om de som skal bo i bråk, støy og støv i opp til kanskje 10 år fremover, presiserer Bjercke.

Et annet Venstre-forslag som ble nedstemt var å sikre elevene ved Huseby skole nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer før nabolaget ved Blomsterjordet blir til en stor byggeplass. Friområdet skal først være riggområde før vannforsyningens driftsbygning legges hit.

— Unødig prestisje i saken

— Det er åpenbart at dette kunne vært håndtert helt annerledes, sa KrFs Espen Andreas Hasle fra bystyrets talerstol.

— Det er ikke godtgjort at det ikke finnes gode alternativer. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke byrådsapartiene kan stemme for Venstres forslag. Det er unødvendig at det går prestisje i denne saken, sa KrF-politikeren.

Men til døve ører fra de rødgrønne. Dermed ble det slik VårtOslo skrev før møtet. Saken ble vedtatt. Men til mye støy og uenighet i bystyret.

Powered by Labrador CMS