Eva Sørensen burde nå vært fullt opptatt med å fullføre innspurten på masterstudiet, men bruker dagene på saksbehandlingen hos NAV. Foto: Vegard Velle

NAV Grünerløkka: – Så lenge du er student, har du ingen rett til å få sosialhjelp

Eva Sørensen kom i pengeknipe, med bare noen få måneder igjen av masterstudiet sitt i biovitenskap. Men hos NAV Grünerløkka fikk hun ikke hjelp. I stedet fikk hun klar beskjed om å avslutte studiet og skaffe seg jobb.

Publisert

– Jeg hadde lave forventninger før jeg oppsøkte NAV, gitt alle oppslagene i media den siste tiden. Jeg fryktet at de ville være ekle. Men jeg regnet likevel med at de ville ta meg på alvor, siden jeg er ferdig om bare noen få måneder og da vil være selvhjulpen.

Eva Sørensen gjennomfører et avansert studium i biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Egentlig skulle hun levert masteroppaven sin i desember i fjor, men det gikk ikke. Årsaken var at maskinen på Rikshospitalet, en såkalt ImageStream, som skulle analysere blodprøver, brøt sammen.

Resultatene fra disse analysene var helt sentrale i oppgaven, noe avdeling for farmakologi ved universitetet bevitner i et brev til sosialkontoret. I stedet for å bruke den planlagte metoden til å karakterisere blodprøver hos pasienter med akutt leukemi, har Eva etter hvert funnet en annen metode.

Men i mellomtiden har låneperioden hennes i Lånekassen tatt slutt. Studielånet varte bare til desember, da studiet skulle vært avsluttet, og Eva har fått avslag på søknaden om å utvide låneperioden.

Står på bar bakke

Dermed står masterstudenten på bar bakke, i innspurten til det krevende masterstudiet. Hun burde egentlig bruke all tid på å gjøre ferdig studiet, men har ikke en inntekt som kan finansiere husleie, strøm og mat de neste få tre-fire månedene av studiet.

Dermed oppsøkte Eva NAV Grünerløkka og håpte at sikkerhetsnettet i velferdsstaten kunne hjelpe henne over kneika, slik at hun kunne få ferdig den siste lille biten på et fem år langt studium og bli selvforsørget.

NAV Grünerløkka holder til i Marstrandgata 6 på Dælenenga. Foto: Google maps

Men den gang ei. I møte med saksbehandlere hos NAV Grünerløkka, er beskjeden klar: – Jeg forstår dette er vanskelig, men så lenge du er student, har du ingen rett til å få sosialhjelp, sier saksbehandleren, ifølge Eva.

Føler seg sveket

Hun blir bedt om å slutte med studiet og finne seg en heltidsjobb. Studiet kan hun gjøre ferdig senere, når hun har skaffet seg penger.

Svaret gjør masterstudenten fortvilet.

– Jeg har lyst til å tro på at systemet skal ta vare på oss, men nå føler jeg meg snytt og sveket. Når jeg får fullført masteroppgaven, blir jeg jo forhåpentlig fast skattebetaler resten av livet mitt.

En annen ting Eva reagerer på under møtet er kravet fra NAV-kontoret om å få kontoutskrifter av alle hennes kontoer de tre siste månedene og frem til søknadsdatoen. Dette får hun først beskjed om på NAV-kontoret, deretter skriftlig i et brev fra saksbehandleren og så nok en gang under møtet med saksbehandleren.

Gjennom Digipost sendte saksbehandleren krav om innsyn i kontoutskriftene.

– Jeg følte det var både privat og krenkende, men saksbehandleren bekreftet at han trengte dette.

Vil uansett få avslag

Under møtet med saksbehandleren, sier han at han egentlig ikke trenger å se kontoutskriftene og leiebeviset hennes fra OBOS, siden hun uansett kommer til å få avslag på søknaden om sosialstøtte. Men han må likevel be om å få disse dokumentene, siden han er pliktig til å gjøre sitt beste for å kjenne hele saken.

– Da viser jeg han via telefonen min flere artikler på nettet som sier at NAV ikke har rett til å kreve en fullstendig kontoutskrift, men at de kan be om en saldoutskrift. Dette ønsker ikke saksbehandleren å se, forteller Eva.

Under møtet får hun ikke bare beskjed om at hun vil få avslag på søknaden, men blir også fortalt at det ikke er noen vits i å klage, fordi dette vil ta et halvt år, og da er det uansett for sent og problemet er over.

Eva ber derfor om å få snakke med noen andre, siden saksbehandleren allerede har bestemt seg. Han henter da en kvinnelig leder.

– Jeg spør henne om kontoutskriftene, og først da informerer han om at jeg kan sladde disse. Han sier at han kun er ute etter om jeg har hatt nok penger de siste månedene til å kunne greie meg nå.

Vedtak er ikke fattet

VårtOslo tar kontakt med lederen av NAV Grünerløkka, Lise Andersen, for å finne ut hva som egentlig skjer i denne saken.

– Har Eva Sørensen fått et vedtak på søknaden om livsopphold?

– Nei, det er ikke fattet vedtak ennå. Vi venter på at vi får all dokumentasjon i saken før vi behandler den. Så det stemmer ikke at hun har fått avslag.

Lise Andersen er leder ved NAV Grünerløkka. Hun synes det er leit at Eva Sørensen føler seg sveket av NAV. Foto: Privat

Studenter kan få hjelp

– Er det tilfelle at studenter ikke har rett på sosialhjelp?

– Ifølge lov om sosiale tjenester skal alle muligheter til selvforsørgelse være forsøkt før man søker sosialhjelp. I Norge har vi muligheter for lån gjennom Lånekassen når vi studerer. Men er det kort tid igjen av studiene og man står uten inntekt og mulighet til å forsørge seg selv, kan sosialhjelp tas i betraktning.

– Hva betyr det at sosialhjelp kan vurderes når det er kort tid igjen av studiene?

– Økonomisk hjelp gis etter en individuell vurdering, hvor man ser flere ting i sammenheng. Vi har ikke noen retningslinjer på hva kort tid betyr, alle saker er forskjellige.

Skal informere om sladding

– Har sosialkontoret rett til å be om kontoutskrifter?

– Vi har kun lov til å innhente den informasjonen vi har behov for, slik at vi kan realitetsbehandle søknaden. For eksempel kan vi ha behov for innsikt i utgiftene til husleie eller strøm, altså de faste utgiftene. Det betyr at dersom vi ber om en kontoutskrift, skal vi informere om muligheten til å sladde opplysningene som NAV-kontoret ikke har behov for. Det skal ikke være sånn at vi bare ber om en kontoutskrift.

– Synes du ikke det er urimelig å be en student som er i innspurten på studiene å avslutte studiet og søke seg jobb?

– Jeg er lei meg for at hun sitter på en opplevelse av å måtte avslutte studiet, uten at hun har fått et vedtak i saken. Nå skal vi først sette oss inn i saken, som er under behandling.

Beklager for følelsen av svik

– Er en del av målet med sosialhjelpen at mottakeren skal bli selvhjulpen?

– Ja, absolutt, det er samfunnsoppdraget vårt. Dersom man ikke har noen andre muligheter til forsørge seg selv, kan økonomisk sosialhjelp være akkurat den lille vippen som gjør at folk blir i stand til å klare seg selv. Et lite økonomisk bidrag kan hjelpe til å snu en situasjon som er fastlåst, sier NAV-lederen.

Eva Sørensen har egentlig stor tro på at systemet fungerer. Desto mer skuffet er hun blitt når hun føler det kommer til kort. Foto: Vegard Velle

– Eva Sørensen sier: «Jeg har lyst til å tro på at systemet skal ta vare på oss, men nå føler jeg meg snytt og sveket. Når jeg får fullført masteroppgaven, blir jeg forhåpentlig fast skattebetaler resten av livet mitt». Hva er din kommentar?

– Det er ikke en god følelse det å føle seg sveket, og jeg er lei meg og beklager for at hun har en slik følelse mens saken ennå er under behandling. Vi som organisasjon ønsker å være til stede.

Dårlig kommunikasjon internt

– Du sier at saken ennå er til behandling, men hun er allerede invitert skriftlig til et jobbsøkerkurs. Da virker det som dere har lagt løpet for henne. Hvorfor har hun fått denne innkallingen?

– Ut ifra det du sier, kan det se ut til at vi ikke har kommunisert godt nok internt. Når mennesker registrerer seg som arbeidssøkere hos oss, så ønsker vi å være raske med å tilby hjelp til å komme i jobb. Det ser ut til vi i dette tilfellet har gitt tilbud fra to ulike avdelinger på kontoret vårt.

– Ifølge Eva sa saksbehandleren til henne på møtet dem imellom at det ikke var noen vits i å klage, for det ville ta et halvt år, og hun ville uansett få avslag. Hva tenker du om det utsagnet?

– Det er jeg ikke kjent med, og det håper jeg ikke vi har sagt. Dette må jeg sjekke ut, og vi må snakke sammen om det på NAV Grünerløkka. Jeg beklager om vi har sagt dette, sier Lise Andersen.

Uakseptabel oppførsel

Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombud i Oslo, mener sosialkontorets oppførsel på Grünerløkka er uakseptabel.

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen mener den avvisende holdningen Eva Sørensen har møtt hos NAV er en måte for NAV å snu brukerne i døra. Foto: Pasient- og brukerombudet

– Det er totalt uakseptabelt med den typen saksbehandling man hører om her. Det fratar brukeren rettssikkerheten. Å be folk om å søke jobb i stedet for å søke om sosialstøtte, er en måte å snu folk i døra. Det er ikke greit.

– Det er også frekt av sosialkontoret å møte søkeren med at hun vil oppleve lang saksbehandlingstid, dersom hun klager. NAV-kontoret har ikke rett til å frata personer klageretten, sier Kristensen.

Har lånt penger

For å prøve å klage seg økonomisk de siste månedene av studiet, har Eva skaffet seg en jobb som gruppeleder på universitetet. Men inntekten derfra er ikke nok til å overleve på alene. Hun har derfor måttet låne penger av familien for å klare seg i hverdagen i januar.

Eva forstår ikke helt hvilken heltidsjobb NAV Grünerløkka mener hun kan søke på, ettersom arbeidsgivere stiller krav om faglig kompetanse. Sannsynligvis vil det ta tid før hun klarer å skaffe seg en heltidsjobb. Kanskje like lang tid som det tar henne å fullføre studiet, og i denne perioden, vil hun uansett ha behov for økonomisk bistand for å klare seg.

Powered by Labrador CMS