DEBATT

Ismail Ali Hussein og Anne Lindboe
Anne Lindboe besøkte Islamic Cultural Centre på eid, etter at moskeen mottok trusler. Her med bystyrerepresentant Ismail Ali Hussein (fra Venstre) utenfor moskeen.

Bystyremedlem Ismail Ali Hussein fikk oppleve eid på godt og vondt. Mann slo lillesøsteren

Kvelden før Eid-dagen ble min lillesøster slått på ryggen av en mann på gata. På selveste eid-dagen måtte vi bruke tid på å anmelde forholdet og gå innom legen for å undersøke voldsskaden.

Publisert

Vi valgte å ikke gå ut med denne nyheten natten før eid-dagen fordi vi vurderte at det kunne bidra til økt frykt for muslimer i Oslo som gjorde seg klar til eid-feiringen, spesielt siden det allerede var fremmet trusler i forbindelse med eid-feiringen.

Slik som ekstremismekommisjonens rapport påpeker, er hatkriminalitet et samfunnsproblem som må prioriteres høyere, særlig må politiet faktisk prioritere å oppklare denne type overfall, som muslimske kvinner ser ut til å være oftere utsatt for. Jeg håper derfor at politiet oppklarer denne saken og tar gjerningsmannen.

Takknemlig hver eneste dag

I år har vi i Oslo ellers hatt en fantastisk ramadan og Oslo kommune har tatt et viktig ramadan-initiativ som jeg mener bidrar til mer inkludering og større aksept for Oslo-muslimers kulturelle og religiøse identitet.

I et liberalt samfunn må vi faktisk verne om retten til kulturell religiøsitet og personlig utøvelse av trosfriheten som hører hjemme i en flerkulturell storby som Oslo.

Under påskeferien har jeg vært en kort innom Mekka med familien og da muslimer fra andre land spurte meg om hvordan det er å være muslim i Norge, var mitt umiddelbare svar følgende: Norge er et fantastisk land å være muslim i.

I det store og hele har vi det veldig godt og på mange måter mye bedre enn muslimer i de aller fleste land der ute, og det er noe å være takknemlig for hver eneste dag.

Ta muslimhatet på alvor

Med dette som utgangspunktet må vi også huske å ta på alvor muslimhatet som eksisterer i deler av samfunnet. Vi vet veldig godt at et av de viktigste motivene for det verste terrorangrep i Norge var blant annet motivert av hatet mot muslimer.

Vi kjenner også til terrorangrepet mot Bærum-moskeen og 25. juni terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo. Dette er alvorlige terrorhendelser som også berører og bekymrer oss vanlige muslimer.

Mange opplever å bli angrepet fra ekstreme ytterfløyer. De som misbruker vår identitet (ekstremister med muslimsk bakgrunn), og de som truer vår egen eksistens på grunn av vår identitet.

Leve frie og trygge liv

Selv om voldelige grupper og ekstreme ideologier har lav oppslutning i Norge, er det viktig å rette oppmerksomheten mot det forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme og hatkriminalitet. Vi må prioritere å lytte til utsatte gruppers erfaringer, slik at vi best mulig kan ivareta alles rett til å leve frie og trygge liv.

Jeg er derfor glad for den gode kontakten jeg har hatt med Arshad Jamil og Senaid Kobilica i Muslimsk Dialognettverk og Birgit van der Lans fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo.

Jeg er også veldig glad for at Oslo kommune, ved byrådsleder Eirik Lae Solberg og ordfører Anne Lindboe i spissen, har samarbeidet godt med Muslimsk Dialognettverk under årets ramadan-aktiviteter.

Den type samarbeid bidrar til å styrke følelsen av det er godt å være muslim i Norge og at vi sammen må prioritere arbeidet mot muslimhat og generelt hatkriminaliteten mot utsatte grupper i samfunnet.

Powered by Labrador CMS