Den planlagte aktiviteten ved Oslo universitetssykehus har blitt redusert med 25 prosent siden koronautbruddet.

Oslo universitetssykehus har redusert planlagt aktivitet med en fjerdedel

I ukene etter at koronakrisen slo til har Oslo universitetssykehus redusert den planlagte aktiviteten med over 25 prosent.

Publisert

Oslo universitetssykehus har i likhet med de andre sykehusene i landet redusert planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler for å sikre god beredskap i koronasituasjonen.

Tall nettstedet Dagens Medisin har hentet inn, viser at aktiviteten gikk ned med 25 prosent i uke 11, som startet 9. mars. Uken etter ble aktiviteten tatt ned ytterligere.

Ortopedisk klinikk har den største nedgangen, her er aktiviteten redusert med 63,1 prosent i uke 12. Hjerte-lunge og karklinikken har gått ned med 56,2 prosent. Klinikk psykisk helse og avhengighet har redusert aktiviteten med 31,5 prosent.

38 unntatt karantenebestemmelsene

Som et resultat av koronakrisen er det mangel på kvalifisert sykehuspersonell over hele landet. I den anledning er sykehusene gitt anledning til å frita ansatte fra karantenebestemmelsene.

Til nå har ledelsen ved landets største sykehus gitt 38 ansatte fritak fra bestemmelsene for å kunne møte på jobb.

38 ansatte ved Oslo universitetssykehus er unntatt karantenebestemmelsene siden koronaviruset startet for fullt.

— Det fins unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, til NTB.

— Karantenebrudd er nødvendige

Leder for Norsk sykepleierforbund i Oslo, Line Orlund, sier til nettstedet Sykepleien at ledelsen ved sykehuset, helt fra karantenebestemmelsene ble innført torsdag 12. mars, har gjort det klart at de ikke vil klare å følge disse uten å gjøre unntak.

— Vi er klar over at noen blir bedt om å bryte karantenen. Vi skulle ønske det ikke var sånn, men vi har forståelse for at det må gjøres for å sikre driften, sier hun.

Powered by Labrador CMS