Politifolk på plass ved C.J. Hambros plass og Rosenkrantz gate etter terrorskytingen natt til 25. juni i fjor.
Politifolk på plass ved C.J. Hambros plass og Rosenkrantz gate etter terrorskytingen natt til 25. juni i fjor.

Politidirektoratet ønsket å evaluere E-tjenesten etter terrorskytingen mot Per på hjørnet og London pub

Et utvalg evaluerer hva som skjedde rundt terrorskytingen mot Per på hjørnet og London pub i fjor sommer. I førsteutkastet til utvalgets mandat skulle E-tjenesten også evalueres, men punktet ble strøket.

Publisert

I Politidirektoratets førsteutkast het det at utvalget skulle se på informasjonsdeling og samhandling mellom PST og etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge, skriver VG.

Men når mandatet ble kjent, var dette punktet strøket.

— Kan ikke gå inn i Forsvarets virksomhet

Utvalget skulle dermed likevel ikke se på E-tjenestens rolle i saken, utover å «Vurdere i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen».

— Utvalget som politiet og PST nedsatte for å evaluere hendelsen, har ikke mandat og innretting som gjør at det kan gå inn i E-tjenestens virksomhet, skriver underdirektør Ann Kristin Bergit Salbuvik i Forsvarsdepartementet til VG.

— Forsvarsdepartementet har hatt og fortsetter å ha dialog med E-tjenesten om denne saken. Som et ledd i dette, ba vi om en skriftlig redegjørelse. En slik redegjørelse vil være gradert, skriver underdirektøren.

43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for terrorhandling utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange såret.

Tre andre menn er siktet i saken, deriblant Arfan Bhatti.

Powered by Labrador CMS