I løpet av hele 2019 kan oslofolk få dra på "avfallssafari" til gjennvinningsanlegget på Klemetsrud. Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Her er ni på topp kommunale tiltak under miljøhovedstadsåret 2019

300 små og store arrangementer skal sette fokus på arbeidet for et bedre miljø under Oslos tid som Europas miljøhovedstad neste år. Blant annet en søppelsafari.

Publisert

I konkurranse med 13 andre europeiske byer kåret EU Oslo som vinner av EM i miljøvennlig byutvikling. Markeringen av neste års status som miljøhovedstad møter stor interesse næringslivet og frivillige lag og organisasjoner. Over 150 samarbeidspartnere til arrangementet er allerede på plass.

Tirsdag formiddag kunne byrådsleder Raymond Johansen presentere det foreløpige programmet for den store miljøsatsingen i 2019.

Søppel på nært hold

Blant de ulike arrangementene er det flere godbiter å velge i for Oslos befolkning. Et av dem er kommunens «søppelsafari». Her inviteres byens borgere med ut på tur med en biogassbuss for å få oppleve hvordan din og min søppel gjenvinnes.

— Vi tar med befolkningen ut på «safari» for å se, lukte og føle. Det blir tur til sorteringsanlegg OG forbrenningsanlegg. Du får se ombruk i praksis. Kanskje finner du noe du trenger, forteller sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl.

Prosjektleder Anita Lindahl Tronsdahl kan by på et bredt program for miljøhovedstadsåret 2019. Arkivfoto: Tarjei Kidd Olsen

I samspill med søppelsafarien vil kommunen også sette i gang et program for å øke miljøbevisstheten blant byens innbyggere. Programmet har fått navnet "Folkets grønne utfordringer" og vil foregå gjennom hele året.

— Vi skal inspirere og engasjere Oslos innbyggere til å ta større del i det grønne skiftet. Gjennom en løpende kampanje i form av en app skal byens innbyggere oppfordres til å gjøre større eller mindre endringer i egen hverdag, på vei mot en mer bærekraftig livsstil. Utfordringene vil være tilpasset hver enkeltes livsstil og motivasjon for endring, innen forbruk, reisevaner, energibruk og avfallshåndtering, forteller prosjektlederen.

Vil ha miljøet tyngre inn i skolen

Som en del av miljøhovedstadsåret ønsker kommunen å få et større fokus på klimautfordringene i skolens pensum. I et samarbeid mellom klimaetaten og utdanningsetaten har kommunen utarbeidet et program for å få til et klimaløft på alle klassetrinn i barne- og ungdomsskolen.

— Målet er å gi et varig løft for kunnskap om og engasjement for klima blant barn og unge i Oslo, sier Lindahl Trosdahl.

Under året som Europas miljøhovedstad vil byrådet miljøsertifisere samtlige av byens skoler. Foto: Bergen kommune / Flickr

Det er også en målsetning at alle osloskolene i løpet av miljøhovedstadsåret skal bli sertifiserte som miljøfyrtårn. I forbindelse med prosjektet blir det lagt til rette for sortering av mat- og plastavfall, og etaten har anskaffet egne beholdere til undervisningsrom. Sorteringen av mat- og plastavfall gjøres i samarbeid med renovasjonsetaten.

— Barn og unge er våre viktigste ambassadører i miljøkampen. For byrådet er det viktig at vi starter arbeidet rundt miljøbevisstheten så tidlig som mulig. Da er skolen et naturlig sted å starte.

En kombinasjon av fag og folkelige aktiviteter

Programmet for året viser at det skal være rom for både store, faglige konferanser og mer folkelige arrangementer, aktivitetsdager og spredning av miljøkunnskap blant elever. Særlig viktig er det å få vist fram det vide spekteret av miljøarbeid og miljøengasjement som finnes på grasrota rundt om i hovedstaden.

— Året skal bidra til å mobilisere og inspirere folk til å være med i den videre grønne omstillingen av byen, sier Anita Lindahl Tronsdahl.

Miljøtiltak i 2019:

Klimaløft i Osloskolen: Klimaetaten og utdanningsetaten skal i 2018 og 2019 samarbeide om å et klimaløft for Osloskolen på alle klassetrinn. Målet er å gi et varig løft for kunnskap om og engasjement for klima blant barn og unge i Oslo. Klimaløftet vil bli lansert i 2019.

Folkets utfordringer: Folkets grønne utfordringer skal inspirere og engasjere Oslos innbyggere til å ta større del i det grønne skiftet. Gjennom en løpende kampanje i form av en app skal byens innbyggere oppfordres til å gjøre større eller mindre endringer i egen hverdag, på vei mot en mer bærekraftig livsstil. Utfordringene vil være tilpasset hver enkeltes livsstil og motivasjon for endring, innenfor blant annet forbruk, reisevaner, energibruk og avfallshåndtering.

Studiebesøksordning: Studiebesøksordningen retter seg hovedsakelig mot nasjonale og internasjonale fagdelegasjoner som ønsker å lære, og bli inspirert av, Oslos strategiske grep i miljø- og klimapolitikken. Tematiske fagområder som elektrisk mobilitet, klimastrategi, kretsløpbasert ressursbehandling, grønne jobber og innovasjon og byutvikling er fokusområder i denne sammenhengen. I tillegg har ordningen som mål å fremme kontakt mellom relevante aktører fra offentlig sektor, næringslivet, organisasjoner og forskningsmiljøer, slik at Oslo påvirker europeisk miljø- og klimaarbeid også etter at miljøhovedstadsåret er over.

Nabolagsprogram: Nabolagsprogrammet skal få med alle lag av befolkningen og sikre at alle byens innbyggere får ta del i markeringen av miljøhovedstadsåret – der de bor, i alle Oslos 15 bydeler. Programmet skal også sikre innbyggernes langsiktige engasjement i og eierskap til det grønne skiftet.

Miljøsertifisering av alle osloskoler, Miljøfyrtårn: Alle osloskoler skal miljøsertifiseres i løpet av 2019. Hovedfokus for prosjektet er å gi elever og ansatte bevissthet rundt miljø, samt legge til rette for god avfallshåndtering og kildesortering i osloskolen. I forbindelse med prosjektet blir det lagt til rette for sortering av mat- og plastavfall der etaten har anskaffet egne beholdere for undervisningsrom. Tilrettelegging for sortering av mat- og plastavfall gjøres i samarbeid med renovasjonsetaten om blant annet bistår skolene med foredrag for elever og ansatte med fokus på kildesortering.

Boligsosialt program: Boligsosialt program har prosjekter som skal bedre boforholdene i kommunale boliger. Miljøperspektivet inkluderes i ulike pilotprosjekter i 2019.

Pilot for flytende skolehage på Grønland: Hersleb videregående skole vil etablere en flytende læringsarena for naturfag og urbant landbruk på Akerselva på flåter.

Skole- og barnehagefaglig opplegg på Klimahuset: Oslo kommune har et skole- og barnehagefaglig samarbeid med Naturhistorisk museum om det nye Klimahuset som åpner høsten 2019. Samarbeidet inkluderer bistand til prosjektledelse på innholdssiden og planlegging for at Klimahuset skal ta i mot Oslos elever og barnehagebarn.

Mikrosensorer for måling av luftkvalitet: Målet er å få bedre/mer detaljerte kart over luftkvaliteten i Oslo i nær sanntid for at utsatte grupper kan ta bevisste valg for å unngå å bli eksponert/syk, for eksempel ved å velge alternative ruter med bedre luftkvalitet og regulere medisinering.

Ti kommunale arrangementer i miljøhovedstadsåret

  • Mitt grønne Oslo: Miljøfestival for barn og voksne, i tilknytning til verdens miljødag. Tid: Lørdag i juni.
  • Mobilitetsuka: Oslo kommune og samarbeidspartnere vil markere den europeiske mobilitetsuka. Mulige aktiviteter er Park(ing) Day, lastesykkelparade og festival, åpen jernbanedag, Car-free Day,  Showroom for innovative miljøkjøretøy, fly og båter. Tid: 16.-22. september
  • Biomangfoldsuka: Oslo kommune og samarbeidspartnere vil samle aktiviteter som setter fokus på blant annet villblomster, humler og bier, Oslos rike biomangfold, slåtteenger, flaggermus og fugler. Vi vil involvere Oslos befolkning til aktiviteter som lærer oss hva vi kan gjøre for å ta vare på biomangfoldet. Tid: 17.-23. juni
  • Hovin/bykonferanse: Oslo kommune arrangerer en bykonferanse, som oppfølger til Hovinbykonferansen. Tid: 1. halvår
  • CityStudio: Oslo kommune støtter og samarbeider med byens kunnskapsinstitusjoner om å lage et studio med eksperimentelle studentprosjekter for bærekraftig byutvikling. Dette er et prøveprosjekt som vil åpne i 2019. Tid: 2019
  • Ombruksuka: Oslo vil markere ombruksuka med folkelige arrangementer som inspirerer til økt ombruk. Tid: November
  • Avfallssafari: Vi tar med befolkningen ut på «safari» for å se, lukte og føle. Det blir tur til sorteringsanlegg, forbrenningsanlegg, du får se ombruk i praksis (kanskje finner du noe du trenger)? Bussen som brukes på safarien vil selvsagt være en biogassbuss, som drives på gass laget av matavfall fra byens innbyggere. Tid: Løpende
  • Generation Games: Leker og konkurranser i sentrum for flergenerasjonslag. Arrangementet er et signalarrangement for temaene aldring og helse, generasjonskontakt og tverrsektorielt samarbeid. Tid: Juni
  • Future Library: Oslo kommune samarbeider med framtidsbiblioteket om en egen konferanse og ekstra fokus på miljø og bærekraft i 2019. Tid: Høst
  • Havnelangs: Familieaktiviteter langs havnepromenaden, i regi av Oslo Havn. Tid: Juni
Powered by Labrador CMS