Rundt 10.000 mennesker vil det anslagsvis bo i Nydalen etter hvert. Skal det bli attraktivt å bo der, trengs også grøntområder.

Kan bli ny stor park i Nydalen likevel. Planleggingen er allerede i gang

Målet er å legge et planforslag ut på høring rundt sommeren 2021. – Vi er godt i gang med å planlegge for en park i Nydalen på størrelse med Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken.

Publisert

– Nydalen fortjener en ny stor park, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i plan- og bygningsetaten. Nå har Avantor, OBOS, eiendoms- og byfornyelsesetaten og plan- og bygningsetaten startet et samarbeid for å komme med et felles forslag til park.

Langt flere boliger vil bli bygget i Nydalen enn det som er der nå. For å gjøre det attraktivt å bo i området, ønsker boligutviklerne og Oslo kommune å lage oppholdsplasser, lekeplasser, grønne områder og turveier i området. Men også en park er nå under planlegging for de ca 10 000 innbyggere som kommer til å bo i Nydalen.

Ønsker felles forslag

Det er byråd for byutvikling som har bedt grunneierne om å fremme et planforslag med en større park knyttet til adressene Sandakerveien 113-119 (Avantor) og Sandakerveien 121 (OBOS). Målet er å forsøke å finne en samlet løsning for de to eiendommene som gjør det mulig for både Avantor og OBOS å utvikle gode boligprosjekter, samtidig som det reguleres inn et areal til en stor park.

Parken vil bli på 10-15 mål, tilsvarende Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken, ifølge Andreas Vaa Bermann, fra plan- og bygningsetaten.

– Vi har nå etablert et samarbeid med grunneierne hvor vi skal se om vi kan komme frem til et felles planforslag eller, om vi må, fremme flere alternative planforslag, sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten, i en pressemelding.

Allerede i gang

– Vi har som et felles mål å legge et planforslag ut på høring før eller etter sommeren 2021. Men allerede før sommeren startet samarbeidet med grunneierne. Vi er godt i gang med arbeidet for å planlegge for en park i Nydalen på 10-15 mål, tilsvarende Birkelunden, Hallénparken eller Uranienborgparken, sier Vaa Bermann.

Snart vil en arbeidsgruppe ta kontakt med interessegrupper og andre med spørreundersøkelser og dialogmøter for å finne ut hva som er ønskene og behovene for en fremtidig park, både når det gjelder utforming og innhold.

Øystein Thorup i Avantor mener det skal være mulig å finne en løsning med en park.

– Krevende oppgave

Administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor sier at Avantor er positive til samarbeidet for en større park.

– Dette er en krevende oppgave, men vi ser gode muligheter for å komme frem til et resultat som ivaretar alles interesser, både med til park, boliger og nye arbeidsplasser, sier Thorup.

Powered by Labrador CMS