DEBATT

En trang økonomi påvirker den psykiske helsen, og kan dermed påvirke studieprestasjonene, skriver SV.

— SV vil gjøre det mulig å studere på heltid igjen

Oslo huser hver femte student i landet og er Norges desidert største studentby, men det er ikke lett å være oslostudent når det du er mest opptatt av, er om du kan betale husleien.

Publisert

En allerede stram økonomi for studentene ble betydelig verre når pandemien rammet. Undersøkelser har vist at studentene er blant de som ble hardest rammet økonomisk i løpet av koronapandemien.

En følge av pandemien er at mer enn hver tredje student har mindre å rutte med. Som

Jenny Nordaune som er usikker på om hun vil fortsette på studiene på grunn bokostnadene. Eksemplene er mange. To tredjedeler av norske studenter har betalt arbeid i løpet av forelesningsperioden og hver tredje student får økonomisk støtte hjemmefra.

— Mye usikkerhet i krisetid

En trang økonomi påvirker naturligvis også den psykiske helsen, og dermed kan det også påvirke studieprestasjonene, som en undersøkelse gjengitt i Aftenposten viser.

En trangere økonomisk situasjon for mange kombinert med mye usikkerhet i en krisetid har påvirket mange studenter, noe de urovekkende tallene til den nylig gjennomførte «Studentenes helse og trivselsundersøkelse» viser.

Når studentene er helt avhengig av deltidsjobb og lever helt på den økonomiske kanten skal det lite til for at de detter utenfor. De to viktigste tingene vi kan gjøre for å styrke studentenes økonomiske situasjon er å sikre lavere boligkostnader og øke studiestøtten.

— Boligkostnadene må ned

Hvert eneste år står tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Ifølge bladet Uniforum sto 4308 studenter i boligkø ved studiestart.

Mange blir presset inn i det private boligmarkedet, som allerede i dag er altfor dårlig og altfor dyrt. Dette er situasjonen både i større byer og på mindre steder. Det er derfor SV vil bygge 6000 studentboliger i året. Da kutter vi boligkostnadene for studentene og letter trykket på leiemarkedet for alle.

— Som et lite mirakel

Når studiestøtten øker arbeider studentene mindre ved siden av studiene, får tid til å studere mer og når de studerer mer kan de gjøre det bedre på eksamen. Slik kan vi forstå funnene i analysen «Studentene tjener mindre - studerer de mer?» fra SSB. Der kan vi se hvordan økt studiestøtte antyder at studenter jobber mindre og presterer bedre på studiene. Det er som et lite mirakel.

Til vanlig er det nærmere 70 prosent av studentene som fullfører en grad innen åtte år. Det kommer aldri til å bli 100 prosent. Men du kan begynne å se for deg hvor mye vi sparer på å øke gjennomføringsgraden, når en forsinkelse på fem prosent for ett semester estimeres til hele 2,2 milliarder.

— Studiestøtten må økes

Kostnadsestimatene og funnene fra SSB-analysen må tas på alvor. Erfaringene fra denne krisen har gitt oss mye å ta tak i. Riktig medisin vil være å øke studiestøtten for å sikre kvalitet i utdanningen og bedre livskvalitet for Norges studenter, og som et resultat av dette bedre kandidater til norsk arbeidsliv.

Gode studiestøtteordninger sikrer at studenter fra alle grupper i samfunnet kan velge å studere, og må være av en størrelse som tar høyde for de faktiske kostnadene studentene har i studietiden. Det handler om å bygge et samfunn for de mange – ikke for de få.

Krever mindre klasseskiller enn i dag

SV mener derfor at studiestøtten skal løftes fra dagens 126 357 kroner til 212 798 (2 g), og at studiestøtten skal komme i alle årets måneder, slik at studielivet blir mer rettferdig og kan preges mindre av klasseskiller enn i dag.

SV vil at man skulle kunne studere på heltid. Vi vil at det skal være litt lettere å være student. Gjøre studenttiden tryggere. Og for å få det til så vil det å bygge studentboliger og øke studiestøtten være essensielt.

Powered by Labrador CMS