Sexarbeider (37) bortvist fra Norge. Politiet: – Når du selger sex i et slikt omfang, blir det problematisk for folkehelsen

Sexarbeideren ble bortvist fra riket etter at hun solgte sex fra en Airbnb-leilighet på Holbergs plass. Sexarbeidernes Interesseorganisasjon, Pion, stiller seg spørrende til jussen.

Publisert

Den 28. desember i fjor fattet politiet interesse for en leilighet ved Holberg plass, rett ved SAS-hotellet. Leiligheten viste seg å være en Airbnb-leilighet, leid med tanke på sex-salg.

Kvinnen kom til landet den 7. desember og dokumenterte til politiet at hun hadde overholdt ti dagers karantene etter ankomsten.

Etter karantenetiden skal hun ha betjent minimum 20 klienter i uken. Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forhåndsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona. Sexsalget foregikk via annonsering på internett, ifølge politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til VårtOslo.

– Oslo politidistrikt ser alvorlig på det som er avdekket, og vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernsbestemmelsene, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.
– Oslo politidistrikt ser alvorlig på det som er avdekket, og vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernsbestemmelsene, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Trussel mot folkehelsen

På bakgrunn av funnene fra politiet, fattet UDI et vedtak om at det å jobbe som prostituert under gjeldende omstendigheter, ikke er forenlig med rådende smittevernregler.

UDI fattet vedtak om bortvisning av henne 29. desember, idet kvinnen ble vurdert å utgjøre en trussel mot folkehelsen.

– Det er litt uheldig under dagens smittevernlovgivning med 20 kunder i uka. Det er lov å selge sex. Men når du selger sex i et slikt omfang, blir det problematisk. 20 kunder er et betydelig antall. Særlig smittesporingen kan være problematisk, sier Meeg-Bentzen.

– Vi er bekymret for at denne saken bare er toppen av et isfjell. Vi vet av erfaring at det meste av det som foregår, får vi ikke tak i.

Påbud om munnbind ved sexsalg

Fra vedtaket vises det til:

«I Oslo er det påbud om munnbind i en del situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre å holde 1 meter avstand. Antall nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke. Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene, og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes. UDI anser derfor at du utsetter både deg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene.

Etterlevelse av smittevernsreglene er et svært viktig tiltak for å forhindre og begrense videre utbredelse av Covid-19 i Norge. Når personer bevisst bryter retningslinjene, til tross for at de er kjent med disse, vises det manglende respekt både for bestemmelsene og for folkehelsen. Dette sees på som alvorlig».

– Oslo politidistrikt ser alvorlig på det som er avdekket, og vi understreker at politiet ikke bare jobber i straffesporet når det gjelder brudd på smittevernsbestemmelsene, men også jobber for å forebygge smittespredning i samfunnet generelt, sier politiadvokat Meeg-Bentzen.

Stiller seg spørrende

Astrid Renland, daglig leder i Pion, sexarbeidernes Interesseorganisasjon, stiller seg spørrende til bortvisningen.

– I smittevernforskriftene står det ingenting om hvor mange klienter du kan ha. Det står for eksempel ikke at en fysioterapeuter maksimalt kan ha ti klienter i uka, slik det står i vedtaket fra UDI. Jeg etterspør derfor jussen i dette, sier Renland.

Daglig leder Astrid Renland i Pion, sexarbeidernes Interesseorganisasjon, er kritisk til måten myndighetene håndterer sexarbeiderne under korona.
Daglig leder Astrid Renland i Pion, sexarbeidernes Interesseorganisasjon, er kritisk til måten myndighetene håndterer sexarbeiderne under korona.

Ønsker koronastøtte til sexarbeidere

Hun er generelt bekymret for det hun ser på som en topptung håndtering av pandemien, som skiller seg fra måten man håndterte HIV-epidemien på 1980-tallet. Den gang involverte myndighetene i større grad grasrota, mener hun.

– I denne saken blir det et spørsmål om hvilke tjenester kvinnen har solgt, om hun har unngått dråpesmitte og om dette kan anses som smittevernforsvarlig drift.

– Pion er generelt opptatt av at også sexarbeidere skal få smittevernhjelp under koronaen, slik at de skal slippe å selge sex, sier Renland.

Powered by Labrador CMS