Utbygger ønsket å bygge leiligheter på deler av tomten foran bygget som er kjent som Lohrbauers villa på Sagene. Plan- og bygningsetaten er veldig skeptiske.

Kort prosess for utbygging i hage på Sagene: Det ble nei til nye boliger

Verneinteressentene jubler etter at plan- og bygningsetaten sa nei til nytt boligbygg i verneverdig hage på Sagene: — En knusende dom, sier nabo.

Publisert

VårtOslo omtalte i november planer om bygging av boliger i hagen til den vernede Lohrbauervillaen på Sagene. Et bygg på baksiden av villaen er allerede gjort om til leiligheter, og arbeidene med å bygge leiligheter i selve villaen er i gang.

Nå har det omsider blitt avholdt en forhåndskonferanse om hageutbyggingen, som altså er en separat sak og har adresse Våghalsen 15, tidligere Sagveien 24. Deltakere var representanter for plan- og bygningsetaten (PBE) og utbygger.

— Dette vil vi ikke ha noe av!

I referatet er PBE tydelige på at det ikke er noe poeng for tiltakshaver å gå videre med saken. Ifølge PBE åpner ikke reguleringsplanen for nybygg på tomter som er regulert til bevaring. PBE har lagt vekt på bevaringsinteressene i saken.

Gro Røde i Arbeidermuseet sier det er bemerkelsesverdig umusikalsk av utbygger bare å prøve seg.

Allerede før forhåndskonferansen var det kommet inn flere protester til det foreslåtte nybygget. Byantikvaren frarådet sterkt oppføring av nybygg, og mente det ville ha fått vesentlig negative konsekvenser for et kulturmiljø de mener har nasjonal kulturminneverdi. Også bydel Sagene og Bymiljøetaten var veldig kritiske.

Gro Røde, formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie i Arbeidermuseet, sier hun var trygg på at Byantikvaren ville bli hørt.

— Å tro at de kan bygge nytt, i en hage, innenfor Sagene bevaringsområde, må vel karakteriseres som bemerkelsesverdig umusikalsk, sier hun.

Naboene Einar Spurkeland og Andreas Hompland har engasjert seg i saken, og er naturligvis veldig fornøyde med PBEs innstilling.

Einar Spurkeland i Løkkeveien vel har bodd i nabolaget i 36 år, og sier han er lettet, men fortsatt ikke helt trygg på at hagen foran villaen i bakgrunnen ikke blir bebygget.

— En knusende dom, sier Spurkeland.

— Avisen kan jo be om kommentar fra tiltakshaver og spørre hva de vil gjøre nå. For historikere og fagmiljøene er jo dette også en prinsippsak.

Også Hompland uttrykker lettelse for PBEs vurdering.

— Noe annet ville forsåvidt ha vært merkelig, men man vet jo aldri hva som kan skje i samhandling mellom utbygger og PBE, sier han.

Hompland påpeker at også den anonyme naboen som hengte opp plakaten på treet, har grunn til å være fornøyd. Men i likhet med Spurkeland er Hompland litt engstelig for at utbygger skal prøve seg igjen.

Engasjerte naboer hengte i fjor opp en plakat hvor de oppfordrer til engasjement for å hindre at almetreet blir fjernet. Nå ser det ut til at bønnene er hørt.

Indignasjon, tretthet, lettelse og lattermildhet

VårtOslo driver vanligvis ikke med terapi, men ringer likevel til Teresa Ribu, daglig leder i utbygger Green Living Oslo Sagveien AS, for kanskje å høre noe som kan lette på bekymringen til naboene.

Ribu sier at møtet de hadde med PBE bare varte i ti minutter. Ifølge Ribu hadde de bestemt seg på forhånd, og møtet var bare for å gi dem en tydelig beskjed.

Når vi snakker med Ribu får vi inntrykk av at det ikke bare er byantikvaren, kommunen, naboer og Arbeidermuseet som er følelsesmessig berørt av saken.

Ribu uttrykker en blanding av indignasjon, tretthet, lettelse og lattermildhet.

Teresa Ribu, daglig leder i utbygger Green Living Oslo Sagveien AS har blandede følelser etter å ha jobbet med prosjektet Lohrbauers villa lenge.

— De sa bare rett ut at det ikke var en sjanse. Så nå er jeg snart ferdig med det som tidligere het Sagveien 24, men som til manges irritasjon er omdøpt til Våghalsen 15. For også navnebyttet har vekket sterke reaksjoner, og VårtOslo kommer tilbake med en egen sak om dette.

— Jeg er lettet, for det er egentlig deilig å være ferdig med dette. Det har vært utrolig mye motstand og byråkrati mot det begrensede prosjektet å gjøre om villaen til leiligheter (se lenke til omtale av dette i saken over). Sure naboer og en massiv papirmølle har tappet enormt med energi, sier hun.

På spørsmål om hva hun skal gjøre nå, sier hun at hun er usikker. Det er mulig det er første og siste gang hun satser på et prosjekt som dette.

— For å være ærlig skjønner jeg ikke at det er så mange som orker å jobbe med slike prosjekter. Man må være knallhard mentalt og kanskje også litt drittsekk for å orke å stå i så mye støy.

Her ser vi en variant av bolighuset som arkitektene i Architetctopia har tegnet for Green Living Oslo Sagveien AS. Lohrbauers villa til høyre.

Ribu forteller at hun nylig solgte tre leiligheter på baksiden av villaen, til priser godt over takst, etter at første byggetrinn ble ferdigstilt. Hun er i en prosess for å engasjere en totalentrepenør som skal ta seg av resten av prosjektet, som til sammen vil inneholde åtte leiligheter i den gamle villaen og bygningen på baksiden. Etter planene skal alt stå ferdig om et år.

— Og nå får også nabolaget tilgang til en stor og fin hage på nedsiden av den gamle villaen. Den litt slitne villaen blir som nevnt pusset opp, og hagen som før delvis var en parkeringsplass til kontoristene som før huset villaen, blir tilbakeført til noe i nærheten av fordums prakt. Så jeg håper de fleste er fornøyde nå, sier hun.

Powered by Labrador CMS