Folk fra Akerhus pendler gjennom bomringen med høye satser. Nå må også pendlernes hjemfylke ut med eiendomsskatt til Oslo. Foto: Wikimedia Commons

Oslopakke 3 vedtatt: — Vil sikre framtidens store kollektivprosjekter

Publisert

Bystyrets ja til Oslopakke 3 vil sikre framtidig finansiering av store vei- og kollektivprosjekter, uavhengig av hvilke partier som styrer hovedstaden.

Etter intense og kompliserte forhandlinger, ble kommunen i forrige uke endelig enig med stat og nabokommuner om Oslopakke 3, og om hvordan denne skal finansieres via en endring i bompengesystemet.

Dette er de store hovedprosjektene i Oslopakke 3:

  • Utbygging av nye E-18 vestover fra Oslo
  • Bygging av Fornebubanen og Ahus-banen
  • Bygging av ny sentrumstunnel for T-banen
  • Innføring av nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen

Prosjektene skal finansieres gjennom en blanding av statlige og kommunale midler, og innføringen av ny bomring og bomringpriser rundt Oslo.

 

Nå på onsdag vedtok bystyret så å si ja til den fremforhandlede avtalen, og sikret dermed finansieringen av en rekke store vei- og kollektivprosjekter de neste årene.

– Dette vil sikre finansieringen av alle de store utbyggingsprosjektene i framtiden, sier Høyres Eirik Lae Solberg, som leder miljø- og samferdselskomiteen i kommunen.

— Nå blir prosjektene realisert selv om det kommer endringer i partiene som styrer byen.

Lederen for miljø- og samferdselskomiteen, Eirik Lae Solberg (H), er svært fornøyd med at man har kommet til enighet om Oslopakke 3. Foto: Vegard Velle

Vanskelige forhandlinger

Verken Solberg eller byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MdG), legger i bystyret skjul på at forhandlingene har vært tøffe. Begge er svært lettet over at man til slutt har klart å komme fram til en enighet.

— Forhandlingene har vært tøffe, og det har ikke vært gitt at vi kom til å bli enige i det hele tatt. Heldigvis fant vi en løsning alle parter kan leve med, sier Lae Solberg.

— Stor seier for miljø og helse

Arbeiderpartiets Andreas Halse har, sammen med byråden og Lae Solberg, utgjort Oslos forhandlingsteam.

— Dette er ikke bare en stor dag for de framtidige utbyggingsprosjektene, men også en stor dag for miljøet og helsa til osloborgerne. Med avtalen vi nå har vedtatt vil vi kunne se en stor reduksjon av klimagassutslipp fra biler i byen, og dette vil igjen føre til en stor nedgang i antallet tilfeller av luftveisproblemer hos byens innbyggere, sier Halse.

Han er også svært fornøyd med at flere må betale for de store utbyggingsprosjektene i framtiden, på grunn av det nye systemet for bompengefinansiering.

— I dag er det bare rundt halvparten av de reisende som er med på å finansiere prosjekter via bompenger. Med den nye finansieringsmodellen vil dette øke til 76 prosent. Dette gjør at byrden fordeles på flere, noe som jeg ser som absolutt positivt, sier han.

— Oslo blir en dyrere by

Mens de aller fleste bystyrerepresentantene var svært fornøyde med resultatet av forhandlingene om Oslopakke 3, var Fremskrittspartiet heller det motsatte.

- Gjennom denne avtalen er det ingen tvil om at bilistene her i byen straffes alt for hardt. Dette ønsker vi ikke å være med på, sier partiets representant i miljø- og samferdselskomiteen, Tommy Skjærvold.

— Først ble vi påtvunget eiendomsskatt, og så skal vi bli påtvunget enda mer bompenger. Det er ingen tvil om at dette byrådet gjør Oslo til en dyrere by å bo i.

-

Powered by Labrador CMS