NRK-reportasje om skummel kriminalitet i Oslo øst skaper sterke reaksjoner

Publisert

Kjent forfatter og journalist reagerer sterkt på Dagsrevyen-innslag som sier at opptil halvparten av ungdommer i deler av Oslo øst ruser seg på hasj.

Lørdags-innslaget, med NRK-reporter Anders Magnus i spissen, intervjuer en tildekket kilde som sier at en fjerdedel av ungdommene i området selger hasj.

En annen person får spørsmålet: «Er du redd for at det samme kan skje her i Oslo, som vi ser i mange av Sveriges storbyer?» Svaret hans er at ja, vi er allerede der. Østkanten har parallellsamfunn.

En tildekket kilde knytter kriminaliteten til innvandringen og slår fast at integreringen er slått feil. Anders Magnus kommenterer selv i innslaget at kriminelle gjenger har etablert et kraftig fotfeste på østkanten av Oslo.

Anonym person på NRK Dagsrevyen mener den økte kriminaliteten i Oslo øst skyldes utlendinger. Foto: Skjermdump fra NRK-tv.

Svenske tilstander i Oslo

Journalist og forfatter av boka Mine Brødre, Adel Khan Farooq, reagerer sterkt på innslaget. Det samme gjør en rekke andre personer på sosiale medier i etterkant av innslaget. I en status på Facebook sier Farooq:

«Nå skal jeg komme med litt snadder og sladder. For noen uker siden ble jeg ringt opp av en journalist i NRK som lurte på om jeg kunne hjelpe dem med en sak. De holdt på å lage en reportasje lik den Anders Magnus hadde laget i fjor, om de skrekklige tilstandene ved enkelte bydeler i Sverige, men denne gangen skulle det handle om Oslo. Journalisten lurte på om jeg kunne være en såkalt "ekspert" fordi jeg har utgitt romanen 'Mine Brødre' (fiksjon) hvor en del av handlingen er lagt til østkanten. Journalisten lurte på om jeg kunne si ordene "det er svenske tilstander i Oslo". Da jeg sa at "det slett ikke er svenske tilstander her", lurte han på om jeg kunne finne noen som kunne si det. Så begynte jeg å le og lurte på om dette er måten å lete etter kilder på. Svaret jeg fikk var at dette var den vinklingen de jobbet med. Nå forstår jeg hvorfor jeg ikke ble brukt som "ekspert" i saken deres. De fant visst en annen som kunne si de ordene.»

Lite forankret i virkeligheten

Til VårtOslo bekrefter Farooq at det var journalistene bak kveldens innslag som kontaktet han. Han reagerer på at Dagsrevyen tilsynelatende ringte rundt til personer som ville bekrefte en forhåndsbestemt tittel.

Adel Khan Farooq er sterkt kritisk til Dagsrevyens fortelling om kriminaliteten på Oslo øst. Foto: Øistein Norum Monsen

– Jeg har ikke noe imot at man lager en kritisk sak om Oslo øst, men at Dagsrevyen aktivt søker etter kilder som kan bekrefte vinklingen blir helt feil.

Tviler på tallene til Dagsrevyen

Farooq har selv bodd på Mortensrud, og mener at det har vært negative hendelser der, men at disse ikke kan veies opp mot alt det fine som finner sted.

— Mortensrud er et veldig fint sted, med mange som jobber forebyggende. De siste årene har det også vært en negativ utvikling blant en del ungdommer. Mange har blitt rekruttert til rusmiljøer, men det er ikke snakk om en fjerdedel av ungdommene herfra, slik Dagsrevyen-reportasjen opplyser.

– Kriminaliteten i Oslo er lav. Vi skal være heldige som bor i verdens tryggeste by. Da blir det feil å lage skremselsbilder av bydeler i Oslo hvor mange har foreldre fra et annet land enn Norge. Feil er det også å bruke begreper som svenske tilstander. Dette er dårlig journalistikk.

Ikke parallellsamfunn i Oslo

Politirapporten Parallellsamfunn? - et politiblikk. Fra desember 2016.

Politileder Einar H. Aas går i reportasjen ikke god for Dagsrevyens fremstilling, men tar heller ikke avstand fra den. Men en rapport fra Oslo politidistrikt, kalt «Parallellsamfunn? Et politiblikk», sier følgende:

«I Oslo politidistrikt finnes det utfordringer knyttet til enkeltaktører og miljøer, men «parallellsamfunn» synes ikke å være verken nyttig eller dekkende begrep for politiet. Ingen områder i politidistriktet oppleves å være utenfor politiets kontroll eller utrygge for politiet å gå inn i.

Sosiale ulikheter viktigere enn etnisitet

Rapporten mener også det er feil å knytte kriminalitet til etnisitet og trekker heller frem sosiale ulikheter:

«Utfordringer i politidistriktet knyttes i stor grad til sosioøkonomiske forskjeller. Da ofte som sosiale forskjeller langs etniske skillelinjer, selv om etnisitet i seg selv ikke synes å være kjernen i utfordringen.»

Stadig færre lovbrudd

En annen politirapport, Kriminaliteten i Oslo – statistikk over anmeldelser i 2016, forteller om det laveste antallet anmeldelser gjennom de siste 14 årene. «I 2016 har det vært en nedgang i antall registrerte anmeldelser på 3,8 prosent fra året før. Dette tyder på at byens befolkning og brukere opplever stadig færre lovbrudd.

Rapporten forteller også at 93 prosent av innbyggerne i Oslo, Asker og Bærum oppgir at de føler seg "meget trygg" eller "ganske trygg" der de bor og ferdes.

— Vi har ikke en sånn metode

NRK-journalist Anders Magnus føler seg ikke truffet av kritikken fra Adel Khan Farooq.

– Det Farooq sier er ikke riktig. Han har ikke blitt bedt om å bekrefte en forhåndsbestemt teori. Jeg har ikke noen sånn metode, vi har ikke noen sånn metode i Dagsrevyen. Vi har stilt noen spørsmål til Farooq, det er riktig. Det er ekstra skuffende at erfarne journalister som Nazneen Khan og Martine Aurdal går god for dette, uten å ha satt seg inn i saken, sier han til VårtOslo.

— Jeg spør bare

Magnus tar ikke stilling til om Oslo øst har parallellsamfunn.

NRK-Dagsrevyen reporter Anders Magnus.

– Jeg har spurt om vi kan være på vei mot en utvikling som i Sverige. At noen svarer at vi er der eller er nær, tar ikke jeg standpunkt til.

Sterkt bekymringsfull utvikling

Han er uenig i at kildevalget er urepresentativt eller tilfeldig når det gjelder beskrivelsen av hvordan kriminaliteten har utviklet seg:

– Leder for innsats mot organisert kriminalitet, Einar Aas, politimesteren i Oslo og politistasjonssjefen ved Stovner politistasjon sier alle sammen at voldskriminaliteten i Oslo øst er økende og at dette er sterkt bekymringsfullt. Jeg tror de vet hva de snakker om.

— Må ikke stole blindt på statistikk

De siste årene har statistikker vist at kriminaliteten har vært lav og synkende i Oslo øst, men Magnus er ikke enig i at Dagsrevyen-innslaget er vinklet skjevt:

– Vi må huske at mye kriminalitet skjer uten at det dekkes i noen som helst statistikk. Det å stole blindt på statistikk, er en farlig vei å gå. Vi har laget en reportasje om noen problemer i Oslo, ikke alle sider ved samfunnet og tilværelsen i Oslo øst.

Han henviser til stortingsrepresentant Jan Bøhler og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Førstnevnte krever en massiv politiinnsats, sistnevnte en gigantisk politiinnsats i Oslo. Det kan ikke være fordi det ikke er et problem.

Powered by Labrador CMS