AP vil sette av rekordsum til vedlikehold og rehabilitering av T-banen

Byrådsleder Raymond Johansen går til valg på milliardsatsing til T-banen og en ny tunnel gjennom sentrum. Målet er femminuttersavganger på de viktigste linjene. I går ble han vist rundt i tunnelene på Tøyen av Oslo sporveiers arbeiderforening.

Publisert

— Vedlikehold er veldig, veldig viktig, selv om det ikke synes til daglig. Vi politikere får lett oppmerksomhet når vi klipper snorer, men uten det daglige vedlikeholdet, vil alt falle fra hverandre, sier byrådsleder Raymond Johansen mens han blir vist rundt i T-banetunnelen mellom Tøyen og Ensjø.

Byggeleder Stina Gjøen Simensen tok med seg byrådseder Raymond Johansen inn i tunnelen for å vise hva som har blitt gjort i de to ukene T-banen mellom Tøyen og Helsfyr har vært stengt. Foto: André Kjernsli

T-banen i Oslo har blitt en svært viktig del av kollektivtransporten i byen. 122 millioner reisende i fjor bidro til økningen på 3,6 prosent fra året før.

— Vi vil sette av 2,7 milliarder kroner til oppgradering og vedlikehold av T-banen. Det er allerede bestemt at det blir en oppgradering av fellesstrekningen Helsfyr–Majorstuen og på Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud.

T-bane hvert femte minutt

I tillegg ønsker Arbeiderpartiet oppgraderinger av strømtilførselen til vognene og en mer moderne brannventilasjon.

— Uten inntekter fra bompengene hadde det vært vanskelig å finne midler til dette arbeidet. Desto bedre T-banen fungerer, desto flere velger T-banen som framkomstmiddel. Derfor er det så viktig å sette av midler til vedlikehold, sier byrådsleder Johansen.

Den mest ambisiøse satsingen Johansen og byrådspartiene ser for seg er å sette spaden i jorda på ny T-banetunnel gjennom sentrum. Målet er femminuttersavganger på de viktigste linjene.

Etter at nye skinner er satt på plass, blir skinneskjøten freset jevn. Foto: André Kjernsli

T-banen går som normalt på mandag

Denne sommeren har T-banetunnelen mellom Tøyen og Helsfyr vært stengt. Det har vært daglige forsinkelser og ergrelser for de som reiser på strekningen. Sporveien lover at på mandag er T-banen i rute igjen. Byggeleder for prosjektet, Stina Gjøen Simensen, forteller dessuten at i anleggsperioden har de fått gjort enda mer enn det de hadde håpet å rekke i løpet av ukene T-banen har vært stengt.

— Vi har skiftet masse under svillene, lagt nye sviller og lagt nye skinner. Disse er av aluminium og mindre vedlikeholdskrevende enn de tidligere jernskinnene. Massen, altså pukken som ligger under skinnene, har ikke vært skiftet siden T-banen var ny, sier Simensen.

Noe av det som har blitt gjort i vedlikeholdsøyemed er å sikre tunnelen mot vannlekkasjer. Foto: André Kjernsli

— Det drypper alltid vann fra tunneltaket, og vannet forårsaker rustskader på skinnene. Rust et større problem inne enn ute hos oss, fordi vanndråpene treffer samme sted på skinna hele tiden, forklarer Simensen.

Hun tar oss med inn i tunnelen for å vise oss hva som foregår der inne nå. Simensen har vært ansatt i Sporveien i to år, hvorav det siste halvannet året har gått med til å forberede sommerens oppgradering.

Sporveien skifter skinnene

Ifølge konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sporveien, Torgeir Kristiansen, er det gjerne på natta at oppgraderingene på T-banen finner sted. I tre timer om natta er det ingen T-banetrafikk, og det er normalt da vedlikeholdsarbeidet skjer.

Leder i Sporveiens arbeiderforening, Rune Aasen (til høyre) fikk fortalt byrådsleder Raymond Johansen at de ansatte på Sporveien satte pris på at selskapet ikke ble delt opp. Foto: André Kjernsli

— Husk det da, der er vi, Sporveien, som skifter skinner, og som vedlikeholder, sier Rune Aasen, leder i Oslo sporveiers arbeiderforening.

Aasen og fagforeningen hos Sporveien er strålende fornøyd med at byrådet innlemmet Oslo Vognselskap i Sporveien igjen.

— Det gikk rett og slett på sikkerheten løs. Vognselskapet og Sporveien var ikke alltid enige om løsninger. Oppdeling fører til konflikter, sier Aasen.

Powered by Labrador CMS