I september vil arbeidet med nytt trafikklys starte. Det er Hanne Solheim (bak til venstre), niåringene Sara og Linde og SVs Sunniva Holmås Eidsvoll glade for. Foto: Anders Høilund

Krysset Kirkeveien og Ullevålsveien er et mareritt for elever og foreldre. En ny lysregulering skal gjøre krysset enklere å forstå

Over hele byen ønsker foreldre seg tryggere skolevei for barna sine. SV vil ha ned trafikktettheten for å gjøre det lettere å sikre skoleveien.

Publisert

I juni skrev VårtOslo om en forelder ved Marienlyst skole, Synne Skjulstad som hadde levert inn et innbyggerforslag om å gjøre krysset mellom Kirkeveien, Blinderveien og Ullevålsveien tryggere. Det har vært flere ulykker med fotgjengere involvert i krysset.

SV fremmet saken i bystyret, som enstemmig bevilget 100 000 kr til oppjustering av trafikklyset i krysset.

— Vi får inn mange henvendelser om å gjøre skoleveien tryggere for barna i byen. Foreldre over hele byen ser problemene og ønsker seg trafikklys, fartsdumper eller andre trafikksikkerhetstiltak, sier bystyrerepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Synne Skjulstad fikk nok av å se skolebarna gå over det farlige krysset mellom Kirkeveien og Ullevålsveien. Foto: Anders Høilund

— Alle er enige om at vi skal ha tryggere skoleveier. Den politiske motsetningen ligger i at vi i SV vil ha ned biltrafikken generelt. Det vil gi et bedre grunnlag for å trygge ferdselen for barn i trafikken, sier Holmås Eidsvoll.

Endrer trafikklyset

En oppjustering av trafikklyset vil gi bilister som skal fra Kirkeveien østfra og inn i Ullevålsveien grønn pil. Da vil ikke lenger bilene og fotgjengerne befinne seg midt i krysset samtidig. Det vil også bli lagt inn et nytt lysintervall, for å skille myke og harde trafikanter.

Det nye lysintervallet vil føre til at det vil ta noe lenger tid å komme over krysset. Men det skal ikke få noen betydning for bussrute 20, som går over krysset.

Barna blir fulgt

Dette er et av de mest trafikkerte kryssene i Oslo, og de aller fleste barna som må krysse her, følges til skolen. Foreldrene ved Marienlyst skole har en vaktordning for barn som må over Kirkeveien.

Krysset er uoversiktlig og har et komplisert trafikkbilde. Ikke bare barn får problemer med oversikten. Foto: Anders Høilund

— Jeg ser ikke sjelden biler som kjører for fort, eller på rødt lys ved fotgjengerovergangen litt lenger ned i Kirkeveien. Det kan rett og slett være skummelt, sier Hanne Solheim, forelder ved Marienlyst skole.

I bystyrevedtaket fra juni om ny lysregulering, het det at arbeidet skulle være klart til skolestart. Det rakk ikke bymiljøetaten. Nå lover de at i løpet av september vil alt være på plass.

Powered by Labrador CMS