Hundrevis av ørret er funnet døde i Hovinbekken ved Hasle og Økern. Ingen vet helt hva fiskedøden skyldes, men det har trolig skjedd et utslipp som har drept livet i bekken. Foto: Per Øivind Eriksen/ww.ensjo.org

Fiskedød i Hovinbekken etter et utslipp. Livløs ørret, fiskeyngel og mark i vassdraget

Hovinbekken var symbolet på vellykket rehabilitering av vassdrag. Det gikk ikke lang tid før fisk tok bekken i bruk i 2015. Men slik er det ikke lenger.

Tirsdag var det slutt på idyllen i Hovinbekken. Hundrevis av ørret og bekkerøye lå døde i bekken fra Økern og nedover.

— Vi har funnet levende, frisk fisk ovenfor Økern, så utslippet å ha skjedd der et sted, sier vassdragskonsulent Terje Laskemoen i bymiljøetaten til VårtOslo.

Så langt har det ikke lyktes å finne ut hvor forurensningen kom fra. Bekken går i en 800 meter lang kulvert under selve Økernkrysset, og foreløpig ser det ut til at det er der inne det kan ha skjedd et utslipp.

Oslos avløpsnett for dårlig

Forsker Therese Fosholt Moe ved Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, har i en tidligere artikkel om Hovinbekken påpekt at Oslos avløpsnett er underdimensjonert og trenger oppjusteringer.

— Selv om Oslo vann- og avløp jobber på spreng med fornyelse og feilopprettinger, er det fortsatt lekkasjer og feilkoblinger på avløpsnettet, slik at vann som ikke skulle havne i bekken, havner nettopp der, sa Fosholt Moe den gangen.

Hovinbekken er nylig åpnet fra Teglverksdammen til Risløkka. Rehabilitering av vassdraget er en del av planene for utviklingen av Hovinbyen. Foto: Plan- og bygningsetaten

—  Det var utrolig kjedelig med en slik hendelse i Hovinbekken. I fjor høst fant NIVA flere gytefisk av ørret i kulpene nedenfor Økern. Nå ligger det tett med død ørretyngel, i kulpene. Vi kan regne med at store deler av bestanden har strøket med, sier Laskemoen, som synes hendelsen er forferdelig trist.

— Trolig ikke død fisk ved Teglverksdammen

Det var Aftenposten som først omtalte fiskedøden i Hovinbekken. Men også nettstedet ensjo.org har vært ved Hovinbekken og rapporterer at mark, fiskyngel og ørret er døde etter det som trolig er et utslipp.

Det spesielle med denne saken er at det kun er på et meget avgrenset område, omlag 30 meter langt, det finnes døde fisker.

— Da jeg var der kunne vi ta opp en større ørret på ca 4-500 gram som også var død, men det var den eneste større fisken. Det ser ikke ut til at det er noe som har skjedd i de øvre dammene ved Hasle og det har heller ikke forårsaket skade ned over mot Teglverksdammen, sier Per Øivind Eriksen i Ensjø Aktuell Informasjon.

Powered by Labrador CMS