Amund Kveim får kommunens høyeste utmerkelse for sin utrettelige innsats for Østensjøvannet.

Han får St. Hallvard-medaljen for sin utrettelige kamp for Østensjøvannet

Siden år 2000 har Amund Kveim ledet Østensjøvannets Venner. I løpet av hans 23 år lange lederperiode har han vært en viktig stemme for lokalt miljøengasjement og et stort forbilde for mange frivillige.

Publisert

Østensjøvannets Venner er en viktig aktør i lokalpolitikken og var en pådriver for at Østensjøvannet ble fredet som naturreservat i 1992 og kjempet for opprettelsen av Østensjøområdet miljøpark i 2002.

Foreningen har arbeidet sterkt mot utbygginger som vil forringe områdets verdier.

– En imponerende inspirator

Amund Kveim er et stort forbilde for mange og en høyst fortjent mottaker av St. Hallvard-medaljen. I over 20 år har han ledet Østensjøvannets Venner og kjempet for å bevare naturen rundt Østensjøvannet. Han har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk, sier ordfører Marianne Borgen.

Kveim har vært særlig opptatt av å gi beslutningstakerne innsikt i betydningen av å ta vare på naturområder i urbane strøk, og spesielt det unike kultur- og naturlandskapet rundt Østensjøvannet med sitt store biologiske mangfold.

– Amund Kveim fremstår som en imponerende inspirator, både med sitt miljøengasjement og med sin mangeårige frivillige innsats i lokalsamfunnet, sier Borgen.

– En stor ære

– St. Hallvard-medaljen er en stor ære for meg. Utmerkelsen er likevel først og fremst en oppmuntring til de mange frivillige som arbeider for å bevare Østensjøvannet, Oslos perle. Verdiene her er unike, sårbare og umistelige, og det er derfor oppmuntrende at kommunen setter fokus på dette, sier Amund Kveim.

Østensjøvannets Venner består nå av rundt 3000 medlemmer. Frivillige i foreningen arbeider blant annet med å rydde vegetasjon og bekjempe fremmede arter i området.

– La Østensjøvannet bli et utstillingsvindu

– Mitt ønske er at man øker både oppmerksomheten, engasjementet og ambisjonene for området. La Østensjøvannet bli et utstillingsvindu for hovedstadens natur- og miljøpolitikk. Det er mitt håp at tildelingen bidrar til dette, sier Kveim.

Foreningen står også bak etableringen av Besøkssenter våtmark Oslo, der opptil 15 000 barn årlig får en dag med undervisning og opplevelser ved vannet.

Powered by Labrador CMS