Finn Arnt Gulbransen er leder for dugnadsgjengen til Østensjøvannets venner. Han var selv med på å stifte Østensjøvannets venner for 40 år siden.

Dugnadsånden er sterk hos gjengen som rydder opp rundt Østensjøvannet: – Vi har fylt tilhengere så fulle at vi ikke har klart å få tømt dem igjen!

Hver tirsdag møtes dugnadsgjengen til arbeid ved Østensjøvannet. Gjengen består av rundt 50 medlemmer, der de fleste er pensjonister.

Publisert

Det er fullt liv på Bekkasinmyra på østsiden av Østensjøvannet, men ikke fra bekkasiner som danser på myra. 

Det er dugnadsgjengen til Østensjøvannets venner som rydder i seljekrattet, som har tatt et slags kvelertak på det gamle kulturlandskapet. Gjengen rydder bort røtter og stubber fra seljekrattet.

– Dette er gammelt kulturlandskap, som gir variasjon og øker det biologiske mangfoldet i naturreservatet. Her har det beitet dyr i hundrevis av år, sier Amund Kveim, leder for Østensjøvannets venner.

Hver tirsdag møtes den dedikerte og arbeidslystne dugnadsgjengen.

Overtatt av seljekratt

I fravær av beitedyr har seljekrattet overtatt Bekkasinmyra og gjort stedet ubrukelig for beite. Når dugnadsgjengen til Østensjøvannets venner har ryddet opp, kommer sauene tilbake.

Som et resultat av oppryddingen er det også igjen mulig å se vannspeilet på Østensjøvannet fra turstien langs Bekkasinmyra.

Lass etter lass med greiner, trestammer og røtter blir kjørt bort. Snart kan sauene komme for å vedlikeholde kulturlandskapet.

– Det er greit med sauer. Skulle en eller annen komme seg på utsiden av gjerdet, stikker den ikke unna, men holder seg nær artsfrendene sine på innsiden. Dessuten, den fuktige myra her passer bedre for sauer, sier Finn Arnt Gulbrandsen, som leder dugnadsgjengen. 

Gulbrandsen var en av de som var med å stifte Østensjøvannets venner for over 40 år siden.

Samarbeider med Statens naturoppsyn 

– Dugnadsgjengen vår samarbeider med statsforvalter og med kommunen. De skal ikke være en erstatning, men et tillegg til den offentlige forvaltningen. I dag har de med seg mannskap fra Statens Naturoppsyn, sier Gulbrandsen.

Tilhenger etter tilhenger blir fylt opp med kvist, stammer og røtter, og kjørt til Grønmo.

– Vi har klart å fylle tilhengere så fulle at vi ikke har klart å få tømt dem igjen, ler Gulbrandsen.

Det er rundt 50 medlemmer i dugnadsgjengen. De fleste er pensjonister. Hver tirsdag er det dugnadsarbeid. I tillegg til gratis trim er gjengen glade i det sosiale i et slikt arbeidslag.Powered by Labrador CMS