Alnaelva gjennom Svartdalen. Alunskiferen med radioaktive forekomster slipper ikke ut strålefarlige sedimenter i elva av seg selv. Foto: Gunnar Høifødt/Wikimedia

Miljøvernforbundet rystet over at Oslos politikere ikke gjør mer for å stanse radioaktive utslipp i Alnaelva

Oljesøl, kloakkutslipp, barn som blir syke og nå avsløringen om at radioaktivt vann slippes rett ut i Alnaelva. — Svært bekymringsfullt, mener Miljøvernforbundet.

Publisert

Norges miljøvernforbund reagerer nærmest med vantro over manglende tiltak mot forurensing av Alnaelva fra Oslos politikere. Organisasjonen opplever også å bli møtt med taushet når det stilles spørsmål om hvem som har ansvaret for å stanse forurensing av Alnaelva.

— Oslo kommune og byens politikere må vokte seg for å tillate at Alnaelva blir en dumpingplass for forurensing, sier regionansvarlig Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund.

VårtOslo avslørte sist uke at Bane Nor har fått en fire år lang tillatelse til å slippe radioaktivt spillvann ut i Alnaelva. Radioaktivt vann som deretter renner rett ut i Oslofjorden.

LES OGSÅ: Tenåringer ble syke av vann fra Alnaelva før oljeutslippet

Analyser av prøver viser for høy radioaktivitet

I forbindelse med bygging av strekningen fra Ekebergåsen til Oslo sentralstasjon, må Bane Nor fjerne store mengder radioaktiv alunskifer. Mesteparten av skiferen skal fraktes til et sikret deponi. Men noe av borre- og drille-arbeidet fører til at partikler og støv fra radioaktiv alunskifer blandes med vann.

Follobanen får Norges lengste jernbanetunnel på 22 kilometer. Reisetiden mellom Oslo sentralstasjon og Ski kortes ned til 11 minutter når Follobanen står ferdig. Foto: Bane Nor

Det er spillvannet fra arbeidet med alunskiferen som Statens strålevern nå tillater at Bane Nor slipper rett ut i Alnaelva. I tillatelsen skriver Statens strålevern at Institutt for energiteknikk har utført analyser av svartskifer tatt fra Ekebergåsen:

«Resultatene viser at noen prøver overskrider grenseverdien på 1 becquerel for naturlig forekommende uran, og er dermed definert som radioaktivt avfall.»

LES OGSÅ: Oljeutslippet i Alnaelva kom på verst tenkelige tidspunkt for dyrelivet i fjorden

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt, og mellom Oslo og Ski i Follo bygges landets lengste jernbanetunnel på 22 kilometer. Tunnelen vil korte reisetiden mellom sentralstasjonen og Ski stasjon til 11 minutter.

Miljøvernforbundets spørsmål avvist

Regionansvarlig Jan-Hugo Holten i Norges miljøvernforbund. Foto: Privat

— Vi ha tidligere i sommer forsøkt å få svar på hva som egentlig skjedde da Oslo sporveier slapp ut spillolje i Alnaelva. Den gang ble vi møtt med en mur av taushet. Da jeg tok kontakt med kommunens redningsetat for å få svar på hva oljen inneholdt, ble jeg avvist, sier Jan-Hugo Holten.

— Men her er jo Oslo kommune pålagt gjennom lovverket å informere skikkelig. Hva gjør Miljøvernforbundet nå?

— I den saken har vi levert en politianmeldelse på utslippet. Men det vi virkelig ønsker svar på er hva Oslo kommune og hva fylkesmannen har gjort i etterkant av utslippene. Hva gjøres for å kartlegge andre potensielt farlige tankanlegg og forurensingskilder? Dette ønsker vi skikkelige svar på. Men får det ikke fra ansvarlige politikere eller kommunen, sier Holten.

LES OGSÅ: Sørenga sjøbad stenges torsdag på grunn av kloakkutslipp

Det er Institutt for energiteknikk på Kjeller som har utført analyser av støvet fra den radioaktive alunskiferen som nå slippes ut ukentlig i Alnaelva. Utslipp som ifølge tillatelsen har pågått siden i fjor, og som kan fortsette helt frem til 31. desember 2021.

— Ikke riktig å besvare spørsmål om radioaktivitet

Men når VårtOslo to ganger har har stilt skriftelige spørsmål om hvilke mengder radioaktivt spillvann det kan være snakk om, får vi ikke svar fra Instiutt for energiteknikk. Spørsmålene i begge epostene fra VårtOslo er blitt avvist.

— Når Institutt for energiteknik utfører analyser på oppdrag, så er det oppdragsgiver som må besvare spørsmål om prøvene. Det blir ikke riktig at vi som leverandør av analysene gjør det, skriver instituttets HMS-direktør Helena Broberg.

Kommunikasjonsmedarbeider Gunnar Børseth. Foto: Bane Nor

VårtOslo ba også om å få snakke med, og intervjue prosjektleder eller andre ansvarlige fagpersoner i Bane Nor. Men Bane Nor har i stedet besluttet at en kommunikasjonsrådgiver uten fagkunnskap om de radioaktive utslippene skriftlig besvarer spørsmål. En utslippstillatelse som gir Bane Nor muligheten til å slippe ut radioaktivt avfall hjertet av Oslo i fire år

— På anleggsområdet ved Oslo sentralstasjon ligger målingene av utslipp rundt grensen for hva som defineres som radioaktivt avfall. Som et eksempel hadde vi sist uke et utslipp på 13,29 kilobecquerel. Sist uke var en normal uke, opplyser Bane Nors kommunikasjonsrådgiver Gunnar Børseth i en epost.

— Men hvor store utslipp er det snakk om? Hva betyr dette?

— Follobaneprosjektet bygger i et område med en kjent forekomst av alunskifer og Bane Nor har derfor et program for å håndtere dette. Alunskifer er en bergart med et relativt høyt innhold av uran og vil ofte kunne bli klassifisert som radioaktivt avfall ved uttransport fra et bygge- eller anleggsprosjekt, skriver Bane Nors kommunikasjonsrådgiver.

Powered by Labrador CMS