Reza Rezaee (60) fronter gjerne det blodrøde, og mer enn partiet Rødt, i bydel Sagene. Her er han fotografert foran operaen - som en av fire frontfigurer for en "rød" kampanje, - for donasjon og transplantasjon av organer.

Sagene-politiker Reza (60) nøler ikke med å stille seg til disposisjon for å fronte organdonasjon, som privatperson

–- Jeg er så takknemlig for at det finnes mennesker som sier ja til organdonasjon! Deres raushet og solidaritet redder liv. Blant annet mitt, sier Sagene-politiker Reza Rezaee (60). Han er levertransplantert, og fronter Valentinsdags-kampanjen til Stiftelsen Organdonasjon.

Publisert

Reza Rezaee (60) er en av fire som nå fronter den nasjonale kampanjen for Stiftelsen Organdonasjon, i forkant av Valentinsdagen - "Alle organers dag". Reza har fått ny lever, og nøler ikke med som privatperson å stille opp for at flere skal få lov til å leve.

— Kampanjeplakatene bruker flere organer enn hjertet i sin visualisering av temaet, men en engasjementet kommer fra hjertet, erklærer han overfor Vårt Oslo.

I hele koronaens tid har han måtte ta helt spesielle hensyn til sin egen helse, sårbar og utsatt som han er etter levertransplantasjon i fjor. Feiltrinn er livstruende for ham, og smittevernregler er avgjørende for livet med en ny lever.

Les også: Lista over Oslo-låter vokser og vokser. Berlin er passert for lenge siden og vi har pallplass i Europa

Nyttig å vise åpenhet

Lokalpolitiker, medlem av Sagene bydelsutvalg og tidligere bystyrerepresentant for partiet Rødt, stiller til tjeneste og eksponerer seg i kampanjen.

De fleste i bydel Sagene har et forhold til Reza, på grunn av hans langvarige og folkelige engasjement for å fremme beboernes og innbyggernes fellesinteresser. Han er mer synlig i gatene på Sagene og Torshov enn de aller fleste andre politikere.

— Du har gjort deg erfaringer og møtt reaksjoner i lokalmiljøet under koronaen, både ut fra egen situasjon og i møte med mennesker. Hvordan er folks evne og vilje til å reagere og forholde seg til risiko og til kravet om å vise hensyn?

— Det har vært til dels rørende. Folk som kjenner meg og vet om hva jeg har vært gjennom har vist både omtanke og omsorg. De har samtidig sett på meg som de gjorde før, forteller Reza Rezaee.

Han er gledelig overrasket over at flere titalls personer har fortalt at de etter å ha fått kjennskap til historien.

Privatpersonen, ikke politikeren

Rezaee har måttet innføre et særdeles strengt hygieneregime for å sikre kroppen aksepterer det nye organet.

— Folk i bydelen har fått med seg budskapet, så det at jeg som privatperson er åpen, har også vist seg nyttig.

— Faren for at du skulle dø var like stor som muligheten for at du ville overleve med ny lever. Risikoen for infeksjon og smitte av c-19-viruset har for deg vært større enn for de fleste. Hvordan har du taklet det i koronaåret?

— Jeg måtte jo håndtere situasjonen før koronaen kom, så jeg var forberedt på det meste av det alle andre har vært nødt til å forholde seg til i snart et år.

Men for Reza - en politisk og sosial personlighet i nær- og lokalmiljø - har det vært utfordrende å forholde seg til folk som ikke har visst noe om leveroperasjonen.

Reza Rezaee fikk transplantert inn ny lever på Rikshospitalet i januar i 2020. Det er en risikofylt operasjon, særlig i ettertid, og med enda flere potensielt farlige utfall i koronaens tid enn ellers.

— Jeg hadde streng beskjed om ikke å oppsøke barnehager, men har kunnet gå turer, ja, de daglige spaserturene er en del av tilfriskningen, bare jeg holder avstand. For meg som en sosial person, en som snakker med alle, er det verste å ikke kunne klemme barna som kjenner meg. Jeg har noen ganger i etterkant ringt foreldrene, og bedt dem formidle hvorfor jeg måtte være streng og be dem om ikke å gi klemmer. De forstår jo ellers ikke hvorfor.

Rezaee stiller opp for kampanjen som privatperson, ikke som politiker.

— Mange politikere, lokalt og for øvrig bruker sin egen hverdag, tilværelse og sitt eget liv som utgangspunkt for sitt politiske engasjement. Jeg har som regel ikke blandet det sammen, framholder Reza. Nå har han gjort et unntak, og vil fremme politiske forslag som angår og berører temaet organdonasjon.

Med hjerte for flere organer

Valentinsdagen kommende søndag, 14. februar, skaper liv i Stiftelsen Organdonasjon, som i torsdag denne uka banker i gang sin kampanje for «Alle hjerters dag».

–- Til vanlig har vi mye fokus på hjertet i vår kommunikasjon. Denne gangen tenkte vi at de andre livreddende organene skulle få skinne, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Stadig flere pasientgrupper får nå tilbud om organtransplantasjon i Norge. Mange av disse har hatt få eller ingen behandlingsalternativer.

Nytt organ har reddet 13.000 så langt

Så langt har over 13.000 nordmenn blitt reddet av et nytt organ. Av disse har over 9300 fått nyre, 1800 har fått lever, 650 har fått lunger, 600 har fått bukspyttkjertel, eller øyceller fra bukspyttkjertel

Sekowski ønsker å få frem dette mangfoldet gjennom kampanjen.

–- Budskapet er at organdonasjon er et fantastisk uttrykk for kjærlighet. Og selv om hjertet er viktig, er det også mye kjærlighet i de andre organene, sier Sekowski.

Fire mennesker, fire organer

I kampanjen, som spiller på det kjente I (HEART) YOU! står fire organtransplanterte frem med sin historie.

Her er det de gir uttrykk for i kampanjen for nytt liv:

–- Å bli satt på venteliste var et sjokk. I tillegg til dødsfrykten, bekymret jeg meg for om jeg ville være «frisk» nok til en lungetransplantasjon. Kroppen må tåle en sånn påkjenning. Samtidig tenkte jeg at «nå må det skje noe snart, ellers rekker jeg ikke å fylle 30 engang». Camilla Balstad (28), lungetransplantert

–- Jeg er så takknemlig for at det finnes mennesker som sier ja til organdonasjon! Deres raushet og solidaritet redder liv. Blant annet mitt. Reza Rezaee (60), levertransplantert

–- Nå er livet mitt nydelig. Jeg slipper å tenke på blodsukkeret. Jeg kan gå hjemmefra uten å ta med et helt apotek, eller falle om på gata. Jeg kan være alene – uten at noen må se til meg med jevne mellomrom. Jeg lever! Karianne Viken (47), bukspyttkjertel- og nyretransplantert

Se mer om kampanjen og les historiene på: love.organdonasjon.no

— Ta stilling mens du er i live

— Stiftelsen Organdonasjon jobber for å bedre tilgangen på organer ved å informere befolkningen om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever. Vi jobber også opp mot helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv, erklærer Aleksander Sekowski, i det stiftelsen starter sin Valentins-kampanje.

Powered by Labrador CMS