Gamlebyen Aktivitetsskole besøker et kunstprosjekt av Christian Bermudez og produsert av Kulturbyrået Mesén, langs Fjordpromenaden i 2015. Foto: Camilla Storvollen

— Start med gratis aktivitetsskole til de som trenger det mest

Publisert

Mens SV velger å bruke svært mye penger på gratis aktivitetsskole til alle i halvparten av byen, ønsker vi i Venstre å prioritere dem som trenger det mest i hele byen.

I VårtOslo svarer Kari Elisabeth Kaski (SV) på min kritikk av byrådets modell for gratis aktivitetsskole (AKS), som gir gratis AKS til alle i noen bydeler. Kaski skriver i sitt innlegg at SVs mål er at gratis kjernetid i AKS skal gis til alle barn i Oslo.

Det er selvsagt bedre enn at bare noen får det, basert på et så lite treffsikkert kriterium som bostedsadresse. Likevel er det et faktum at det byrådet SV er en del av, kun har ambisjoner for gratis AKS i enkelte bydeler i denne perioden. Barna som bor i de bydelene som ikke omfattes, får ingenting.

Venstre mener byrådets modell er en gal prioritering av kommunens penger. Familier med god råd kan godt betale for AKS, slik de gjør i dag – målet må være å sikre at økonomi ikke hindrer noen fra å delta.

624 kroner per barn for mye

SV og Venstre er helt enige om at AKS er et svært viktig tilbud som alle bør ha mulighet til å delta i. Vårt virkemiddel for å sørge for at det blir en realitet er å gjøre tilbudet tilgjengelig for de som ikke har råd til å prioritere det i dag.

Det finnes allerede behovsprøving i AKS i Oslo, skriver Kaski, og viser til at de med lav inntekt betaler mindre for plass på AKS enn de med høy inntekt.

Jeg vil minne SV om at 624 kroner per barn per måned kan være ganske mye for en familie med dårlig økonomi og kanskje også flere barn. Derfor foreslo Venstre blant annet søskenmoderasjon i aktivitetsskolen i forbindelse med behandlingen av budsjettet, dette stemte SV ned.

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra aktivitetsskoler på vestkanten om at økonomi er til hinder for deltagelse for de få barna som ikke deltar der. Slik bør det ikke være, og det understreker at dagens inntektsgradering ikke er et effektivt nok virkemiddel.

Ikke mot universelle ordninger

Venstre er ikke mot universelle ordninger, og er gjerne med på å diskutere hvordan vi kan gjøre AKS billigere eller gratis for alle barn.

Denne debatten handler egentlig mest om hvor man starter. Mens SV velger å bruke svært mye penger på å gi det samme tilbudet til alle i halvparten av byen, ønsker vi å prioritere dem som trenger det mest i hele byen.

«Vi kan ikke ha det sånn at noen får ta del i dette og andre ikke», skriver Kaski. Jeg kunne ikke vært mer enig. Derfor håper jeg SV og byrådet innser at de fattige barna i byen trenger et gratis tilbud, og at de bør prioriteres uavhengig av postnummer.

 

Powered by Labrador CMS