– Jeg håper Riksadvokaten omgjør bøtene ungdommene har fått. Mange har ikke engang blitt informert av politiet om at de kan søke juridisk veiledning og få fri rettshjelp før de vedtar en bot, forteller Akhenaton Oddvar de Leon.
– Jeg håper Riksadvokaten omgjør bøtene ungdommene har fått. Mange har ikke engang blitt informert av politiet om at de kan søke juridisk veiledning og få fri rettshjelp før de vedtar en bot, forteller Akhenaton Oddvar de Leon.

– Dette er urettferdig. Hvorfor skal Ernas familie få råd, mens Oslo øst-ungdommer får bot

Leder av organisasjonen mot offentlig diskriminering om Geilo-festen til Erna: – Jeg reagerer på at loven ikke er lik for alle: Hvorfor får ungdommer på Oslo øst bot når de kommer sammen flere enn ti personer? Disse ungdommene fikk ingen nåde.

Publisert

Sør-Øst politidistrikt har besluttet at Erna Solbergs 13 familiemedlemmer ikke får bot for brudd på smittevernreglene da de kom sammen på Geilo helgen 26. og 27. februar.

Ifølge politiet er det tvilsomt om smittevernreglene gjelder for disse. Om politiet hadde kommet over et slik arrangement, ville politiet i stedet tydeliggjort reglene og, om nødvendig, gitt pålegg om å avslutte arrangementet, sier politimester Ole B. Sæverud.

– En straffereaksjon ville først blitt vurdert, om arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte eller det var snakk om gjentatte overtredelser, sier politimesteren under dagens pressekonferanse.

Ifølge politimester Ole B. Sæverud er det ikke naturlig å bøtelegge festgjester.
Ifølge politimester Ole B. Sæverud er det ikke naturlig å bøtelegge festgjester.

– Dette er urettferdig

Men i Oslo har en rekke ungdommer fått straff i form av høye bøter for lignende forhold, ifølge Akhenaton Oddvar de Leon, som leder Organisasjon mot offentlig diskriminering.

– Jeg har selv vært i kontakt med ungdommer som har kommet sammen i private leiligheter på Bjølsen og Alna. I en hendelse jeg kjenner til var 10-12 personer til stede. Ingen planla at de skulle være så mange, men tilfeldigvis kom politiet akkurat da. Disse ungdommene endte opp med bøter på opptil 20.000 kroner, sier De Leon.

– Dette synes jeg er urettferdig. Skal politiet straffe folk eller skal de gi råd og veiledning? Disse ungdommene fikk ingen nåde. De fikk ikke den gjennomgangen som Solbergs familie får. De fikk bot, nesten spontant. Det reagerer jeg på, og det irriterer meg. De burde få amnesti, sier lederen av Omod.

OMOD-leder Akhenaton Oddvar de Leon reagerer sterkt på det han mener er en ulik straffebehandling av Ernas familie og ungdommer på Oslo øst.
OMOD-leder Akhenaton Oddvar de Leon reagerer sterkt på det han mener er en ulik straffebehandling av Ernas familie og ungdommer på Oslo øst.

– Bøtene må granskes

Omod mener Riksadvokaten burde ta en gjennomgang av hvor mange ungdommer som har fått bot for brudd på smittevernloven. Og på hvilket grunnlag dette har skjedd. Er lovtolkningen til Oslo politidistrikt når det gjelder smittevernloven den sammen som lovtolkningen til Sør-Øst politidistrikt? vil De Leon ha svar på.

– Det er mange ungdommer som ikke kjenner loven, men som får lovens tunge hånd mot seg. Jeg synes det er urettferdig at ungdommen blir behandlet på denne måten.

– Jeg håper Riksadvokaten eller Politidirektoratet tar tak i dette og omgjør bøtene ungdommene har fått. Mange har ikke engang blitt informert av politiet om at de kan søke juridisk veiledning og få fri rettshjelp før de vedtar en bot. Tvert imot har de fått vite at dersom de ikke godtar boten, vil de ende opp med en høyere bøter i retten, forteller De Leon.

– Bør få amnesti

Han mener ungdommene som har fått bøter for å ha kommet sammen flere enn ti personer burde få amnesti.

– Her er det voksne personer som har deltatt med statsministeren og som ikke får bot, men det gjør ungdommer som ikke kjenner loven. På bakgrunn av denne saken bør ungdommene få amnesti.

Statsminister Ernas Solberg fikk bot, mens hennes mann, Sindre Finnes, og de andre gjestene på Geilo slapp unna straff.
Statsminister Ernas Solberg fikk bot, mens hennes mann, Sindre Finnes, og de andre gjestene på Geilo slapp unna straff.

Advokat: – Grunnlovsstridig

Også i Bodø ble ti ungdommer anmeldt for brudd på smitteforskriften etter en sosial sammenkomst. Advokat Brynjar Østgård mener bøtelegging for brudd mot lokale koronaforskrifter kan være grunnlovsstridig.

Brynjar Østgår er skeptisk til måten smittevernreglene praktiseres mot ungdommer.
Brynjar Østgår er skeptisk til måten smittevernreglene praktiseres mot ungdommer.

– Smittevernloven gir mulighet til å treffe inngripende vedtak, men smittevernloven kan ikke leses isolert sett. Den må ses i et bredere rettslig lys, under hensyn av grunnlovens bestemmelser, grunnleggende borgerlige friheter, og så videre. Og i det lys så tviler jeg på at kommunens vedtak uten videre er gyldig, sier han til NRK.

Advokaten mener ungdommene bør gi blaffen i å betale boten, og heller ta saken til retten.

– De burde ikke betale den, de burde si at dette er et ulovlig vedtak, eller i hvert fall at de vil utfordre vedtaket og heller gå i retten med dette, sier han.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS