Forsvarsbygg har fått grønt lys til å bygge nytt sesjonssenter i bygning 3 ved Akershus festning. Foto: Wikipedia

Fra neste år innkaller forsvaret vernepliktige til sesjon på Akershus festning

Publisert

Forsvarsbygg har fått gjennomslag for å bygge et nytt og moderne sesjonssenter på Akershus festning. 

Forsvarsbygg har de siste par årene vært på jakt etter egnede lokaler for å huse et nytt og moderne sesjonssenter for soldater som skal inn til militær førstegangstjeneste i hovedstaden. I dag foregår sesjonen i Havnelageret på Langkaia.

Nå har valget falt på bygning 3 ved Akershus festning. Bygningen (og resten av festningen) må gjennom større utbedringer for å kunne fungere tilfredsstillende. Også riksantikvaren gir grønt lyst for planene.

— Omfattende endringer må til for å sette bygningen i stand for ny bruk. Det er likevel lite originale eller eldre og kulturhistoriske elementer som vil gå tapt, sier seniorrådgiver Anne Midtrød hos Riksantikvaren.

Godt begrunnet behov

Riksantikvaren peker på at bygningen har vært ombygget i mange perioder.

— Den opprinnelige innvendige strukturen er ikke lesbar i dagens planløsning. Endringene i fasadene er svært begrenset og kan dels betraktes som tilbakeføringer. Endringene har også en funksjonell begrunnelse, slik at det foreligger særlige grunner til å sikre ny aktivitet i bygningen, sier Midtrød.

Topp moderne sesjonssenter

Det nye senteret vil få et gulvareal på 2500 kvadratmeter og vil inneholde topp moderne fasiliteter. Det vil bli lokaler for mottagelse, trening, tester, legekontorer og møterom. Senteret vil etter planen stå ferdig i slutten av 2018.

— Vi er nå inne i en prosjekteringsfase. Samtidig vil vi starte rivearbeider i løpet av våren. Jobben skjer i nært samarbeid med både riksantikvaren og Nasjonale Festningsverk, sier regionsjef øst i Forsvarsbygg utvikling, Ragnhild Aalstad.

Powered by Labrador CMS