Lokalpolitiker Stian Amadeus Antonsen frykter for at planene om et fotografihus på Sukkerbiten kan bli gravd opp fra skrivebordsskuffen. Foto: Atelier Oslo / NTB scanpix

Bydelspolitiker (SV) bekymret for at Oslo Havn skal utrede planene for Sukkerbiten. Frykter comeback for fotografihuset

En sammenhengende strandpromenade hele veien fra Filipstad til Grønlia er kongstanken i en ny plan for Indre Oslofjord. Samt et helårs fjordbad på Sukkerbiten.

Publisert

Aktiv vannflate er hva plan- og bygningsetaten har valgt å kalle rapporten om den framtidige bruken av Indre Oslofjord. Rapporten kalles en mulighetsstudie om fjorden.

— Det er en viktig rapport som vi har ventet på lenge. Den tar opp verdifulle temaer. Det er flott at den setter de myke brukerne, som badende, padlende og fotgjengere i sentrum, sier styremedlem i Sukkerbitens venner, Ragna Fjeld.

Foreningen arbeider for at flest mulig skal få tilgang til fjorden og nærliggende områder.

Aktiv vannflate handler mye om tilgangen til fjorden. En sammenhengende strandpromenade langs hele strekningen fra Filipstad til Grønlia er en av kongstankene.

Tente på ideen om helårsbad

Oslos politikere ba i 2018 plan- og bygningsetaten utrede plasseringen av et flytende helårs sjøbad.

Etter å ha vurdert en rekke lokaliteter for et slikt oppvarmet basseng, har plan- og bygningsetaten kommet til tre aktuelle plasseringer for sjøbadet. Ved Sukkerbitens sørside ligger forholdene best til rette, står det i rapporten.

Tjuvholmen øst og Søndre Akershuskai er også gode alternativer, men der må det legges mer til rette, mener etaten.

— Aktiv vannflate er en viktig rapport, og vi har ventet på den lenge, sier Ragna Fjeld i Sukkerbitens venner.

Vil hjelpe i svømmeundervisningen

— Et helårs bad vil kunne gjøre underverker for svømmeundervisningen for flere bydeler i Oslo, sier Fjeld.

I en rapport fra 2018 om svømmeopplæring i grunnskolen i Oslo går det fram at hele 15 prosent av elevene overhodet ikke kan svømme når de er ferdige med fjerde klasse. På 11 skoler er svømmedyktigheten så lav at 30 prosent eller færre av elevene kan svømme 200 meter.

Det slås fast i rapporten at i tillegg til skolenes svømmeundervisning, er tilgangen til svømmebasseng viktig for barn som skal lære seg å svømme.

— Det er stor forskjell på svømmeundervisningen fra skole til skole i Oslo. Det skal ikke være slik at svømmeundervisningen du får på skolen er avhengig av hvor du bor. Men slik er det, dessverre. Det har ikke blitt bygd noe nytt svømmeanlegg i byen siden Holmlia bad sto ferdig i 1983. Samtidig har befolkningen økt med 200 000, sier utviklingskonsulent Jan Kjensli i Norges svømmeforbund.

Vern naturreservatene

Styremedlem i Akerselva Trebåtforening, Anne Marte Archer, synes godt om at Oslo kommune tar bruken av fjorden på alvor og at det er laget en helhetlig plan for bruken av fjorden. Archer synes de er bra at kommunen inviterer til debatt og innspill.

Anne Marte Archer er også daglig leder på Gressholmen Kro. Hun er glad for at Oslofjorden blir forvaltet som et viktig rekreasjonsområde og ser frem til at Turistforeningen skal etablere kystledhytte.

Hun håper at det fører til flere besøkende på Gressholmen. Da er det også viktig at det blir tilrettelagt for det. I dag er det kun avfallsdunker ved fergekaia, og de ansatte på kroa rydder mye etterlatt søppel.

– Man må verne om et naturreservat. Skilting og informasjon bør være tydelig og tilgjengelig, sier Archer.

Anne Marte Archer bak tappekranen på Gressholmen kro.

Ta hensyn med båten!

– Det er bra at det kommer en helhetlig plan for fjorden. Miljø og vannkvalitet er et viktig fokus. Med mer trafikk og flere folk i kajakk og robåt er det viktig og riktig med merking av hovedled, og krysningspunkter av disse. 5-knopsgrense er nok lurt. Men for vår del blir det en meget langsom tur inn til byen når vi må inn med båt for å hente varer på travle dager.

— Jeg tror det er viktig å lære folk hvordan man skal oppføre seg og ta hensyn på fjorden. Vi kjører båt daglig, og det er mange drøye eksempler på folk som overhodet ikke tar hensyn til kajakkpadlere og små robåter. Dette er båter som suser avgårde i 20 knop rett forbi små trafikanter, sier Archer.

Ta vare på kulturarven

Akerselva trebåtforening har kommet med flere kreative innspill til Aktiv vannflate. De peker på at maritime kulturminner bør være en del av fokuset når Indre Oslofjord og havnepromenaden er under planlegging.

— Trebåtforeningen er veldig glade for fokus på vannflaten. Vi ønsker bedre tilrettelegging for de små farkostene og synes det er viktig at de gamle trebåtene blir tatt vare på for fremtiden. Dette er viktig kulturhistorie, skriver Akerselva trebåtforening, i høringsuttalelsen til planen.

Comeback for fotografihuset?

Grunneier HAV Eiendom la før valget i fjor høst store ressurser inn i å legge et fotografihus på Sukkerbiten. Dette fikk motstand fra Sukkerbitens venner, som ønsker seg en fjordpark med aktiviteter og et gjenskapt elvelandskap ved Akerselvas munning.

Sukkerbiten splittet også det rødgrønne byrådet i to. MDG og SV støttet det lokale kravet om badeplass og grøntområde, og partiene sa nei til HAV eiendoms planer om fotografihus på tomta.

MDG og SV vant i løpet av valget frem med sitt krav om at Sukkerbiten skal bli et friområde. Likevel åpner rapporten for et fotomuseum på den kunstige øya.

— Å oppføre et helårsbasseng ved Sukkerbiten kan realiseres både med og uten et fotomuseum på land. Byrådsplattformen åpner også opp for en ny vurdering av arealbruken på og rundt Sukkerbiten, heter det i Aktiv vannflate.

Enda mer spektakulært enn et svømmebasseng er forslaget fra Sukkerbitens venner om et undervannsobservatorium

Sukkerbiten, en søt fristelse

Nå er Oslo Havn KF varslet om å bidra til en utredning av den framtidige bruken av Sukkerbiten. Men Oslo Havn er også eier av Hav Eiendom. At utredningen blir foretatt av nettopp Oslo Havn, bekymrer derfor bydelspolitiker Stian Amadeus Antonsen (SV).

— Å utrede Sukkerbiten som et friområde ble tatt inn i byrådsplattformen etter SV og MDGs framgang ved valget. Jeg er litt bekymret over at Oslo Havn skal stå for utredningen. De spilte ikke akkurat på vårt lag før valget. Jeg forventer at de følger den politiske viljen i byen og bydelen. Spesielt for Gamle Oslo vil dette kunne bli et viktig friområde, sier Antonsen.

Bydelsutvalgsmedlem (SV) i Gamle Oslo, Stian Amadeus Antonsen, ber Oslo havn forholde seg til byrådsplattformen. Foto: Privat

– Kom med din mening

Plan- og bygningsetaten har så langt mottatt en rekke uttalelser til utredningen. De fleste innspillene er opptatt av tilgjengelighet til strandsonen og muligheter for å være ute i naturen.

Rapporten ligger ute ute til høring. Den som har en mening om saken, har frist til 30. mars til å uttale seg.

– Har man noe å si, er det viktig å komme med det nå. Jeg oppfordrer alle som har innspill til å delta i debatten. Oslo er en fjordby med en suveren mulighet for rekreasjon og kos, og det er positivt om flere oppdager det. Det tok meg mange år som osloborger før jeg innså at det er masse fine steder her. Og at det bare koster en trikkebillett med fergene, sier fjordentusiast Anne Marte Archer.

Powered by Labrador CMS