Mellom 400 og 500 deltok i tirsdagens fakkeltog mot bygging av stort sykehus på Gaustad. Markeringen ble arrangert av LO Oslo, Oslo legeforening, Fagforbundet Oslo, Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål Sykehus, Helsetjenesteaksjonen, Den norske Jordmorforening, Psykologforeningen OUS og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere hundre i fakkeltog for å beholde Ullevål sykehus

Mellom 400 og 500 mennesker trosset vinterkulda og gikk i fakkeltog mot nedleggelse av Ullevål sykehus. Demonstrantene krever en grundigere utredning før endelig beslutning fattes.

Publisert

Fakkeltoget til støtte for en utredning av Ullevål-tomta til fremtidens Oslo-sykehus gikk fra Jernbanetorget til Stortinget.

Helsepartiets nestleder og initiativtaker til organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, er drivkraften bak arrangementet.

31. januar i år gikk styret i Helse Sør-Øst videre med planene om å bygge et nytt storsykehus på Gaustad i Oslo. Men samtidig uttalte styret at alternativ plassering på Ullevål skal "belyses".

Oslos politikere med krass uttalelse

Tirsdagens fakkeltog er en reaksjon på styrevedtaket fra januar. En rekke organisasjoner, som deltok i markeringen, krever en grundigere utredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål.

Ifølge Helsepartiets nestleder og initiativtaker til organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, er en utredning av Ullevål støttet av seks av åtte partier i Oslo bystyre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

LO Oslo, Legeforeningen, Fagforbundet, Aker sykehus' venner, Helsetjenesteaksjonen, Psykologiforbundet OUS, Den norske jordmorforening, Kvinnefronten, Folkebevegelsen for lokalsykehusene og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus og Oslo støtter opp om fakkeltoget.

Ifølge Haug er en utredning av Ullevål støttet av seks av åtte partier i Oslo bystyre.

Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) kom i fjor høste med en krass uttalelse til Helse Sør-Østs strategiske plan fram mot 2030. I all hovedsak stilte bystyreflertallet i Oslo seg bak det rødgrønne byrådets svært kritiske uttalelse i en høring om fremtidsplanene for sykehusdriften i Oslo.

Bydelspolitikere vil bevare Ullevål sykehus

Også hos bydelspolitikerne rundt om i Oslo er det en økende skepsis til planene om å legge ned Ullevål. Hele ti av femten bydelsutvalg hadde i fjor saken til behandling i forbindelse med høringsprosessen rundt planene. Av disse er så å si alle bydelsutvalgene i Oslo negative til å legge ned Ullevål sykehus. Flere ber om at utbyggingsplanene på Gaustad settes på vent.

Fakkeltoget endte opp foran Stortinget. Nedleggelse av Ullevål sykehus ble egentlig tatt allerede i juni 2016. Samtidig ble det vedtatt å bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad like ved Rikshospitalet og et lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) 24. juni samme år.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er også bevegelse i Oslo Arbeiderparti, der tre medlemmer av programkomiteen har tatt dissens for å få inn et punkt i programmet om at Ullevål må utredes. Oslo Høyre skal dessuten ta opp saken til behandling på et eget representantskapsmøte 5. mars, sier Helsepartiets nestleder Lene Haug.

Aps stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, som sitter i helse- omsorgskomiteen, sa i oktober i fjor at partiet ikke ville gå inn i en ny utredning. Nå vil partiet vente på den åpne høringen i komiteen før det tar endelig stilling, skriver Dagens Medisin.

– For å si ja, må det i så fall komme ny informasjon som vi ikke har i dag, om at dette er et bedre regnestykke og fører oss raskere til målet om nye bygg og økt kapasitet, sier Kjerkhol.

Powered by Labrador CMS