Ifølge administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, fins det ikke noe alternativ som er billigere og like bra.

Styret i Helse sør-øst har vedtatt å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus

Styret i Helse sør-øst har vedtatt legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus – ett på Aker og ett på Gaustad.

Publisert

Dermed gjenstår det bare den statlige tomtereguleringen før byggearbeidet kan settes i gang.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener der er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet, melder NRK.

Også en av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert.

Vil bli rådyrt

Prisen på de nye sykehusene på Gaustad og Aker i Oslo kan ifølge NRK passere 50 milliarder kroner. Det er en langt høyere sum enn det Helse sør-øst har operert med til nå.

I sitt forslag til styret skrev administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse sør-øst at sykehusene skal bygges innenfor en ramme på 36 milliarder kroner. Tallet er basert på priser fra januar 2021. I en annen styresak er tallet oppjustert til juni 2022-kroner. Da er prisen oppe i 39 milliarder kroner.

Sterk uenighet

De tillitsvalgte peker blant annet på at planene om å spare penger på driften for å finansiere investeringene er urealistiske, og at dette vil ramme pasientene.

– Det er fullstendig uforsvarlig å gå videre med disse planene, sa Legeforeningens Christian Grimsgaard i styremøtet.

Men ifølge Rootwelt fins det ikke alternativer som er billigere og like bra.

– Dette er eneste løsning som ivaretar behovet for kapasitet og for å erstatte gamle bygg, sa Rootwelt.

Powered by Labrador CMS