Elgsletta ligger mellom åpne russcener i Brugata, Urtegata og på Vaterland. Her er politiet på stedet etter en knivstikking.
Elgsletta ligger mellom åpne russcener i Brugata, Urtegata og på Vaterland. Her er politiet på stedet etter en knivstikking.

- Opp til bystyret å avgjøre om Elgsletta skal bli skjermet sted for rusavhengige, mener byrådet

— Det er ikke vedtatt et værested for rusmiljøet. Byrådet har heller ikke utredet hvilke områder som er egnet, svarer sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på spørsmål om Elgsletta på Grønland er et aktuelt sted.

Publisert

Debatten om Elgsletta på Grønland er egnet eller uegnet som skjermet værested for rusavhengige har pågått siden Arild Knutsen og Foreningen for human narkotikapolitikk lanserte idéen i VårtOslo for over to og et halvt år siden.

— Politiet i Oslo brukte drøyt tjue år på å flytte det største åpne markedet for illegale rusmidler fra Slottsparken og til Christian Frederiks Plass på sjøsiden av Oslo S. Plassen fikk tilnavnet Plata, inspirert av tilnavnet til Sergels Torg i Stockholm, "Plattan", skrev Arild Knutsen.

Fikk støtte fra fem partier

— Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum. Nok er nok. I Danmark fikk de bukt med rusmiljøet på gateplan. Det skjedde etter at Aarhus kommune og politiet gikk sammen og ga de sprøytenarkomane et godt tilrettelagt fristed, mente lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Kort tid etter debattinnlegget ga fem bystyrepartier, Ap, SV, Venstre, Frp og MDG, sin støtte til Knutsens idé om å opprette et eget, skjermet værested for rusavhengige. Etter et møte mellom de fem partiene og Knutsen, fremmet Aina Stenersen (Frp) og Julianne Ferskaug (V) et privat forslag om værested for rusavhengige i Oslo.

Ett år før valget støttet fem partier Arild Knutsen og Foreningen for human narkitikapolitikk. Fra venstre: Ivar Johansen (SV), Aina Stenersen (Frp), Mari Morken (Ap), Juliane Ferskoug (V) og Eivind Trædal (MDG).
Ett år før valget støttet fem partier Arild Knutsen og Foreningen for human narkitikapolitikk. Fra venstre: Ivar Johansen (SV), Aina Stenersen (Frp), Mari Morken (Ap), Juliane Ferskoug (V) og Eivind Trædal (MDG).

I kjølvannet av forslaget fra Frp og Venstre ble det en debatt i bystyret. Der ble det vedtatt at byrådet skulle komme med en utredning, som drøfter argumenter for og mot et skjermet værested for rusavhengige i Oslo sentrum. Den utredningen er levert av byrådet og ligger nå til behandling hos helse- og sosialutvalget i bystyret.

— Forstår bekymring og usikkerhet

— Da det ikke er vedtatt at Oslo kommune skal opprette et skjermet værested for rusmiljøet, har byrådet heller ikke utredet hvilke områder som er egnet for et slikt sted, skriver sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i et svar på spørsmål fra FNBs bystyrerepresentant Cecilie Lyngby.

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) inspiserer det nye heroin-røykerommet ved Prindsen i Storgata tidligere i høst.
Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) inspiserer det nye heroin-røykerommet ved Prindsen i Storgata tidligere i høst.

I svaret gjør sosialbyråden det klart at byrådet ikke har satt i gang noe arbeid med å etablere et værested. Hun påpeker at ballen nå ligger hos bystyret.

— Det er først dersom bystyret ender opp med å vedta at et slikt værested skal opprettes, og det kan gjøres i lovlige former, at et eventuelt arbeid med å finne ut hvor værestedet skal ligge starter, skriver Rina Mariann Hansen.

— Forslaget om Elgsletta som et egnet sted for et eventuelt værested kommer fra Foreningen for human narkotikapolitikk. Jeg har stor forståelse for den bekymring og usikkerhet forslaget skaper for både beboere og næringsliv i områdene rundt Elgsletta. Disse erfaringene må vi ta med oss i den videre behandlingen av denne saken, avslutter sosialbyråd Rina Mariann Hansen.

Powered by Labrador CMS