Byråd Inga Marte Thorkildsen (til venstre) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen under en koronapressekonferanse. I midten står byrådsleder Raymond Johansen.

Skoleforbund med kraftig kritikk av omorganisering i Oslo

Omorganiseringen har satt utdanningsetaten i Oslo ut av funksjon i halvannet år, mente Skolelederforbundet under torsdagens høring om saken.

Publisert

Ifølge Aftenposten var Trond Nilsen i Skolelederforbundet – som organiserer et flertall av rektorene – svært kritisk til prosessen. Han opplever at rektorene har endt i en limbo.

– Omorganiseringen har satt skoleeier mer eller mindre ute av funksjon i halvannet år. Vår bekymring er at skoleeier ikke følger opp sine lovbestemte plikter, sa han.

– Mindre toppstyrt

Andre lærerorganisasjoner pekte på at tiden for omorganisering var moden, blant dem Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet, som organiserer aller flest lærere.

– Målsettingen om en mindre toppstyrt organisasjon og større handlingsrom, for å styrke det enkelte profesjonsfellesskap på skolene, er riktig, sa hun.

Samtidig pekte hun på at rektorene har vært for løst tilkoblet prosessene.

Uenighet mellom Marte og Inga Marte

Skoledirektør Marte Gerhardsen trakk i et intervju med Aftenposten fram problemer med arbeidsmiljøet som en delforklaring for omorganiseringen.

Ifølge Dagbladet var det under høringen uenighet mellom Gerhardsen og Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, om hvem som initierte prosessen med omorganisering.

Gerhardsen hevdet ifølge avisa at hun fikk beskjed under et av jobbintervjuene om at prosessen var nødvendig, mens Thorkildsen opplyste at prosessen var Gerhardsens idé.

Powered by Labrador CMS