Aina Skjefstad Andersen fra Utdanningsforbundet Oslo mener oslobudsjettet vil ramme barnehagene.

Utdanningsforbundet i Oslo frykter kutt i oslobudsjettet vil gi færre vikarer i barnehagene

— Bydelene sliter allerede i dag med å skaffe penger til vikarer ved fravær blant de ansatte i barnehagen. Vi er skuffet, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Publisert

Et gjennomsnittlig kutt på over ti millioner pr. bydel ligger inne i byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune. Dette vil for mange bydeler komme på toppen av ekstrautgifter de har pådratt seg som følge av koronapandemien.

— Vi hadde en forventning om at byrådet nå ville satse på å styrke bydelsøkonomien for å sikre viktige tilbud som barnehager, barnevern og helsetilbud, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen. Vi er skuffet, legger hun til.

Sliter med økonomien

— Bydelene sliter allerede i dag med å skaffe penger til vikarer ved fravær blant de ansatte i barnehagen. Kuttet som bydelene nå pålegges, vil bety enda færre vikarer i de fleste bydelene.

— Det er vanskelig å være ordentlig glad for forsøk med økt grunnbemanning i noen barnehager når faren samtidig øker for at bemanningen blir dårligere i de fleste andre barnehagene, sier Skjefstad Andersen i en pressemelding.

Koronakompensasjonen må på plass

Hun etterlyser midlene staten har lovet kommunene i kompensasjon for ekstra utgifter til korona.

— Både barnehager og skoler trenger å få dekket alle ekstrakostnader. Vi kan ikke spare inn på smitteverntiltak. Såpe, håndsprit og tørkepapir er ikke gratis, sier Aina Skjefstad Andersen. Lederen i Utdanningsforbundet Oslo påpeker også at smittevern medfører høyere fravær enn vanlig når ansatte skal holde seg hjemme ved forkjølelse.

— Vi har fått informasjon fra våre tillitsvalgte om at noen skoler nå reduserer i renhold og vikarbruk fordi de ikke har fått kompensert koronautgiftene fra i vår. Det holder ikke å få ekstramidler i neste års statsbudsjett; regjeringen må garantere dekning av alle 2020-utgiftene, sier Skjefstad Andersen.

— Barnehagene skjermes for kutt

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, ønsker imidlertid å påpeke at barnehagebudsjettene til bydelene ikke skal kuttes og at tjenester rettet mot barn og unge skal være skjermet for kutt.

— Bemanning i barnehagene er veldig viktig for oss i byrådet. Derfor ligger det som en klar føring i dette budsjettet at barnehagene skal skjermes for kutt, i en ellers krevende økonomisk situasjon. Dette skal vi følge nøye med på.

— Den samme føringen gjelder for øvrig for barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjonene. Vi styrker også barnehagebudsjettene med til sammen 50 millioner til et forsøk med økt bemanning i utvalgte barnehager der hvor levekårssituasjonen er særlig belastende, og 31 millioner for å øke andelen pedagoger i barnehagene. Vi fortsetter med andre ord å prioritere barnehagene, sier hun til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS