Forhandlingslederne Erik Graff, fra Akademikerne, Aina Skjefstad Andersen, i Unio Oslo og Mona Bjørnstad, fra YS kommune Oslo.
Forhandlingslederne Erik Graff, fra Akademikerne, Aina Skjefstad Andersen, i Unio Oslo og Mona Bjørnstad, fra YS kommune Oslo.

I dag startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Fagforeninger krever lønnsvekst. – Provoserende utvikling

– Kapasiteten blir truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning. Derfor må lønnsutviklingen for ansatte med høyere utdanning i Oslo være høyere enn i industrien fremover.

Publisert

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Dermed forhandles det først og fremst om lønn for de rundt 50.000 ansatte i Oslo kommune.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, Unio, krever lønnsvekst. De er opptatt av at lønnsveksten ble lavere i Oslo kommune enn i privat sektor. – Provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo.

Beregnet prisvekst for 2021 er på 2,8 prosent, mens frontfaget endte på 2,7. Det er langt fra nok for Unio Oslo, understreker forhandlingslederen.

– En klar reallønnsvekst for våre grupper er kravet, sier Skjefstad Andersen.

– Provoserende

– Frontfagsrammen er definitivt for lav for oss. I fjor endte vi 0,5 prosent under frontfaget, og våre grupper kom betydelig dårligere ut enn eksempelvis varehandel og finans. Det er provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør. Vi kan ikke ha det slik, spesielt ikke når vi vet at våre grupper også over tid har sakket akterut i lønnskampen.

Skjefstad Andersen påpeker at Oslo kommune har betydelige rekrutteringsproblemer som det haster å ta tak i.

– Rekrutteringsutfordringene i Oslo kommune er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen her må kunne forvente, sier hun i en pressemelding.

– Kapasiteten blir truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning. Derfor må lønnsutviklingen for ansatte med høyere utdanning i Oslo være høyere enn i industrien fremover, slik at vi blir i stand til å beholde og rekruttere. Målt etter utdanningslengde er gapet mellom lønn i offentlig og privat sektor større jo lengre utdanningslengde som sammenlignes, minner hun om.

– Krevende år

Leder i Delta Oslo og forhandlingsleder i YS-Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier det er uakseptabelt at deres medlemmer skal komme ut av lønnsoppgjøret med svekket kjøpekraft.

– Vårt hovedkrav er at kjøpekraften sikres. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune.

– Umusikalsk utvikling

Tall fra teknisk beregningsutvalg viser at kommunal sektor hadde en mindre lønnsvekst sammenlignet med industrien i 2020.

– Det oppleves som svært umusikalsk for våre medlemmer, som har holdt hjulene i gang det siste året, sier Bjørnstad i en pressemelding.

Akademikerne vil ha lønna opp

Forhandlingsleder for Akademikerne, Erik Graff, mener en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke de kommuneansatte skal tape i konkurransen med privat sektor. Akademikerne forhandler for 3.400 høyt utdannede i hovedstaden.

– Vi forventer en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Deler av kommunen sliter med å beholde høyt utdannede, og en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Graff.

– Oppleves som tvangstrøye

Akademikerne advarer mot å bruke resultatet fra oppgjøret i industrien som fasit. Graff uttrykker bekymring for at praktiseringen av frontfaget har utviklet seg i feil retning de siste årene.

– Det er ment som en norm over tid, men oppleves i dag som en tvangstrøye og fasit i de offentlige oppgjørene. Kommunen må kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel for å sikre rekruttering og kvalitet i tjenestene i Oslo i årene som kommer, sier Graff i pressemeldingen.

Vil ha lokale tilpasninger

Akademikerne krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass, og ikke sentralt.

– Det er på den enkelte arbeidsplass man kjenner til behovene for kompetanse, og lønnsforhandlingene må brukes aktiv for å tiltrekke seg og beholde de ansatte man har behov for, sier Graff.

Partene i Oslo-oppgjøret har frist til midnatt 30. april for å bli enige. Dersom ikke partene blir enige, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS