— Vi ønsker at alle skal få muligheten til å lære seg samisk. Det må tilbys kurs flere steder både samlingsbasert og nettbasert på flere nivåer, sier Aili Guttom Norske Samers Riksforbund.

Utfordrer universitetene i hovedstaden: — Opprett emner i samisk

Sametingsrepresentant Aili Guttorm i Norske Samers Riksforbund ønsker samisktilbud på Universitetet i Oslo og OsloMet. — Vi må møte det økende behovet, mener hun.

Publisert

— Det er synd at ingen av høgskolene og universitetene i Sør-Norge i dag tilbyr emner i noen av de samiske språkene, sier Aili Guttorm i en pressemelding.

Formelt ligger både kompetansen og ansvaret for samiske språk hos Nord Universitet, Universitetet i Tromsø og Samisk Høgskole, men dette forhindrer ikke samarbeid og at det skal finnes tilbud i samisk på de andre utdanningsstedene, mener samtingsrepresentanten.

— Må møte behovet for kompetanse

Sametinget skal gå i dialog med høgskoler og universiteter i Sør-Norge for å starte opp et undervisningstilbud i de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

— Vi ønsker at alle skal få muligheten til å lære seg samisk, og ønsker derfor at det tilbys kurs flere steder både samlingsbasert og nettbasert på flere nivåer, sier Guttorm i pressemeldingen.

— Vi må løse denne krisen

Hun mener universitetene og høgskolene i Sør-Norge må ta ansvar og møte kompetansebehovet i det samiske samfunnet.

— Det vil innen få år være akutt mangel på samiske lærere flere steder i landet, understreker hun.

— Nå må alle bidra for å løse utfordringen. Jeg utfordrer spesielt Universitetet i Oslo og OsloMet om å bidra til å tilpasse lærerutdanningene slik at vi kan løse denne krisen.

Powered by Labrador CMS