Politiet mener faren for ordensforstyrrelser rundt SIANs varslede stand på Tøyen torg ikke er nok til å kunne forby arrangementet. Foto: Christian Boger

Flertall av Oslos politikere: - Vi ønsker ikke SIAN velkommen på Tøyen torg

Rødts forslag om å trekke tilbake SIANs tillatelse stand på Tøyen torg 28. september falt i bystyret sist uke. Men flertallet av Oslos politikere er likevel klare på at islamfiendtlige SIAN ikke er velkommen på torget

Publisert

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, slo i sommer fast at bydel Gamle Oslo ikke har mulighet til å nekte Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) å ha stand på Tøyen torg 28. september. I kjølvannet av denne uttalelsen har kritikken mor bydelens administrasjon vært hard.

I siste møte i bydelsutvalget i Gamle Oslo før sommeren vedtok et samlet bydelsutvalg en uttalelse der SIAN ikke er velkommen til Tøyen. Sist uke vedtok et samlet bystyre, med unntak av Fremskrittspartiet, det samme.

Dette er bystyrets vedtak:

  1. Bystyret har forståelse for Bydelsutvalget i Gamle Oslo sin uttalelse i saken om at Tøyen Torg ikke er et egnet sted for å avholde arrangementer slik SIAN har søkt om og oppfordrer derfor Bydel Gamle Oslo til å benytte seg av handlingsrommet redegjort for i kommuneadvokatens notat.
  2. Bystyret stadfester at Oslo skal være en rasismefri sone hvor mennesker av ulikt utseende og opphav sammen skal leve og bo i frihet fra diskriminering og med respekt for alles universelle menneskerettigheter.

Tverrpolitisk front mot SIAN

Bystyredebatten kom etter et forslag fra Rødt, hvor partiet tok til orde for å trekke tilbake tillatelsen bydel Gamle Oslo har gitt til arrangementet.

Men debatten endte med et flertallsvedtak der bystyret mener bydelen må jobbe for å forhindre at SIAN-arrangementet avholdes. Vedtaket begrunnes med innholdet i et notat fra kommuneadvokaten, der det slås fast at politiet kan ha hjemmel til å nekte arrangementet fordi det forstyrrer allmenn ro og orden.

Bydelspolitiker Agnes Nærland Viljugrein er svært glad for at også bystyrets politikere, med enkelte unntak, tar avstand fra SIANS planer om en stand på Tøyen sent i september. Foto: Privat

— Det er godt å se at bystyret slår fast at SIAN ikke har noe på Tøyen torg å gjøre. Oslo skal være en rasismefri sone, og da kan vi ikke tillate at kommunens eiendom brukes til å spre rasistisk propaganda, sier Arbeiderparti-representant og Gamle Oslo-beboer, Agnes Nærland Viljugrein, til VårtOslo.

Med drahjelp fra et enderingsforslag fra Venstre fikk Viljugrein og byrådspartiene med seg bystyret, på det som må tolkes som en klar beskjed til islamfiendtlige SIAN: Organisasjonen er ikke velkommen på Tøyen torg. Hilsen flertallet i Oslo bystyre.

— Forslaget fra byrådet er et godt forslag. Det er viktig å si fra om at vi ikke tolererer rasistiske ytringer. På den andre side er det viktig at vi forsvarer retten til å ytre seg fritt, understreker Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

— Oslo skal være en by for alle

For bystyrepolitikerne var det under debatten svært viktig å presisere at Oslo skal være en by for alle.

— Det at Oslo er en mangfoldig by er en utrolig stor styrke. Det gjør byen bedre. Ingen skal gå rundt og føle seg utrygg på grunn av at hatefulle eller rasistiske ytringer spres i byen, mener gruppeleder for Høyre, Eirik Lae Solberg.

Han er likevel skeptisk til å forby arrangementer som det SIAN har varslet på Tøyen torg.

— Jeg mener det kanskje ikke er lurt å tie slike krefter i hjel. Da kan de ofte bli sterkere i det skjulte. Jeg tror en bedre strategi er å møte slike ytringer med debatt og tilbakevisning av argumenter, påpeker Lae Solberg.

Frykter for sikkerheten

I tillegg til å vise motstand mot hva organisasjonen SIAN står for, var det også klart at de folkevalgte frykter for sikkerheten ved et slikt arrangement. Det er her kommuneadvokaten har slått fast at det er mulig å stoppe SIANs stand på Tøyen torg.

— Et slikt arrangement, som ganske sikkert vil utløse motdemonstrasjoner, vil uten tvil utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tøyen torg er lite og kompakt og brukes av mange barnefamilier og eldre. Et slikt arrangement vil utgjøre en stor fare for sikkerheten til de som ferdes på torget, sier ordfører Marianne Borgen (SV).

Ordføreren er også bekymret for at et slikt arrangement finner sted på Tøyen hvor en stor del av befolkningen er muslimer og har minoritetsbakgrunn.

— Innbyggerne på Tøyen må leve med hverdagsrasisme daglig. Da er det ikke på sin plass at kommunen legger til rette for at de skal oppleve rasisme og hat fra et arrangement på offentlig sted, slår Marianne Borgen fast.

Frp viser til ytringsfriheten

Onsdagens vedtak ble gjort mot stemmene fra Fremskrittspartiet. Frp-nestor Carl I. Hagen gjorde det klart at partiet ikke kunne støtte forslaget, da han anser dette som et brudd på ytringsfriheten.

— Ytringsfriheten står sterkt her i landet, og på mine gamle dager har jeg blitt en ytringsfrihets-fundamentalist. Derfor mener jeg at også SIAN skal ha lov til å ytre seg i det offentlige rom, mener Hagen.

Her på Tøyen torg ønsker den islamofobe organisasjonen SIAN å holde en stand i september Bildet er fra en tidligere demonstrasjon mot rasisme på samme sted.
Foto: André Kjernsli

Bystyreflertallets vedtak betyr at bystyrepolitikerne nå ber bydel Game Oslo bruke det handlingsrommet kommuneadvokaten, skisserer i sitt notat, for å få flyttet arrangementet vekk fra Tøyen torg. Men hvor SIAN eventuelt skal kunne ha sin stand, overlater bystyrepolitikerne til bydelsutvalget og administrasjonen i bydel Gamle Oslo.

— Bystyret skuffer Tøyen-folket

Mannen bak forslaget om at bystyret skulle trekke tilbake SIANs tillatelse til å holde stand på Tøyen torg, leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, er skuffet over det han mener er et dårlig vedtak fra bystyrets side.

Rødt-leder Siavash Mobasheri er skuffet over at bystyret ikke ville trekke tilbake tillatelsen SIAN har fått. Foto: Ole Mjelstad / Wikipedia Commons

— Vi i Rødt, og helt sikkert mange på Tøyen, er svært skuffa over Arbeiderpartiet, SV og MDG. Hva skal man med et vedtak om at Oslo er rasismefri sone hvis det er fritt frem for rasister?

— Rasismefri sone er noe de bare pynter seg med hvis det ikke skal få praktiske konsekvenser, sier Rødt-politikeren.

Han er redd for at mange etter dette ikke vil tørre å uttale seg kritisk mot SIAN og lignende organisasjoner.

— Når rasistene får fritt spillerom begrenser det manges ytringsfrihet. I fjor ble Faisa Warsame utsatt for rasistisk vold på Tøyen. Hva gjør det med henne og de andre at SIAN hetser åpenlyst, og at det tilsynelatende er greit i en rasismefri sone, sprø Siavash Mobasheri.

*VårtOslo har gjentatte ganger forsøkt å få SIAN til å kommentere, uten å lykkes med å oppnå kontakt med organisasjonen.

Powered by Labrador CMS