� Dette er det eneste fritidstilbudet mange i bydelen har. Blir klubben borte vil mange bli sittende inne i trange leiligheter og ikke komme seg ut, fortalte medlemmene av Juniorklubben G da VårtOslo besøkte dem. Foto: Christian Boger

Politikere i bydel Gamle Oslo ga seg selv høyere lønn. Så stemte de mot å redde Juniorklubben på Vahl skole

� Jeg er opptatt av at godtgjørelsene skal ligge på et lavest mulig nivå, sa MDGs Teodor Bruu da han ble valgt til leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo for en måned siden.

Publisert

Men en måned senere stemte Oslos yngste BU-leder, Teodor Bruu (MDG), for å gi seg selv den høyeste godtgjørelsen.

Og var i samme møte med på å stemme ned et forslag som kunne sikre videre drift av Grønlands eneste kommunale fritidstilbud til barn og unge mellom 9 og 14 år.

Juniorklubben G på Vahl skole

  • drives av bydel gamle Oslo i samarbeid med organisasjonen Joy
  • er et fritidstilbud for barn og unge i alderen 9 til 14 år
  • klubben er åpen fem dager i uka fra klokka 17-20
  • 750 barn er med og svært mange av dem har minoritetsbakgrunn
  • barna får et måltid varm mat og har faste aktiviteter ute og inne
  • i gjennomsnitt 250 besøkende hver uke
  • finansiert via Områdeløftet Tøyen og Grønland og noen ekstramidler
  • prosjektperioden er slutt, og bydelen har ikke lagt opp til videreføring

Fra nyttår kan det være kroken på døra for Juniorklubben G ved Vahl skole.

— Godtgjørelsene er veldig lave

Sist uke stemte flertallspartiene MDG, SV og Ap i bydel Gamle Oslo for at lønn, eller godtgjørelse som det egentlig heter, til BU-leder skal økes fra 99.550 kroner til 179.815 kroner i året.

� Jeg er opptatt av at godtgjørelsene skal ligge på et lavest mulig nivå, sa Teodor Bruu (MDG). Foto: Vegard Velle

I tillegg til godtgjørelsen får Teodor Bruu (25) 4.441 kroner i møtehonorar. Med åtte årlige BU-møter utgjør det samlet 35.528 kroner på toppen av den faste godtgjørelsen.

— Det er en kjensgjerning at godtgjørelsene i bydelene er veldig lave. Det er mange som ikke kan være med i politikken fordi godtgjørelsene er for lave. De to godtgjørelsene til leder og nestleder i bydel Gamle Oslo er veldig lave, sier Bruu til VårtOslo.

—  Men15. oktober kunne man lese din uttalelse i VårtOslo:  «Jeg er opptatt av at godtgjørelsene skal ligge på et lavest mulig nivå og regner med jeg får 100.000 eller der omkring». Nøyaktig en måned senere stemmer du for det motsatte, og gir deg selv maksimal godtgjørelse. Hvordan forklarer du dette løftebruddet?

— Løftebrudd er det ikke. Jeg fikk spørsmål om godtgjørelse, og jeg var ikke klar over satsene. Jeg sa at man skal ha ganske lave godtgjørelser. Jeg syns lønningene er alt for høye både på Stortinget og i bystyret, sier Teodor Bruu til VårtOslo.

Tilsvarer årslønn på 900.000

Politikerlønna på 179.815 kroner skal frikjøpe Teodor Bruu, slik at han kan jobbe 20 prosent som leder av bydelutvalget i Gamle Oslo. Det tilsvarer en heltidsslønn på 899.075 kroner i året. Eller nøyaktig to kroner mindre enn lønnen bystyrepolitikerne. Som Teodor Bruu selv sier tjener for mye.

Medlemmene i Juniorklubben G samlet til fredagstaco. Et av høydepunktene i uka. Men fra nyttår kan det være slutt. Foto: Christian Boger

— På prinsipielt grunnlag var det greit å legge seg på den høyeste satsen. De to vervene som leder og nestleder av bydelsutvalget krever mye tid, forklarer MDG-politikeren.

— Du sier økningen er gjort på "prinsipielt grunnlag". Hvilke prinsipper er det som har forandret seg fra forrige periode da lederen av bydelsutvalget i Gamle Oslo fikk laveste godtgjørelse?

— Nei, jeg vet ikke hvilke diskusjoner som lå til grunn for beslutningen om godtgjørelse i forrige periode. Men jeg vet at de aller fleste bydelene legger seg på høyeste nivå. Hvis ikke politikere får nok i godtgjørelse, flyttes makten over til administrasjonen, mener Teodor Bruu.

Snudde 180 grader

I det samme møtet der flertallspartiene MDG, Ap og SV sikret høyest mulig politikerlønn til seg selv, stemte de samme partiene ned et forslag om å redde nedleggingstruede Juniorklubben G ved Vahl skole.

� Vi skal sikre et godt fritidstilbud. Det kan være Juniorklubben eller det kan være andre fritidstilbud. Denne saken haster ikke, sier nestleder i Gamle Oslo bydelsutvalg, Agnes Nærland Viljugrein (Ap). Foto: Privat

Juniorklubben er det eneste tilbudet til barn og unge mellom 9 og 14 år på Grønland. I oppvekstkomiteen hadde egentlig MDG, Ap og SV gått sammen med Rødt om å vedta et forslag de bydelsutvalget skulle be administrasjonen sikre videre drift av Juniorklubben.

— Du kan ikke se de to sakene sammen, sier Teodor Bru.

— VårtOslo sammenligner likevel de to sakene. I møtet som det politiske flertallet sikrer maksimal godtgjørelse til BU-leder, nestleder og komitéleder snur det samme flertallet 180 grader. Dere stemmer mot å sikre videre drift av Juniorklubben G. Hvorfor snudde dere?

— Det som skjedde der. Først må jeg si at for flertallet i bydelsutvalget, er det viktig å sikre et godt barne- og ungdomstilbud i Gamle Oslo. Det er veldig viktig med tanke på kriminalitet og for at barn og unge ikke skal falle utenfor. Jeg håper personlig at vi kan fortsette med Juniorklubben, sier Teodor Bruu.

— Et tilfeldig forslag fra Rødt

— Men hva var det som skjedde?

— Det som skjedde er at jeg gjorde bydelsutvalget oppmerksom på at det vil kreve konkrete summer. Jeg mener vi får en bedre behandling hvis vi ser det i sammenheng med budsjettet som behandles i neste møte. Det er mange måter å sikre et helhetlig barne- og ungdomstilbud i bydelen. Men det er ganske sannsynlig at vi ender opp med juniorklubben G. Men dette er en stor diskusjon, sier lederen av bydelsutvalget.

— Jeg forstår fortsatt ikke hva som skjedde. Det er enstemmig i komitéen. Men så snur MDG, Ap og SV 180 grader, og stemmer mot forslaget dere selv gikk inn for?

— Det var for tidlig å konkludere på et litt tilfeldig forslag fra Rødt. Denne saken er blåst ut av alle proporsjoner. Vi ville ikke ha noe som var budsjettførende og skal behandle dette i budsjettet i neste møte, sier Teodor Bruu.

� Dette er jo helt meningsløst av MDG, Ap og SV. Det er jo politikernes oppgave å styre. Bydelsdirektøren og administrasjonen er jo ikke folkevalgt, sier Olaf Svorstøl (Rødt). Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Også Arbeiderpartiet var med på å vedta høyere politikerlønninger og sikret flertall for å stemme ned forslaget om å sikre videre drift av Grønlands eneste tilbud til barn og unge i alderen 9 til 14 år.

— Godtgjørelsen prinsipielt viktig

Nestleder av bydelsutvalget, Agnes Nærland Viljugrein (Ap) får mer enn doblet sin årlige godtgjørelse i forhold til forrige periode. Årlig godtgjørelse for nestleder er nå fastsatt til 59.339 kroner.

I tillegg til godtgjørelsen kommer et honorar på 4.441 kroner per møte for BU-lederen, og 2.065 kroner for nestlederen.

— Det er viktig for oss at det er vi som bydelspolitikere som skal styre bydelen og styre over administrasjonen. Som bydelspolitikere er det viktig å tydeliggjøre at vervet fortjener mer. Da skal det godtgjøres i kraft av det. Det gir jo tid og mulighet til å prioritere politisk jobbing, sier nyvalgt nestleder i Gamle Oslos bydelsutvalg, Agnes Nærland Viljugrein.

— Nå har man har mulighet til å prioritere bydelsutvalget. Det handler om et prinsipp. Når vi behandler saker i bydelsutvalget behandler vi dem prinsipielt. Når vi setter lønnsnivå så er det fordi vi mener det er prinsipielt viktig, sier Viljugrein.

— Hva mener du med at godtgjørelsen er prinsipiell? I forrige periode var det laveste sats som ble vedtatt. Hvorfor er prinsippene annerledes nå?

— Ja, det er større oppgaver. Men jeg vet ikke hva slags diskusjoner som ble gjort i forrige periode. Jeg var ikke en del av de diskusjonene, sier Ap-politikeren.

— Saksbehandling i riktig rekkefølge

I likhet med Teodor Bruu er Agnes Nærland Viljugrein uenig i at det går an å sette økte politikerlønninger i bydelen opp mot at MDG, Ap og SV stemte ned forslaget om å sikre juniorklubben ved Vahl skole videre drift.

— Det forslaget ville ikke reddet noen ting. Det vi vil nå er å se på hele fritidstilbudet på Grønland og i bydelen. Det fikk vi en redegjørelse om fra administrasjonen, og på bakgrunn av det, skal vi følge de anbefalingene, sier Viljugrein.

— Men Ap var opprinnelig med på en enstemmig innstilling der dere ville gå inn for å sikre Juniorklubben. Så snur dere 180 grader og stemmer ned forslaget dere selv egentlig hadde gått inn for. Hvorfor gjorde dere det?

— Jeg vet ikke hva som har skjedd i komiteen. Men jeg sa at vi må vente med dette til vi skal behandle budsjettet. Vi må sørge for at vi har saksbehandlingen i riktig rekkefølge, mener nestlederen i Gamle Oslo bydelsutvalg.

— Kommer til å løse seg fint

— I bunn og grunn ønsker vi at juniorklubben får fortsette. Men nå skal bydeladministrasjonen gi oss mer informasjon før vi fatter noe vedtak. Vi vil se dette i sammenheng med områdeløftet og budsjettet som kommer, sier Ap-politikeren.

— Vi vil ikke forskuttere noe nå. Vi skal sikre et godt fritidstilbud. Det kan være juniorklubben eller det kan være andre fritidstilbud. Denne saken haster ikke. Det kommer til å løse seg fint, mener Viljugrein.

I bydelsutvalget for Gamle Oslo sitter også en av hovedstadens mest erfarne bydelspolitikere. Rødts Olaf Svorstøl har snart 30 års fartstid fra lokalpolitikken i landets hovedstad.

— Helt meningsløst

Svorstøl er rystet over at den nyvalgte lederen og nestlederen i bydelsutvalget overlater til bydelsadministrasjonen å prioritere tilbudet til barn og unge på Grønland.

— Dette er jo helt meningsløst. Det er politikernes oppgave å styre. Bydelsdirektøren og administrasjonen er jo ikke folkevalgt, sier Rødt-politikeren.

— Det er helt klart tillatt å vedta et tydelig signal til bydelsdirektøren og administrasjonen om at her skal de finne penger til fortsatt drift ved Juniorklubben G.

— Vi ønsker å redde Juniorklubben G inntil et varig tilbud er på plass. Det er veldig pussig at MDG, Ap og SV er med på en enstemmig innstilling, og så snur de 180 grader uka etter, sier Olaf Svorstøl.

— Ikke riktig bruk av penger

Rødt gikk også mot de økte politikerlønningene i Gamle Oslo. Rødts gruppeleder i bydelsutvalget, Katherine Joakimsen, mener det er helt på sin plass å sette politikernes lønnsøkning til seg selv opp mot fremtiden for Grønlands eneste tilbud til barn og unge i alderen 9 til 14 år.

— Dette synes vi ikke noe om i det hele tatt. Det er ikke riktig bruk av pengene i en bydel som sliter med å få endene til å møtes. Og som ikke har sikret et varig tilbud til barn og unge på Grønland, sier Katherine Joakimsen.

— Men hva ville være en rimelig og fornuftig godtgjørelse til bydelens politikere?

— Jeg har ikke noe konkret sum. Men vi i Rødt mener godtgjørelse til politikere bør være lavest mulig. Man skal selvfølgelig ikke tape på å være folkevalgt.

— Men det er viktig å minne om at vi i bydelsutvalget faktisk er folkevalgte for folket. I bydelsutvalgets møte stemte Rødt for den laveste godtgjøringssatsen, sier Joakimsen.

Powered by Labrador CMS