Statsbygg har avsluttet en kontrakt med Veidekke som tyder på at de er ett skritt nærmere å gå for en løsning med to nasjonale scener i sentrum. Foto: Cecilie Klem

Kan gå mot to Nationaltheater-scener i sentrum. Statsbygg avslutter kontrakt for omfattende rehabilitering

Et scenario hvor nationaltheaterbygningen fra 1899 får en vanlig, enkel rehabilitering er mer realistisk enn på lenge. Scenariet innebærer også et nytt, moderne scenebygg på Tullinløkka og i det gamle Nasjonalgalleriet.

Publisert

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett i mai, at rehabiliteringen av Nationaltheatret skulle gjennomgås og utredes på nytt. Bakgrunnen var en forventet budsjettsprekk på grunn av svært omfattende skader på bygningen og fundamenteringen.

— Et nullalternativ

Regjeringen ba derfor om en utredningen med «et nullalternativ som kun omfatter nødvendige tiltak for at bygget skal ha en akseptabel standard for videre drift.»

Blant annet skulle planlagte arealer under bakken til Amfiscenen tas ut.

Nå melder Statsbygg at det ikke har vært mulig å redusere kostnadsnivået dersom teateret skal ende opp som det de kaller «et rehabilitert teater med en moderne hovedscene.»

Statsbygg skriver i en pressemelding at årsaken til dette ligger i behovet for refundamentering av bygningen, krevende antikvarisk rehabilitering og den ekstraordinære prisveksten i markedet.

Tullinløkka-alternativet som permanent løsning

Kulturminister Anette Trettebergstuen sa til Aftenposten 10. mai at hun ønsket en utredning om et helt nytt teaterbygg på Tullinløkka, med en kobling inn i det gamle Nasjonalgalleriet på løkka. Statsbygg fikk i oppgave å utrede denne muligheten.

Det har tidligere vært argumentert for en midlertidig scene på Tullinløkka, blant annet har dette vært et ønske fra skuespillerne på den nasjonale teaterscenen.

For dyrt å gjøre det skikkelig

Kontrakten Statsbygg inngikk med Veidekke i 2020, var delt i to. Det nye i dag er at kontrakt nummer to nå er avsluttet. Den inneholdt avtale om detaljprosjektering og byggefase for den gamle bygningen.

— Vi har fått i oppdrag å utrede flere alternativer for å ivareta prosjektets mål, forklarer byggherredirektør Marius Tunstad i en pressemelding.

Statsbygg skriver videre at til og med et reviderte forprosjekt viser høyere kostnader enn forventet for et rehabilitert teater med en moderne hovedscene.

Å lage nytt fundament og gjøre krevende antikvarisk rehabilitering i tillegg til den spesielt store prisveksten, er så dyrt at det er umulig å få ned kostnadene. I tillegg kommer den uvanlige prisveksten, skriver Statsbygg.

Fra utredning til mulighetsstudie

Kultur- og likestillingsdepartementet har nå bedt Statsbygg om å lage en mulighetsstudie for den alternative løsningen hvor Tullinløkka og Nasjonalgalleriet tas i bruk til å etablere en ny, moderne scene.

I dette scenarioet skal det historiske teateret rehabiliteres, på sikt, uten refundamentering eller tilleggsarealer under bakken.

Powered by Labrador CMS