– Jeg synes ikke den angivelige forseelsen min står i samsvar med reaksjonen fra politi og påtalemyndighet. Jeg følte meg som en simpel forbryter på tiltalebenken, sier syklist Ivar Grøneng. Foto: Roar Løkken, Syklistenes Landsforening

Seier i Oslo tingrett til syklisten som fikk bot for å sinke trafikken på Mosseveien

Syklistenes Landsforening ser på dommen som en viktig prinsipiell seier for syklistenes rettigheter.

Publisert

Politiet mente Ivar Grøneng hindret trafikken på Mosseveien og bøtela ham med 7.000 kroner. Etter at han nektet å godta boten, måtte han møte i retten.

54-åringen er en ivrig syklist og syklet til jobben i Oslo fra Kolbotn i ti år. Grøneng syklet i kollektivfeltet, på strekningen mellom avkjøringen til Ormsundveien og Ulvøybrua, cirka 800 meter.

– Jeg er glad og lettet over at jeg ble forstått av retten, sier Ivar Grøneng, som er nå frikjent i straffesaken politiet anla mot ham. Retten tilkjente Grøneng også saksomkostninger på 8.320 kroner.

– Politiet behandlet meg som en forbryter

– Jeg synes ikke den angivelige forseelsen min står i samsvar med reaksjonen fra politi og påtalemyndighet. Jeg følte meg som en simpel forbryter på tiltalebenken i dag, sier syklisten til NRK etter rettsaken.

Syklistenes Landsforening har gitt Grøneng faglig bistand og ser dommen i Oslo tingrett som en seier for alle som sykler.

– I mangel av trygg og effektiv sykkelinfrastruktur i norske byer og tettsteder, må man mange steder dele veien med andre trafikanter. Ved domfellelse kunne saken ha skapt en uheldig presedens og en større grad av utrygghet om hvor man kan sykle, sier generalsekretær Morgan Andersson.

– Retten kom i dag til et riktig resultat i en viktig og prinsipiell dom om lovanvendelse og forutsigbarhet for trafikanter, sier advokatfullmektig Caroline Holst Kavli. Roar Løkken, Syklistenes Landsforening

Viktig og prinsipiell dom

I dommen framgår det at flertallet, bestående av to meddommere, mener Grøneng ikke skapte en unødig hindring eller opptrådte uaktsomt ved å sykle i kollektivfeltet. De framholder at «dersom politiet ville hindre trafikk fra syklister i dette området, kunne de ha skiltet strekningen som forbudt for ferdsel fra syklister».

– Retten kom i dag til et riktig resultat i en viktig og prinsipiell dom om lovanvendelse og forutsigbarhet for trafikanter. Vi mener dommen ivaretar rettssikkerheten til alle som ferdes i trafikken, både syklister og bilister, sier Grønengs forsvarer, advokatfullmektig Caroline Holst Kavli i Advokatfirmaet Wiermyhr AS.

Kavli sier hun blir overrasket om påtalemyndigheten velger å anke saken.

Powered by Labrador CMS