Andrea Voldum fra Hemsedal-saken (t.h.) og June Holm, som ble voldtatt som 18-åring, holdt appell. Foto: Ka Man Mak

Andrea fra voldtektssaken i Hemsedal på demonstrasjon i går: - Hvor mange ganger må vi stå her?

Kvinners rettssikkerhet må bli tatt på alvor og det må bli slutt på den dårlige behandlingen av voldtektsoffer i voldtektssaker, mente demonstrantene.

Funn fra rapporten Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv (2014)

  • 9,4 % av kvinnene og 1,1 % av mennen er blitt voldtatt
  • 49 % av kvinnene opplevde voldtekt før fylte 18 år
  • Ingen indikasjoner på at det har blitt færre voldtekter mot unge kvinner over tid
  • 44 % av kvinnene var redde for å bli alvorlig skadet eller drept, og 29 % fikk fysiske skader
  • 11% av kvinnene fikk medisinske undersøkelser eller behandling i den første tiden etter voldtekten
  • Nesten en tredjedel (29 %) har aldri fortalt om voldtekten til andre

Kvinnegruppa Ottar arrangerte en demonstrasjon i går, etter en nylig rettssak hvor tre unge menn anklaget for voldtekt ble frikjent, men måtte betale 672.000 kroner i erstatning og oppreisning til voldtektsofferet.

En protest mot det de oppfatter som kvinners dårlige rettssikkerhet i voldtektssaker. Nesten 100 stilte opp – kvinner, menn og barn i alle aldre.

— Kamp mot vold og voldtekt. Der du jobber. Der du bor. Der du går og fester, roptes det høyt mellom appellene.

Foto: Ka Man Mak

Representanter fra Kvinnegruppa Ottar, Kvinnefronten, Feministisk Initiativ, Rød Ungdom, Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV), Sosialistisk Ungdom og Vi Tror Deg Stiftelsen var blant de som holdt appeller. Andre organisasjoner som var med er Unge Feminister, Krisesentersekretariatet, og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU).

— Det er noe som er helt feil

Katarina Storalm, presseansvarlig for Kvinnegruppa Ottar, sier at loven må endres.

— De tre mennene ble frikjent for voldtekt. Likevel fikk hun en erstatning på 672.000 kroner, så det er åpenbart at de ikke var helt uskyldige selv om de ble frikjent, sier hun til VårtOslo.

— Da tenker jeg at det er noe som er helt feil, noe som vi ikke kan akseptere. Derfor må vi protestere, fordi vi kan ikke ha det sånn at kvinner i det norske samfunnet skal være fritt vilt.

Vi filmet litt av demonstrasjonen:

Vi møter på Tord Nygreen fra Feministisk Initiativ, som er en av mennene som er med på demonstrasjonen. — Hva er perspektivet ditt som mann?

— Fra mitt perspektiv som mann og egentlig bare som en borger i en rettsstat, ser jeg på dette som et svært viktig tema. Domstolene fungerer ikke og har for gammeldagse holdninger til kjønn, kjønnsroller, likestilling og seksualitet.

Tord Nygreen fra Feministisk Initiativ. Foto: Ka Man Mak

— Jeg har faktisk lov til å bli sint

I mange av appellene peker de på at offeret i rettsaken var bevisstløs og at det er tydelig at hun ikke var i stand til å samtykke. At rettssystemet må endres.

Hemsedal-saken, hvor tre menn ble frikjent for gjengvoldtekt i fjor, sammenlignes med denne nye saken. Konsekvensen var at flere tusen demonstrerte i ti norske byer i august 2016.

— Det norske rettsystemet svikter oss når det ikke er vern mot overgrep. […] Når man sier ja en gang, har man ikke rett til å ombestemme seg, sier Anja Ariel Tørnes Brekke fra Rød Ungdom.

— Når man ikke blir dømt for voldtekt fordi kvinner har drukket, da har jeg faktisk lov til å bli sint. Samfunnet gir et budskap til kvinner – du skulle ha latt være å bli voldtatt, og mennene slipper unna med bot, sier Kari Elisabeth Kaski fra SV.

SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ka Man Mak

— Et paradis for voldtektsmenn

Mange av de tilstede på demonstrasjonen sier også at seksualundervisning og kvinnetemaer må prioriteres. Feministisk Initiativ kom med flere forslag og ønsker å presse de andre partiene forut for valgkampen i høst.

Blant forslagene var en endring i voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som sex uten samtykke; 90 dagers saksbehandlingsfrist i voldtektssaker; og kompetanseheving om voldtekt og overgrep i politi og rettsvesen.

— Som alle andre her egentlig også har sagt, så mener vi at frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for kvinnefrigjøring. Vi blir aldri likestilte så lenge Norge fortsetter å være et paradis for voldtektsmenn, sier Cathrine Linn Kristiansen fra Feministisk Initiativ.

Andrea Voldum, som opplevde den grusomme gjengvoldtekten i Hemsedal, står sammen med blogger June Holm, som selv ble voldtatt da hun var 18 år.

— Hvor mange ganger må vi stå her? spør Andrea.

En av ti kvinner voldtatt

Den siste appellen kom fra Sofie Frost, en norsk skuespiller og slampoet. Hun er kjent for den sterke forestillingen «Ikke lenger stille» - en serie monologer som baserer seg på ekte historier fra kvinner i hele Norge, inkludert Frost selv. Hun gir sin appell via slampoesi,

— En av ti kvinner har blitt voldtatt. Det er meg. Jeg er ansiktet på tallet. Denne kroppen er statistikk du ikke vil se. Meg. Jeg er din venninne, din søster, din tante, din mor, din bestemor, din sjef, men først og fremst – jeg er meg! Et menneske som har blitt tatt fra retten til å bestemme over egen kropp.

Slampoet og skuespiller Sofie Frost. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Se bildene fra demonstrasjonen. Foto: Ka Man Mak
Powered by Labrador CMS