Et eksempel på utbygging i villastrøk: Åtte boliger blir bygget i en gammel eplehage og på tomta til et revet hus på Ullern i Oslo. Bildet er tatt i april i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Forslaget til byggeforbud i småhusområdene oppleves som dramatisk for arkitekter og utbyggere

Byggeforbudet i villastrøkene har skapt uro og bekymring blant Oslos arkitekter. Nå går forbundet deres ut og advarer mot avgjørelsen.

Publisert

Onsdag 6. april gikk det ut et brev til 80.000 eiere av bygninger og eiendom om at det innføres midlertidig forbud mot å bygge nye boliger og boenheter i villaområder i Oslo.

Det midlertidige forbudet er ute på høring, og gjelder blant annet «oppføring, riving og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg».

— Har skapt mye uro

Det midlertidige forbudet omfatter ikke søkere som har fått tillatelse eller søkt innen onsdag 6. april. Forbudet omfatter kun eiendommer i småhusplanen, det vil si 28.000 eiendommer i villastrøk over hele byen.

Eierne skal ikke ha fått varsel om forbudet, skrev Aftenposten i april.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har vært svært kritiske til det midlertidige forbudet helt siden det kom.

— Denne saken har skapt mye uro blant arkitekter og utbyggere, og vi skulle ønske at plan- og bygningsetaten hadde vært tidligere ute med informasjon og tydeligere, sier NALs president, Adnan Harambasic til fagbladet Arkitektnytt.

35 arkitektkontorer er rammet

En fersk undersøkelse gjort av Oslo arkitektforening (OAF) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) i samarbeid med Arkitektbedriftene (AiN) viser at 35 kontorer har 1 en til fem prosjekter som rammes av det midletidige forbudet mot tiltak.

— Dette oppleves som dramatisk for de arkitektene som blir berørte, sier Harambasic på organisasjonens hjemmesider.

Forbudet skal verne verdier

Varselet om midlertidig forbud mot tiltak har høringsfrist onsdag 4. mai. Revideringen av selve småhusplanen har høringsfrist 30. mai.

Småhusplanen for hovedstaden har eksistert siden .. og det har lenge vært igang et arbeid med å revidere den. Planen skal blant annet sikre «småhusområdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og kulturminnefaglige kvaliteter».

Ifølge Arkitektnytt forsvarer plan- og bygningsetaten det midlertidige byggeforbudet med at de ønsker å sikre verdier som vil bli tatt vare på i en revidert versjon.

Powered by Labrador CMS