Sentral scene - et spøkelse, spilt av Øde Spildo Nerdrum, kritiserer Immanuel Kant, spilt av Per Christian Ellefsen.

Odd Nerdrums teaterdebut "Immanuel Kants siste dager" spilles på Frogner. 17 år etter at Nationatheateret vraket stykket

I 2003 stanset Nationaltheateret Odd Nerdrums debut-stykke "Immanuel Kants siste dager". Nå settes det i stedet opp på Frogner-galleriet TBS 17 år senere. Sentralt bak oppsetningen står to av Nerdrums barn.

Publisert

Fredag var det premiere på teaterstykket "Immanuel Kants siste dager", skrevet av Odd Nerdrum i 2002, og satt opp av miljøet rundt tidsskriftet Sivilisasjonen. Stykket vises på Galleri TBS i Oscarsgate 23 også 4. og 5. september.

Året etter utgivelsen av Odd Nerdrums debut-drama, skulle det settes opp på Nationaltheatret. Men etter at stykket hadde skapt negative reaksjoner blant filosofer ble det tatt av plakaten.

Striden mellom modernisme og klassisisme

Sentrale personer bak oppsetningen på Frogner-galleriet TBS er barna til den verdenskjente maleren og Turid Spildo - Aftur Spildo Nerdrum og Øde Spildo Nerdrum.

Hovedpersonen i stykket er den tyske filosofen Immanuel Kant, som levde fra 1724 til 1804. Per Christian Ellefsen spiller Immanuel Kant. Ellefsen er skuespiller ved Nationaltheatret, og er kjent av mange for sin hovedrolle i Elling-filmene.

Forestillingen tar opp striden mellom klassiske tradisjoner og modernistisk kunst. Odd Nerdrum mener Kant i sine skrifter la grunnlaget for at dagens kulturelite avviser tradisjonell kultur, og er uinteressert i befolkningens ønsker og behov innen kulturelle uttrykk.

Nerdrums sønn spiller spøkelset

Kun det nyskapende, provoserende og tradisjonsfornektende er relevant. Et spøkelse utfordrer kunstregimet. En sentral scene i stykket om Kants siste dager tydeliggjør Odd Nerdrums budskap: Et spøkelse dukker opp og kommer med kraftig kritikk av Immanuel Kant, for å ha knust gode tradisjoner i kulturen og samfunnet.

Øde S. Nerdrum spiller spøkelset. Han er som sin far figurativ maler, og er blitt kjent av mange for deltakelsen i "Farmen Kjendis".

Immanuel Kant får besøk av en ung student som beundrer ham, spilt av Jonathan Chedeville.

Spøkelset er en figurativ hollandsk kunster, Han van Meegeren, som døde i 1947, 143 år etter Kants død. Meegeren var en dyktig maler i tradisjonell stil, og laget mange kopier av klassiske mesterverk.

Han ble i mellomkrigstiden avfeid av det nye kunstregimet, som mente klassisk kunst skulle erstatter av modernistiske retninger som surrealisme og kubisme. Meegeren endte sitt liv i fengsel, dømt for å ha laget forfalskninger av gamle mesterverk.

Yrkestittel kitsch-maler

Spøkelset fordømmer Kant for å ha lansert ideer som førte til at tradisjonell og klassisk kultur i det 20. århundre ble forkastet av kultureliten og erstattet av nyskapende modernisme. Dette har i mange år vært et viktig budskap fra Odd Nerdrum.

Han mener Kant er medansvarlig for at gode tradisjoner er vraket, og at kulturlivet nå kontrolleres av en selvutnevnt elite. De er opplært til å dyrke helt andre idealer enn befolkningens behov. For å synliggjøre sitt avstandtagen til dagens kunstregime sluttet Nerdrum å kalle seg kunstner, og tok i stedet yrkestittelen "kitch-maler".

Odd Nerdums datter Aftur Spildo Nerdrum er instruktør for stykket, sammen med Adara Ryum. Kristofer Hivju har vært deres faglige rådgiver. Aftur spiller dessuten rollen som Kants tjenestepike. Hun er også en av redaktørene i kulturtidsskriftet Sivilisasjonen, som har mottoet «Skjønnheten skal frelse verden».

Forøvrig et motto hentet fra romanfiguren fyrst Mysjkin i Fjodor Dostojevskijs mesterverk Idioten fra 1868.

— Har vært fars drøm lenge

Sivilisasjonen har i løpet av et år blitt en viktig arena for fremme av klassisk og tradisjonell kultur som et alternativ til modernismen, innen både kunst, arkitektur og kulturlivet generelt. Odd Nerdrum synliggjorde fra starten av sin karriere som maler at det finnes levende alternativer til modernismen.

Skuespillerne mottar applaus etter forestillingen, med hovedrolleinnehaveren Per Christian Ellefsen i sentrum.

Vi ser nå at kravet om mer mangfold og respekt for brukernes behov har spredd seg til de fleste retninger innen kulturlivet, også musikk, poesi og arkitektur. Aftur Nerdrum fremhever farens drøm om å sette opp Kant-stykket.

— Det har lenge vært min fars drøm å få dette stykket fremført på en scene her i Norge. Denne drømmen baserer seg i stor grad på hans ønske om å videreføre det brennende budskapet om kitsch.

— Om hva det kan gjøre med et menneske når fascinasjonen for det figurative, klassiske håndverket blir undertrykket og byttet ut med tysk metafysikk, uttaler datteren.

— Kvalitetsteater på klassisk vis

Det er ikke vanlig at et tidsskrift og et galleri går sammen om å sette opp et teaterstykke. Aftur Nerdrum forteller hva som motiverte dem.

— I Sivilisasjonen ønsker vi å løfte frem det positive som skjer innenfor den klassiske verdenen. Dessverre har teateroppsetningene her til lands vært begredelige i generasjoner, med modernistisk maltraktering av klassikere.

— I stedet for å klage over dagens situasjon, tar Sivilisasjonen saken i egne hender og setter opp kvalitetsteater på klassisk vis, mener Aftur Nerdrum.

Aftur Spildo Nerdrum, Odd Nerdrums datter hylles av publikum etter forestillingen Hun var både regissør for stykket og spilte rollen som Kants tjenestepike.

At en tradisjonsbasert kulturbevegelse er i vekst ser man også innen arkitekturen. Stadig flere innbyggere i norske byer og lokalsamfunn krever alternativer til de ensformige, modernististiske betongkassene som oppfører over hele landet.

Lokale krefter krever at nybygg skal være godt tilpasset den eldre bebyggelsen som befolkningen verdsetter. Facebook-siden Arkitekturopprøret Norge har fått tusener av følgere. I dag er det en bredt anerkjent målsetting at samfunnet skal bli mer tolerant, inkluderende og mangfoldig.

Kunsten i endring

I kulturdebatten påpeker mange at mangfoldet ikke bare bør være sosialt, men også estetisk. At modernismen skal ha monopol som gyldig samtidskunst og arkitektur "av vår tid" kritiseres som uakseptabel ensretting. Det kommer også krav om at befolkningen skal gis aktiv medbestemmelse i hva slags arkitektur de skal leve med.

Stykket fremføres i en paviljong i bakgården til Galleri TBS i Oscarsgate 23. Mot gaten ligger en vakker gammel murvilla som gjenspeiler budskapet fra både Odd Nerdrum, tidsskriftet Sivilisasjonen og teamet som satte opp stykket: Den klassiske kulturarven må gjenskapes, både innen kunst og arkitektur. I forgrunnen ser man en skulptur av Tore Bjørn Skjølsvik. Mange av hans verk er permanent utstilt i galleriet.

I debatten om offentlig innkjøp av kunst er det foreslått at verkene som skal pryde torg og offentlige bygninger bør velges av brukerne, ikke av juryer og kuratorer som representerer en faglig maktelite.

For å få slike nye holdninger på plass kreves det også at utdanningen innen kunst og arkitektur blir endret i retning mangfold, og med vekt på respekt for menneskers behov for vakre og trygge omgivelser.

Vår tids klimautfordringer har utløst krav om at at vi må velge kortreiste og miljøvennlige løsninger. Det kan også skape endringer innen kunst og byggeskikk, ved at man oppgir de industrielle løsningene og vender tilbake til håndverk og naturlige materialer.

Fortsatt billetter igjen

"Immanuel Kants siste dager" vises i en paviljong i bakgården til Galleri TBS i Oscarsgate 23. Mot gaten ligger en vakker gammel murvilla som gjenspeiler budskapet fra både Odd Nerdrum, tidsskriftet Sivilisasjonen og teamet som satte opp stykket: Den klassiske kulturarven må gjenskapes, både innen kunst og arkitektur.

"Immanuel Kants siste dager" vises kun fire ganger. De to siste forestillingene blir fredag 4. og lørdag 5. september. Det er ennå billetter igjen. Mer informasjon finnes på nettsiden til Galleri TBS.

Powered by Labrador CMS