Oslobygg er igang med å utarbeide en strategi som både skal ta hensyn til ønsket om å ta i bruk Veterinærhøgskolen-eiendommen raskt, og hvilke bygg som egner seg til hva.

Oslobygg jobber for å få midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen-tomta i løpet av våren

Oslobygg har fått i oppdrag fra byrådsavdeling for næring og eierskap å lage en strategi for midlertidig bruk av Veterinærhøgskolen-tomta. Første steg leveres etter vinterferien.

Publisert

Bydelsutvalgets vedtak sier at de ønsker seg midlertidig aktivitet inn på tomta allerede i vårhalvåret.

Veterinærhøgskolen, NMBU, flyttet fra tomta på Adamstuen i mai 2020, og i desember i fjor ble nøkler overlevert fra Statsbygg til Oslo kommune ved det kommunale eiendomsforetaket Oslobygg.

Visjon om tilgjengelighet og relevans

I desember i fjor ble det også dannet en aksjonsgruppe bestående av tre arkitekter, kunstnere og aktive beboere som har laget naboinitiativet Adamstuen Sentral, som blant annet foreslår midlertidig Deichman-filial, grendehus, et skriveloft, kunstnerdrevet galleri, danse- og teaterscene, sykkelverksted og cafe drevet av en miks av private foretak, lokalbefolkning og organisasjoner.

Adamstuen Sentral har tre hovedvisjoner:

  • Gjøre bygg og tomt tilgjengelig for bydelsbeboerne.
  • Fylle stedet med relevant aktivitet.
  • Hjelpe de som skal utvikle tomta å finne ut hvordan den skal brukes.
— Vi må sikre at oppgradering av bygningsmassen på Veterinærhøgskolen-tomta får verdi på sikt, sier seniørrådgiver Hilde Warp i Oslobygg.

Verdifull oppgradering

Oslobygg skal utarbeide en strategi som både skal ta hensyn til ønsket om å ta i bruk eiendommen raskt, og hvilke bygg som egner seg til hva.

— Vi må også sikre at de byggene som egner seg for av bruk, får oppgradering som får verdi på lang sikt, opplyser Oslobyggs Hilde Warp, seniorrådgiver i avdelingen for eiendomsanalyse.

Veterinærhøgskolen-tomta ble kjøpt gjennom det som kalles et «direkte kjøp fra stat til kommune.»

— En forutsetning for at slikt kjøp er at eiendommen brukes til kommunale formål, som skole, bibliotek, idrettsanlegg og kultur, forklarer Warp.

Kommunale behov skal kartlegges

Derfor er det første steget i strategiarbeidet å kartlegge hvilke behov de ulike kommunale aktørene har: Utdanningsetaten, kulturetaten, bymiljøetaten, bydel St. Hanshaugen og Deichman. I denne runden skal Oslobygg definere deres behov på kort og lang sikt.

Resultatene fra runden med de kommunale aktørene vil presenteres for byrådsavdeling for næring og eierskap etter vinterferien, opplyser Warp.

— Det kommunale behovet vil danne grunnlag for videre medvirkningsprosess med interessenter, som naboer, frivillige organisasjoner med mer. Vi har allerede mottatt en rekke gode innspill som vi tar med oss i strategiarbeidet.

Oslobygg opplyser at medvirkningsprosess er under planlegging, blant annet i samarbeid med bydel St. Hanshaugen.

Powered by Labrador CMS